Leerlingen leren kiezen

 • LocatieUtrecht
 • Duur3 bijeenkomsten
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€200

In deze driedelige workshop bespreken we de theorie achter het maken van studiekeuzes. We focussen op het inzichtelijk maken van wat er omgaat in het hoofd van leerlingen als ze een studiekeuze maken, en oefenen met praktische tools om leerlingen te helpen reflecteren op hun studiekeuzeproces.

Jongeren staan aan het einde van de middelbare school voor een grote keuze; wat wil ik gaan studeren? Uit onderzoek blijkt dat leerlingen het lastig vinden om te reflecteren op hun studiekeuzeproces en dat zij vastlopen in het beslissen van welke activiteiten belangrijk zijn in het proces om tot een goede studiekeuze te komen. Dit leidt ertoe dat een jaar na het starten van een studie eenderde van de studenten spijt heeft van de gemaakte studiekeuze. Door leerlingen te helpen reflecteren op de interesses die ze nu hebben en hoe mogelijke studieprogramma’s bij henzelf passen, kunnen leerlingen een meer weloverwogen studiekeuze maken.

In deze driedelige workshop focussen we daarom op het inzichtelijk maken van wat er omgaat in het hoofd van leerlingen bij het maken van een studiekeuze. Ook oefenen we met praktische tools om leerlingen te helpen reflecteren op hun studiekeuzeproces.

Leerdoelen

 • Je hebt overzicht van de belangrijkste keuzetheorieën
 • Je begrijpt dat jongeren keuzes maken op basis van de verhalen die ze over zichzelf vertellen en dat deze steeds veranderen.
 • Je kunt uitleggen hoe jongeren een interesse-naar programma en programma-naar-interesse perspectief op elkaar afstemmen om tot een studiekeuze te komen.
 • Je kunt verschillende methoden inzetten om jongeren te helpen om beide perspectieven af te stemmen.
 • Je kunt de belangrijkste valkuilen benoemen in het studiekeuzeproces en methoden inzetten om deze tegen te gaan.

Bestemd voor

Decanen en mentoren in het voortgezet onderwijs en andere begeleiders van het studiekeuzeproces.

Prijs

€ 200,-

Opbouw driedelige workshop

In de eerste workshop zullen we aan de hand van verschillende studiekeuzemodellen ingaan op wat er belangrijk is voor leerlingen in het studiekeuzeproces en welke afwegingen leerlingen maken om tot een studiekeuze te komen. Aan de hand van verschillende casussen zal geïllustreerd worden waarom het maken van een keuze zo ingewikkeld is. In de tijd tussen de eerste en tweede workshop loop je zelf, aan de hand van de verworven inzichten het LOB programma op school na.

In de tweede workshop onderzoeken we wat je in het LOB programma van de eigen school zou kunnen veranderen. Ook worden verschillende methodes geïllustreerd die ingezet kunnen worden om jongeren meer aan het denken te zetten over hun studiekeuze. In de periode tussen de tweede en derde workshop probeer je een van de besproken methodes uit.

In de derde workshop wisselen we ervaringen uit over de verschillende methodes. Ten slotte gaan we dieper in op mogelijke valkuilen van leerlingen tijdens het studiekeuzeproces, en welke rol je kunt spelen als decaan of mentor in het omzeilen van deze valkuilen.

Aanmelding binnenkort mogelijk

Binnenkort is aanmelden mogelijk. Meld je nu al vrijblijvend aan voor de wachtlijst.

Locatie

Utrecht Science Park

Trainer

Dr. Jonne Vulperhorst

Dr. Jonne Vulperhorst

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: