Academische transitie

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 bijeenkomsten
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€150

Wat is er nodig voor een soepele overgang van het vo naar het wo, en hoe draag je bij aan een zachte landing? Hoe kun je hier in de bovenbouw van het vo al op een betekenisvolle en aantrekkelijke manier aandacht aan besteden? In deze tweedelige workshop gaan we in op de impact en betekenis van academische transitie, en bespreken we praktijkgerichte modellen die inzicht geven in wat er allemaal komt kijken bij academische transitie. We vertalen de inzichten naar hands on (voorlichtings)activiteiten zoals een voorlichtingsavond, ouderavond, lesopzet of handleiding voor individuele gesprekken.

Academische transitie is een life event

Als decaan of mentor begeleid je leerlingen bij hun studiekeuze. In dit proces wordt aandacht besteed aan de vraag of de inhoud, het niveau en wellicht het onderwijsmodel van de vervolgopleiding bij iemand passen. Ondanks dat beginnende studenten vaak met positieve verwachtingen aan de volgende fase in hun leven beginnen, slaan de stress en onzekerheid de eerste maanden vaak toe. Heeft dat te maken met een verkeerde studiekeuze of is er iets anders aan de hand? De Student Development Theories geven inzicht in de verschillende fasen die beginnende eerstejaars doorlopen als ze vanuit het vo doorstromen naar het wo.

De overgang van het vo naar een universiteit of hogeschool is namelijk veel meer dan een studiekeuze. Het is een life event dat plaatsvindt in de periode waarin iemand zich ontwikkelt van adolescent naar jongvolwassene. De impact die de overgang naar het wo heeft en de manier waarop iemand daarmee omgaat, verschilt van student tot student en per situatie. De een verandert van woonomgeving, terwijl een ander thuis blijft wonen en op en neer reist. De een kiest voor z’n droomstudie, waar een ander vooral voor het studentenleven gaat. Toch is het zo dat elke beginnende student in deze periode nieuwe relaties aangaat en diegene nieuwe routines, gewoontes en manieren van leren moet ontwikkelen. Dat is zowel geweldig als stressvol. De ervaring leert dat beginnende studenten die hebben nagedacht over de betekenis van de transitie zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan deze nieuwe academische omgeving.

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van de belangrijkste Student Development Theories;
 • Je kunt aan de hand van ervaringen uit de eigen praktijk uitleggen welke fasen van belang zijn bij een academische transitie;
 • Je kunt aan de hand van het model van Schlossberg een gesprek over academische transitie vormgeven;
 • Je bent in staat om relevante aspecten uit de aangereikte modellen te vertalen naar een lesopzet, werkvorm, activiteit voor een voorlichtingsavond, of gespreksformat.

Bestemd voor

Decanen en mentoren in het voortgezet onderwijs en andere begeleiders van het studiekeuzeproces.

Prijs

€ 150,-

Inhoud tweedelige workshop

In de workshop Academische transitie gaan we in op de verwachtingen en motivaties die een rol spelen bij de studiekeuze van leerlingen, en de ervaringen van beginnende eerstejaarsstudenten.

De workshop is o.a. gebaseerd op de transitietheorie van Schlossberg vertaald naar the first year experience (Goodman et. al,, 2006) , het academic and social integration model van Tinto (2007), het motivatiecontinuüm van Deci & Ryan (2001) en onderzoeken naar academische vaardigheden. De modellen helpen om in zicht te krijgen in de ervaringen van bovenbouwleerlingen, beginnende eerstejaars en hun begeleiders.

Ook maak je in de workshop kennis met werkvormen, opdrachten en gespreksformats die je kunt inzetten om leerlingen en hun ouders/begeleiders voor te bereiden op de academische transitie.

Data en tijden

 • Bijeenkomst 1: 14 maart 2024 (13.30 tot 16.30 uur)
 • Bijeenkomst 2: 28 maart 2024 (13.30 tot 16.30 uur)

Locatie

Utrecht Science Park

Trainer

drs. Elma Zijderveld

drs. Elma Zijderveld

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: