Mondeling en schriftelijk feedback geven

 • Duur13 uur
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • DiplomeringCertificaat

In deze training leer je op een constructieve en effectieve manier feedback geven, bijvoorbeeld op opdrachten, stageverslagen, bachelor- en masterscripties en presentaties van studenten. Zowel schriftelijke als mondelinge feedback komen aan bod in de training. Het is ook mogelijk om alleen de onderdelen over mondelinge danwel schriftelijke feedback te volgen.

Inhoud

Je leert hoe je effectieve schriftelijke feedback formuleert en hoe je studenten kunt helpen om schriftelijke feedback te gebruiken bij het verbeteren van een geschreven tekst. Bij mondelinge feedback heeft de docent de mogelijkheid om direct te observeren wat de feedback met een student of groepje studenten doet. We bespreken hoe kenmerken van gesprekssituaties zo benut kunnen worden dat er een feedbackdialoog ontstaat met ruimte voor de student om op de feedback te reageren.

Tijdens de training gebruik je eigen praktijkvoorbeelden om te onderzoeken hoe de feedback effectiever en efficiënter ingezet kan worden. We werken zoveel mogelijk met eigen materiaal, om de bijeenkomsten praktisch te houden en het geleerde direct toe te kunnen passen.

Bestemd voor

Docenten in het vo en ho die hun feedbackvaardigheden verder willen versterken

Leerdoelen

Na afloop van de training kun je:

 • Feedback afstemmen op wat de student kan;
 • Feedback afstemmen op de doelen die de student moet behalen;
 • Eigen feedback analyseren aan de hand van de gehanteerde feedbackmodellen;
 • Verbeterpunten opstellen gericht op effectiviteit en efficiëntie van feedback;
 • Sterke en minder sterke punten in een feedbackgesprek herkennen en hier naar handelen;
 • Gesprekstechnieken toepassen om een feedbackgesprek effectief te maken.

Tijdsinvestering

De cursus vindt plaats op 4 vrijdagochtenden, van 9.30-12.30 uur

 • 2 dagdelen over schriftelijke feedback
 • 2 dagdelen over mondelinge feedback

De voorbereiding per dagdeel is ongeveer 1 uur. Tussen de sessies pas je inzichten uit de training toe in het eigen onderwijs.

We raden aan om zowel de bijeenkomsten over schriftelijke als mondelinge feedback te volgen. We gaan in dagdeel 3 en 4 (mondelinge feedback) door op waar we in dagdeel 1 en 2 (schriftelijke feedback) mee gestart zijn. Het is echter ook mogelijk om alleen de bijeenkomsten van één van de twee onderwerpen (schriftelijk of mondeling) bij te wonen.

Aanvullend: beeldcoaching

Naast de training is er bij het gedeelte mondelinge feedback geven de mogelijkheid tot beeldcoaching. Dit is een manier van professionalisering waarbij je een onderwijssituatie filmt en je aan de hand van videofragmenten in een gesprek (of meerdere gesprekken) op de interactie met je studenten reflecteert en individuele gedetailleerde feedback ontvangt van een gecertificeerde beeldcoach.

Kosten hiervoor vanaf € 720,- (intern UU/UMCU) / €930,- (extern)

Kosten voor UU-docenten

UU-docenten kunnen gebruikmaken van O&T eenheden (mits beschikbaar) of deelnemen tegen gereduceerd tarief. In beide gevallen in overleg met de eigen faculteit.

De training bestaat uit vier dagdelen.

Dagdeel 1: Schriftelijke feedback

 • Wat is effectieve feedback (drie kernvragen voor effectieve feedback)
 • Algemeen geldende principes feedbackmodel
 • Het geven van positieve feedback

Dagdeel 2: Schriftelijke feedback

 • Adaptiviteit van feedback; aansluiten bij studenten
 • Het activeren van de student in het feedbackproces

Dagdeel 3: Mondelinge feedback

 • Kenmerken van face-to-face communicatie
 • Gesprekstechnieken voor individuele feedback
 • Feedback als dialoog

Dagdeel 4: Mondelinge feedback

 • Feedback in plenaire onderwijssituaties
 • Een eigen feedbackgesprek analyseren

Aanmelding binnenkort mogelijk

Binnenkort is aanmelden mogelijk. Meld je nu al vrijblijvend aan voor de wachtlijst.

Aanmelden

De aanmeldmogelijkheid verschijnt binnenkort

Zet mij op de wachtlijst

Incompany / maatwerk?

We bieden deze cursus ook incompany aan, desgewenst op maat gemaakt. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Trainer

Dr. Claudy Oomen

Dr. Claudy Oomen

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: