Management van publieke vraagstukken

In dit masterprogramma leer je om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken.

Bestuur en beleid voor professionals

Dit masterprogramma is ontwikkeld voor professionals in de publieke sector, die zich bewust zijn van veranderingen in de samenleving en hierop willen inspelen.

Organisatie, cultuur en management

In dit masterprogramma krijg je inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving.

Beeld- en Didactisch Coachen (opleiding)

In de opleiding Beeld- en Didactisch Coachen worden de basisvaardigheden van didactisch coachen geïntegreerd met Beeldcoaching.

Leiderschap voor verenigingsdirecteuren

Academisch leiderschapsprogramma voor (toekomstige) directeuren van belangenbehartigende verengingen. In samenwerking met De Nederlandse Associatie.

Data in de school

In deze cursus doorloop je de cyclus van datageïnformeerd werken: vraagstelling, data verzamelen en analyseren, interpreteren, vervolgstappen bepalen.

Intercultural Competences: dealing with cultural perspectives in education

This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.

Leiderschap in Cultuur x Museumvereniging

Hoe zorgen we ervoor dat de museumsector financieel gezond blijft en toekomstbestendig is? Op welke manieren kunnen we musea transformeren tot duurzame en aantrekkelijke werkplekken? Deze vragen staan centraal in het programma LinC x Museumvereniging.

Ombudsfunctionaris in breed perspectief

In deze masterclass maak je kennis met alle facetten van een unieke interventiefunctie in een organisatie: de ombudsfunctie.

Word leraar in het voortgezet onderwijs

De Universiteit Utrecht biedt legio opleidingsmogelijkheden (voltijd, deeltijd, zij-instroomtraject) als je leraar wilt worden in de onder- en/of bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Endoscopie neusgang, sinoscopie en gastroscopie paard

De faculteit diergeneeskunde (Universiteitskliniek voor Paarden) biedt voor paardendierenartsen die zich verder willen bekwamen op het gebied van endoscopie twee workshops aan. Beide workshops zijn 4 accreditatiepunten waard.

Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL)

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) gaat over het gedrag van een docent in de klas en geeft een beeld van zijn handelswijze. Je zou de VIL ook kunnen kennen als IPP of IPL.

Coordinating Projects using AI-Aided Systematic Screening with ASReview

Unlock the power of AI-aided systematic reviews and transform your organization's research process with our hands-on, expert-led course.

Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

In deze cursus leer je wat een veranderend klimaat betekent voor de ruimtelijke ordening. Aanpak: kennis uit de sociale- en natuurwetenschappen, perspectieven op de toekomst en reflectie op je eigen praktijk.

Apotheekbeheer in de dierenartsenpraktijk

Men leert hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het apotheekbeheer.

Leergang Social Intrapreneurship - scaling up social impact

Leergang voor ambitieuze social intrapreneurs die meer sociale impact willen maken

Opleiding Specialisatie Strafrecht

De opleiding behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten.

De kunst van het vragen: mythes en mogelijkheden van het mecenaat

In vier prikkelende workshops verken je de mythes en mogelijkheden van het mecenaat en wat je kunt doen om je positie als vrager te verstevigen.

Van liberalisme tot populisme: inzicht in het hedendaagse ideologische landschap

Duik in vijf bijeenkomsten in de aard en herkomst van recente en klassieke politieke ideologieën.

Childhood Cancer

State-of-the-Art Treatment, Innovative (Bio)Medicine and Patient Centred Care. Throughout this course you will learn more about the latest knowledge in the area of childhood cancer.

Hands-on GIS for Earth Scientists

This course is a hands-on course on GIS: two weeks of practicals in the GIS Lab of the faculty of Geosciences.

Mathematics and Science (STEM) Education

The focus of the STEM Education summer school is bringing participants up to date in research and teaching practices in the field of the STEM subjects (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Introduction to Complex Systems

In this course, we combine examples across physics, the life sciences, socio-economic sciences and humanities with an introduction to basic mathematical tools to learn a complex systems way of thinking.

3D Printing and Biofabrication

This one-week course will provide an insight into the opportunities of additive manufacturing technologies and 3D (bio)printing in biomedical applications.

Advanced In Vitro Models

Learn about how Advanced In Vitro Models (AIM) hold the potential to reduce animal experimentation by scientific breakthroughs.

Verfijn zoekopdracht:

Interessegebied
Voertaal
Startmoment
Onderwijsvorm
Locatie
Duur
Soort onderwijs
Prijs
Diplomering
Aanbieder