Ombudsfunctionaris in breed perspectief

In deze masterclass maak je kennis met alle facetten van een unieke interventiefunctie in een organisatie: de ombudsfunctie.

Pathology of mice and rats

Pathology is a discipline of medicine that adds great benefit by integrating in vivo, biochemical, and molecular data. It is not possible to diagnose systemic illness, co-morbidities, and proximate causes of death without the morphologic context provided by pathology.

Meer halen uit de NCO-rapportages (train-de-trainer)

In deze bijeenkomst laten we zien hoe je scholen kunt leren betekenis te geven aan de figuren uit de NCO-rapportages, en hoe je er concrete acties uithaalt.

Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A)

LinC A is een programma ontwikkeld voor artistiek leiders, makers, en kunst- en cultuurprofessionals in de culturele en creatieve sector die hun conceptuele, methodologische en strategische bagage willen verdiepen en verbinden.

Leiderschap in Cultuur (LinC)

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een programma voor en door leiders in de culturele sector. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

Leiderschap in Cultuur Lage Landen is een eenjarig programma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen.

Leiderschap in Cultuur Zakelijk (LinC Z)

LinC Z is hét programma voor zakelijk leiders binnen de culturele sector, die zich willen professionaliseren op het thema leiderschap. Een groot gedeelte van het programma wordt specifiek afgestemd op de behoeften van de groep deelnemers.

Leergang Sociaal Ondernemen

Tijdens deze leergang geven experts theoretische, praktische en persoonlijke verdieping om je (sociale) onderneming een stap verder te brengen.

Meldingsplichtige aandoeningen bij runderen

Meldingsplichtige aandoeningen, dierziekten rundvee door praktiserende dierenartsen

Supervising PhD research: Next level

This course helps you expand your repertoire of interventions and sharpens your effectiveness in supervising PhD research.

Proefdierkunde - basiscursus plus soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn

De cursus Proefdierkunde is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren (ex. Art. 9. Wod). Voor bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus én een soortspecifieke cursus.

Research planning and time management

Training for PhD students to improve planning and time management skills.

Van liberalisme tot populisme: inzicht in het hedendaagse ideologische landschap

Vijf bijeenkomsten met lezing plus verdiepende en verbredende discussie over het hedendaagse ideologische landschap.

Interactie observeren met CLASS

Het observatie-instrument CLASS geeft inzicht in zowel de emotionele als educatieve proceskwaliteit op de groep.

Effectieve studievaardigheden aanleren

Leer in deze workshop hoe je als docent de studievaardigheden van je studenten kunt stimuleren.

Practicum Inside Dynamics in Organisations

Dit practicum is een op maat programma voor ervaren practitioners met een systeem-psychodynamische bril. Het programma verdiept het proces van exploreren, analyseren én experimenteren.

Coachen van startende collega's: professionalisering van docentcoaches

In dit traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.

Leiderschap in Cultuur Overijssel (LinC Overijssel)

Leiderschap in Cultuur Overijssel is een leerprogramma van negen maanden voor Ieiders in de cultuur die mee willen werken aan de versterking van de kunst, cultuur en creatieve sector in de provincie Overijssel.

Kijken met een andere bril naar D&I-beleid

Deze masterclass leert HR-professionals en D&I-officers op een systematische en evidence-based manier naar hun beleid te kijken.

Onderwijswetenschappen

In de deeltijdmaster Onderwijswetenschappen (Educational Sciences) leer je om vanuit verschillende invalshoeken onderwijsleerprocessen, leeromgevingen en verandermanagement vorm te geven.

Begeleiden en beoordelen van hbo-studenten in de afstudeerfase

In deze cursus leren hbo-docenten hoe ze het onderzoekend vermogen van studenten begeleiden en helpen ontwikkelen bij het afstuderen.

Coachingsvaardigheden voor docenten

In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.

Diverse and Inclusive Education

This course is aimed at lecturers who want to know more about the didactic implications of teaching in a (culturally) diverse classroom.

Kalibreren: afstemming over beoordelingen van (afstudeer)werk

In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.

Vakoverstijgend onderwijs ontwerpen en begeleiden

In deze training gaan we in op de methodiek van het ontwerpen van vakoverstijgende opdrachten en op het begeleiden ervan.

Verfijn zoekopdracht:

Interessegebied
Voertaal
Startmoment
Onderwijsvorm
Locatie
Duur
Soort onderwijs
Prijs
Aanbieder
Diplomering