Profileringscursus Strafrecht

 • LocatieUtrecht
 • Duur3 maanden
 • Startmoment11 september 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringPO-punten
 • Prijs€2.225 (onder voorbehoud)

De Profileringscursus Strafrecht bouwt voort op de (minor en) major Strafrecht van de Beroepsopleiding voor Advocaten van de NOvA. De cursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht. In vijf bijeenkomsten zal het hele spectrum van het straf(proces)recht aan de hand van recente jurisprudentie behandeld worden.

Doelgroep

De profileringscursus is bedoeld voor advocaten die alle verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten hebben afgerond en een of meer PO cursussen strafrecht hebben gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven.

Daarnaast staat de cursus open voor advocaten die beschikken over een stageverklaring die in het huidige jaar is afgegeven of voor advocaten die beschikken over een stageverklaring die in een eerder jaar (dan het huidige jaar) is afgegeven en nadien elk jaar een of meer cursussen strafrecht hebben gevolgd, waarvoor elk jaar in totaal ten minste 10 orde-opleidingspunten zijn gegeven.

De profileringscursus staat onder voorwaarden, te bepalen door de programmacoördinatoren, ook open voor advocaten die werkzaam zijn binnen andere rechtsgebieden, en de verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocatuur hebben afgerond.

Samenwerking

De Profileringscursus Strafrecht wordt uitgevoerd door het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Onderwijs voor Professionals Binnenstad.

Tijdsinvestering

De Profileringscursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht en bestaat uit vijf bijeenkomsten op woensdagen (16.00 – 21.00 uur) gedurende drie maanden.

Inhoud

Tijdens de opleiding wordt o.a. ruimschoots aandacht besteed aan:

 • De positie van de raadsman en de strategische en ethische afwegingen waarvoor die gesteld kan worden.
 • Het opstellen van adequate processtukken.
 • De structuur en chronologie van het strafproces en de dagelijkse praktijk alsmede de wijze waarop deze elkaar kunnen beïnvloeden.
 • Het wettelijk stelsel van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen en de praktische problemen die dit stelsel met zich meebrengt.
 • Het beslissingsschema van de art. 348 en 350 Sv.
 • Het strafrechtelijk bewijsrecht.
 • Belangrijke materieelrechtelijke leerstukken als daderschap, daderschap van de rechtspersoon, feitelijk leidinggeven en deelneming, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding.
 • De factoren die een rol kunnen spelen in de beslissing over de op te leggen straf.
 • De complementaire en afwijkende regels in de bijzondere strafwetgeving.
 • Relevante rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Data

Een nieuwe editie van het programma gaat op 11 september 2024 van start. De precieze data volgen.

Locatie

Utrecht

Programmacoördinator

Prof. dr. mr. Petra van Kampen

Prof. dr. mr. Petra van Kampen

Programmacoördinator

Prof. mr. Stijn Franken

Prof. mr. Stijn Franken

Toelatingseisen

De profileringscursus is bedoeld voor advocaten die alle verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten hebben afgerond en een of meer PO cursussen strafrecht hebben gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven.

Daarnaast staat de cursus open voor advocaten die beschikken over een stageverklaring die in het huidige jaar is afgegeven of voor advocaten die beschikken over een stageverklaring die in een eerder jaar (dan het huidige jaar) is afgegeven en nadien elk jaar een of meer cursussen strafrecht hebben gevolgd, waarvoor elk jaar in totaal ten minste 10 orde-opleidingspunten zijn gegeven.

De profileringscursus staat onder voorwaarden, te bepalen door de programmacoördinatoren, ook open voor advocaten die werkzaam zijn binnen andere rechtsgebieden, en de verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocatuur hebben afgerond.

Voor deze cursus geldt een minimum van 16 deelnemers.

Korting

Als lid van de NVJSA krijgt u € 100,- korting op de deelnemerskosten.

Certificaat

Wanneer u alle bijeenkomsten bijwoont, behaalt u 20 opleidingspunten. Daarmee wordt voldaan aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan de volgende editie in september 2024? Meld u dan aan via het onderstaande interesseformulier en ontvang van ons een melding zodra de data bekend zijn en u zich definitief kunt inschrijven.

Interesseformulier

Houd mij op hoogte

Vragen?

Erna Borrias

Erna Borrias

Volg ons via: