Microcredentials

Wat zijn microcredentials?

Een microcredential is een kwalificatie voor een kortlopende onderwijseenheid, met een omvang tussen de 84 en 840 uur (3 tot 30 EC). Het toont aan welke kennis, vaardigheden en ervaring je hebt opgedaan en geeft daarmee een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid. Een microcredential voegt een extra kwaliteitskeurmerk toe aan het onderwijs, zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling waar je het onderwijs hebt gevolgd. De microcredential wordt steeds belangrijker voor na- en bijscholing in Nederland, maar ook binnen Europa.

Wat heb je aan een microcredential?

In sommige gevallen kun je verschillende microcredentials stapelen om een vrijstelling te krijgen. Ook kun je microcredentials van verschillende onderwijsinstellingen combineren tot een aantrekkelijk pakket. De microcredential wordt uitgereikt in de vorm van een digitaal certificaat, de edubadge. Dit kun je als bewijs op bijvoorbeeld LinkedIn plaatsen.

Wanneer krijg je een microcredential?

Microcredentials kunnen worden verstrekt voor speciaal daarvoor opgezette cursussen, of onderwijseenheden uit een bestaand programma. Je krijgt de microcredential als je dit onderwijs succesvol hebt gevolgd en afgerond. Hierbij vindt er altijd een vorm van toetsing plaats. Je ontvangt de microcredential in de vorm van een edubadge, hierin staat informatie over het niveau, de omvang en de leerresultaten. Bekijk hieronder ons actuele aanbod met een microcredential-kwalificatie. Dit aanbod varieert en neemt steeds verder toe.

proefbadge microcredentials

Bekijk de video over microcredentials

Landelijke pilot Microcredentials

Vanuit de Universiteit Utrecht doen we samen met andere hogeronderwijsinstellingen en het MBO mee met de landelijke pilot Microcredentials. In het huidige onderwijsmodel is het (nog) niet mogelijk om wettelijke erkenning, zoals een diploma te krijgen voor onderwijseenheden die kleiner zijn dan een volledige opleiding. In landelijk verband onderzoeken we hoe we deze onderwijsonderdelen een er- en herkenbare waarde kunnen geven.

  • Wat is het verschil tussen een microcredential en een edubadge?

    Elke microcredential wordt uitgegeven in de vorm van een edubadge. Een edubadge is het digitale certificaat dat de deelnemer ontvangt na succesvolle afronding van de cursus. In de edubadge staat informatie over het niveau, de omvang en de leerresultaten van het gevolgde onderwijs. Deze digitale badge is gemakkelijk te bewaren, te delen en als ‘bewijs’ aan te voeren op bijvoorbeeld op LinkedIn.

  • Waar wordt een edubadge geregistreerd?

    Een edubadge wordt uitgegeven via een platform van SURF. Dit nationale platform maakt het mogelijk dat edubadges onderling vergelijkbaar, uitwisselbaar en stapelbaar zijn. Opgedane kennis zijn zichtbaar in de edubadges backpack waar alle edubadges worden verzameld. Een edubadge kan worden gedeeld en geverifieerd door werkgevers of instellingen.

  • Kan ik ook een microcredential krijgen voor bachelor- of masteronderwijs?

    Vooralsnog kunnen in Nederland microcredentials alleen aan onderwijs voor professionals worden uitgereikt en niet aan initiële studenten.