Zoeken

Executive masterprogramma's

De tweejarige geaccrediteerde executive masterprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden, bestuurders en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de publieke en non-profitsector. Hierbij staat je persoonlijke werkpraktijk centraal.

Leergang Social Intrapreneurship - scaling up social impact

Leergang voor ambitieuze social intrapreneurs die meer sociale impact willen maken.

Innovaties in opvang asielzoekers

Asielopvang staat al jaren hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Zo is er veel discussie over de aangenomen spreidingswet die ervoor moet zorgen dat asielopvang evenwichtiger verdeeld wordt over provincies en gemeenten. Maar hoe creëer je draagvlak en zorg je voor een lokaal goed ingebedde opvanglocatie? In deze cursus gaan we samen in op de vraag wat de kenmerken zijn van goede asielopvang en hoe deze beter ingebed kan worden in de lokale omgeving.

Geografisch redeneren in complexe samenhangen

De wereld is complex. Geografisch redeneren helpt de wereld vanuit een ruimtelijk perspectief te begrijpen. Maar hoe maak je uitdagende opdrachten waarbij leerlingen leren in complexe samenhangen geografisch te redeneren? Het doel van deze cursus is om dit te leren.

Leergang Didactiek onderwijs voor professionals

Deze leergang ondersteunt docenten bij de (door)ontwikkeling van onderwijs voor professionals, met veel ruimte voor eigen leerdoelen, uitwisseling van ervaringen met collega’s en toepassing van het geleerde op de eigen onderwijspraktijk. De leergang bevat drie gezamenlijke sessies, met daarnaast individuele coaching, intervisie en onderlinge uitwisseling.

Onderzoek van promovendi begeleiden

In deze cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.

Universitaire Leergang BKO (Teaching in higher education)

N/A

Docentprofessionalisering Extern Onderwijs

Dierenartsen in de extramurale onderwijspraktijk leren hoe ze co-assistenten moeten begeleiden bij hen op locatie (op het gebied van didactiek, het bieden van een veilige leeromgeving en het beoordelen op de werkplek)

Meer halen uit de NCO-rapportages (train-de-trainer)

In deze bijeenkomst laten we zien hoe je scholen kunt leren betekenis te geven aan de figuren uit de NCO-rapportages, en hoe je er concrete acties uithaalt.

Werkgeheugen in de klas

Je leert aan de hand van wetenschappelijke inzichten hoe je instructieaanpassingen kunt inzetten om het werkgeheugen van leerlingen te ondersteunen.

Decaan in de klas

In deze workshop bespreken we hoe je in klasverband aan de slag gaat met studiekeuze, en welke activerende werkvormen hierbij passen. We testen ze in de praktijk, en scherpen ze aan.

Leerlingen leren kiezen

In deze workshop bespreken we de theorie achter het maken van studiekeuzes. We focussen op hoe leerlingen een studiekeuze maken, en oefenen we met tools om ze te helpen reflecteren op hun studiekeuzeproces.

Van liberalisme tot populisme: inzicht in het hedendaagse ideologische landschap

Duik in vijf bijeenkomsten in de aard en herkomst van recente en klassieke politieke ideologieën.

Leiderschap in het publieke domein

Geaccrediteerde executive master voor ervaren professionals in het publieke domein. De opleiding leidt op tot een academische titel en leert je een meervoudig perspectief op leiderschap hanteren in de eigen praktijk.

Practicum Inside Dynamics in Organisations

Dit practicum is een op maat programma voor ervaren practitioners met een systeem-psychodynamische bril. Het programma verdiept het proces van exploreren, analyseren én experimenteren.

Inside Dynamics in Organisations

In dit programma vergaar je kennis over en ontwikkel je competenties in het werken met onbewuste processen in organisaties.

Inside Dynamics in Organisations (IDO)

In de verdiepende praktijkopleidingen ‘Inside Dynamics in Organisations’ leer je met een systeem-psychodynamisch perspectief ‘onder de oppervlakte’ te werken.

English Pronunciation (for Lecturers)

This course is aimed at teachers who want to improve their English pronunciation and learn to speak more fluently.

Applied Economic Modelling for the Veterinary Sciences (online)

Economic modelling underpins decision-making in the entire field of animal health economics, so a good understanding of the issues and tools involved is vital. The aim of this hands-on course is to enable you to become familiar with using the relevant tools so that you can become more actively involved in economic decision-making, particularly with regard to disease control.

Advanced Topics in Causal Research (online)

This course offers an introduction to causal epidemiological research from a modern perspective. We begin by covering a framework and language that enables us to make a large variety of causal research goals explicit. These include goals relating to mediation, effect modification, interaction, and the effects of time-fixed or time-varying treatments.

Advanced Diagnostic Research (online)

Diagnostic research in the past focused particularly on estimating the sensitivity and specificity of individual diagnostic tests. This online medical course will demonstrate that this so called ‘test research’ is not necessarily the same as diagnostic research.

Writing Research Proposals for Epidemiologists

Today, English is the main - and most widely internationally accepted - language used for writing research proposals, yet not everyone is academically fluent in English. Even native English speakers can often benefit from improving their English academic writing skills, the lack of which can lead to lack of clarity, confusion and rejection. In other words, the quality of the English used can make or break your research proposal.

Presenting Your Research Confidently

Have you ever wondered how you can present your research results in a more confident manner? In this course you will learn how to improve both your preparation and your presentation skills. You will discover how to design your visuals in the clearest and most appropriate way, structure your presentation correctly, get and keep the audience’s attention, make good use of your voice and body language, and handle questions from the audience.

Research Ethics: an Introduction

Volunteers are often asked to take part in medical research in order to improve the health and well being of other people, now and in the future. However noble the aim, this raises many ethical questions. How can we ensure that participants give their genuinely informed consent? What should be provided to control groups during clinical trials? How can we weigh the risks and benefits of various studies? How can we ensure scientific integrity in research? When should we conduct research with vulnerable populations, such as children and people in low- and middle-income countries? How should we interpret the Tuskegee syphilis study from a historical perspective?

Organisatie, cultuur en management

In dit masterprogramma krijg je inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving.

Verfijn zoekopdracht:

Interessegebied
Voertaal
Startmoment
Onderwijsvorm
Locatie
Duur
Soort onderwijs
Prijs
Diplomering
Aanbieder