Over ons

Als professional ben je nooit uitgeleerd

Wil je je blijven ontwikkelen op academisch niveau en wil je een volgende stap zetten in je carrière? De Universiteit Utrecht helpt je je kennis en vaardigheden up-to date te houden.

Kwaliteit van onderwijs en onderzoek

Onze onderzoekers, studenten en professionals werken in hechte communities samen aan een betere wereld. Ze kijken over de grenzen van hun vakgebied heen en zijn nauw betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Recente inzichten uit de wetenschap en praktijk komen zo gemakkelijk samen. De inspirerende en enthousiaste docenten zijn expert in hun vakgebied waarbij de kwaliteit van docenten voorop staat. In (inter)nationale rankings scoren we elk jaar hoog.

Over grenzen heen

Onze programma’s geven je de inspiratie, kennis, tools en het netwerk om nieuwe uitdagingen aan te gaan in de maatschappij. We belichten vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken. En we combineren academische inzichten met praktijkervaringen en de vragen van individuele deelnemers.

Flexibiliteit

Veel programma’s hebben een flexibele opzet en sluiten goed aan bij de wensen van de drukbezette professional. Het onderwijs wordt in modules, in deeltijd, op locatie of online gegeven. Hierdoor kun je je leertraject goed combineren met werk en privé.

Wat vragen we van je?

Je bent nieuwsgierig, hbo+ en bereid om te investeren in je eigen ontwikkeling. Ook breng je eigen cases en vragen uit de praktijk in.

Wat levert het je op?

Je leert van docenten en deelnemers. Dat levert nieuwe ideeën op waarmee je in je functie vooruitkomt of een volgende stap zet in je carrière. Na afloop krijg je een certificaat of diploma (bachelor of master) van de Universiteit Utrecht.