Zoeken

Digitale geletterdheid

Docenten in het voortgezet onderwijs leren om digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en Computational thinking) te integreren in hun dagelijkse lespraktijk.

Burgerschap en educatie

De cursus richt zich op het integreren van burgerschapsvorming in het onderwijs, waarbij aan de ene kant zowel de theoretische achtergronden als de praktische toepassing in de klas aan de orde komen en aan de andere kant en zowel inhoud als didactiek van het vak.

Diversiteitssensitief lesgeven in de praktijk

In de cursus werk je aan een eigen onderwijsdilemma in relatie tot (culturele) diversiteit. Je voert een klein actiegericht onderzoek uit naar dit dilemma. Je gebruikt hierbij o.a. input van peers en begeleiders.

Meer halen uit de NCO-rapportages (train-de-trainer)

In deze bijeenkomst laten we zien hoe je scholen kunt leren betekenis te geven aan de figuren uit de NCO-rapportages, en hoe je er concrete acties uithaalt.

Toekomstbehendig ontwikkelen als leraar

Het beroep van leraar is veeleisend. Leraar zijn en blijven betekent dat je niet alleen mee kunt bewegen met veranderingen in het onderwijs, maar ook ‘toekomstbehendig’ verbeteringen agendeert en organiseert.

Kleinschalig onderzoek in de school

In deze cursus ga je als leraar een kleinschalig onderzoek in jouw school opzetten en uitvoeren en je betrekt daar je collega’s bij. Dit onderzoek is praktijkgericht en onderwijskundig/pedagogisch van aard.

Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken

In deze cursus van vier dagdelen leer je hoe je leerlingen begeleidt bij hun onderzoeksproces, hoe je effectief feedback geeft en motiveert en hoe je voor een eerlijke beoordeling zorgt.

Word leraar in het voortgezet onderwijs

De Universiteit Utrecht biedt legio opleidingsmogelijkheden (voltijd, deeltijd, zij-instroomtraject) als je leraar wilt worden in de onder- en/of bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Leiderschap in het publieke domein

Geaccrediteerde executive master voor ervaren professionals in het publieke domein. De opleiding leidt op tot een academische titel en leert je een meervoudig perspectief op leiderschap hanteren in de eigen praktijk.

Leergang Social Intrapreneurship - scaling up social impact

Leergang voor ambitieuze social intrapreneurs die meer sociale impact willen maken

Design thinking doorgronden en toepassen

In de cursus 'Design thinking doorgronden en toepassen' aan de Universiteit Utrecht leer je om te werken met de methode én analyseren we de wetenschappelijke onderbouwing van deze succesvolle methode.

Leiderschap in Cultuur (LinC)

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een programma voor en door leiders in de culturele sector. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In dit executive programma leer je meer over de aspecten van het aanbestedingsrecht die je nodig hebt om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.

Opleiding Specialisatie Strafrecht

De opleiding behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten.

Leergang Didactiek onderwijs voor professionals

Deze leergang ondersteunt docenten bij de (door)ontwikkeling van onderwijs voor professionals, met veel ruimte voor eigen leerdoelen, uitwisseling van ervaringen met collega’s en toepassing van het geleerde op de eigen onderwijspraktijk. De leergang bevat drie gezamenlijke sessies, met daarnaast individuele coaching, intervisie en onderlinge uitwisseling.

Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

In deze cursus leer je wat een veranderend klimaat betekent voor de ruimtelijke ordening. Aanpak: kennis uit de sociale- en natuurwetenschappen, perspectieven op de toekomst en reflectie op je eigen praktijk.

Masterclass Grip op Platformwerk

In het streven naar een duurzame platformeconomie wordt gezocht naar alternatieve organisatievormen voor platforms, zoals coöperaties en sociaal ondernemerschap, maar ook om passend beleid en handhaving. Deze masterclass verbindt de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen met de platformeconomie van deelnemers.

Onderzoek door museummedewerkers

In deze cursus leer je wetenschappelijk onderzoek te doen volgens de laatste inzichten, waardoor je een gedegen onderzoeksopzet kunt ontwerpen en een onderzoeksaanvraag kunt formuleren.

Soort-specifieke proefdierkundecursus pluimvee en andere vogels

De soort-specifieke Proefdierkunde cursus pluimvee en andere vogels is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren waarin met pluimvee en andere vogels gewerkt wordt (ex. Art. 9. Wod). Let op: voor het verkrijgen van een bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus EN een soortspecifieke cursus.

Proefdierkunde - basiscursus plus soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn

De cursus Proefdierkunde is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren (ex. Art. 9. Wod). Voor bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus én een soortspecifieke cursus.

Teaching in Higher Education in an International Classroom (THEIC)

This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences with a focus on the international classroom.

Data in de school

In deze cursus doorloop je de cyclus van datageïnformeerd werken: vraagstelling, data verzamelen en analyseren, interpreteren, vervolgstappen bepalen.

Doe meer met toetsen

In deze cursus gaan we in op waaróm we toetsen, welke toets je kiest en hoe dat aansluit bij je toetsvisie.

Leiderschap in Cultuur Zeeland en Brabant (LinC ZeeBra)

LinC ZeeBra is een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant en willen groeien in hun leiderschap.

Leiderschap in Cultuur Noord (LinC Noord)

Leiderschap in Cultuur Noord is een leerprogramma van 12 maanden voor Ieiders in de cultuur die mee willen werken aan de versterking van de kunst, cultuur en creatieve sector in Groningen, Drenthe en Friesland.

Verfijn zoekopdracht:

Interessegebied
Voertaal
Startmoment
Onderwijsvorm
Locatie
Duur
Soort onderwijs
Prijs
Diplomering
Aanbieder