De grootste impact kun je vaak juist bínnen de organisatie maken

Handvatten voor maatschappelijke impact

Veranderingen doorvoeren in een traditionele sector, invloed hebben op besluitvorming en ervoor zorgen dat anderen openstaan voor nieuwe ideeën. Nelly Wisse van advocatenkantoor Van Doorne start dit najaar met de leergang Social Intrapreneurship om handvatten te krijgen om binnen de organisatie maatschappelijke impact te creëren en het nadenken over duurzaamheidsdoelstellingen te stimuleren.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale impact en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s,’ begint Nelly, die sinds drie jaar als advocaat bij Van Doorne werkt. ‘In deze beroepsgroep lijken we op die gebieden echter wat achter te blijven. Het wordt tijd goed over deze thema’s na te denken en hierin een standpunt te nemen.’

Nelly Wisse
Nelly Wisse, junior advocaat bij Van Doorne

Twee stromingen

Nelly legt uit: ‘Aan de ene kant moeten we ons afvragen: ‘moet een advocaat zich hiermee bezighouden?’ We zijn een dienstverlener, we behartigen de belangen van een cliënt, ongeacht de inhoud of gevolgen van die belangen. Iedereen heeft recht op bijstand. Dat is de meer traditionele, strafrechtelijke benadering van de advocatuur. Aan de andere kant is er het meer moderne perspectief op de advocatuur. Daarin worden vragen gesteld als ‘moeten wij deze cliënt wel bijstaan als de gevolgen voor mens, milieu of maatschappij negatief zijn’, en ‘moeten we sommige cliënten zelfs weigeren’. Of staan we ze wel bij, maar met het advies stappen te zetten in de richting van duurzaamheid of maatschappelijke betrokkenheid en dus niet alleen winstgedreven te werken.’

‘Er is hierin geen goede of verkeerde keuze,’ benadrukt Nelly. ‘Ik heb hier zelf niet echt een oordeel over. Wel erken ik dat er twee stromingen zijn, en dat het als advocatenkantoor belangrijk is een standpunt in te nemen over maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Een stap die we nu al nemen, is het begeleiden van start-ups. We helpen jonge bedrijven op weg naar nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar we moeten ook verder kijken.’

Niet alleen het ondernemerschap

‘Het woord ‘intrapreneur’ is één van de dingen die mij aanspreekt in de leergang. Het gaat niet alleen over ondernemerschap zelf, maar om wat dit binnen de organisatie en daarbuiten teweegbrengt. De advocatuur is een klassieke, traditionele beroepsgroep die niet altijd geneigd is met ontwikkelingen in de maatschappij mee te bewegen. Dat maakt het doorvoeren van veranderingen van binnenuit vaak tot een uitdaging, terwijl er vanuit de maatschappij wel gevraagd wordt om te veranderen. We hoeven niet het meest groene en maatschappelijk betrokken advocatenkantoor te worden. Maar we moeten wel nadenken over deze thema’s.’

Impact measurement en leadership

Dus moet de organisatie in beweging gezet worden. ‘Het onderdeel impact measurement spreekt mij daarom bijzonder aan. Ik wil niet de junior zijn die met vragen en verbeteringen komt, waar vervolgens niets mee gedaan wordt. Ik wil leren hoe ik mensen mee krijg in mijn gedachten en ideeën over bepaalde onderwerpen en zo een verschil maken bij de besluitvorming. Daarbij komt ook het onderdeel leadership goed van pas, om mij het sturen in veranderingen eigen te maken.’

Diverse groep

‘Ik ben heel benieuwd naar de groep. Ik verwacht een groep die bestaat uit mensen uit diverse sectoren, in verschillende leeftijden en met ieder zijn of haar eigen ervaring. Omdat we uit verschillende sectoren komen, zijn we waarschijnlijk allemaal bezig met andere onderwerpen, maar er is ook overlap: we willen allemaal sociaal en maatschappelijk verantwoord werken en zoeken naar handvatten om dit vorm te geven.’

Vol frisse moed

‘Als (waarschijnlijk) één van de jongste deelnemers denk ik dat mijn bijdrage onder meer bestaat uit een frisse blik op mens en maatschappij. Ik sta aan het begin van mijn carrière. Ik laat mijn gedachten en ideeën niet belemmeren door obstakels waar mensen die al langer meelopen misschien tegen aan zijn gebotst en door ontmoedigd zijn. Ik ga vol goede moed de toekomst tegemoet, heb vertrouwen in de maatschappij en heb hoop op goede veranderingen.’

‘Ik vind het fijn dat Van Doorne het volgen van de leergang stimuleert. Ze hebben mij gevraagd aan de opleiding deel te nemen. Dat geeft mijns inziens aan dat ze echt open staan voor nieuwe ideeën en veranderingen. Bovendien vind ik het een eer dat ze mij, als junior, vragen dit te doen, dat ze mij het vertrouwen geven nieuwe kennis met het kantoor te delen, zodat we samen kunnen werken aan een nieuwe visie op mens, milieu en maatschappij.’

Zelf aan de slag?

Werk jij binnen een grote organisatie aan een innovatief idee of project, dat de duurzame toekomst en/of maatschappelijke impact van de organisatie verder brengt?

Meld je aan voor de Leergang Social Intrapreneurship en leer hoe je innovaties binnen jouw organisatie steviger op de kaart zet, meer draagkracht creëert en jouw persoonlijk leiderschap versterkt.

De leergang start op 12 september 2024.

Leergang Social Intrapreneurship

  • Meer info en aanmelden