Beeldcoaching als middel voor reflectie op je eigen onderwijs

  • Duur8 uur
  • Startmomentin overleg
  • VoertaalNederlands, Engels
  • OnderwijsvormOp locatie

Wil je meer zicht op hoe je jouw didactische kwaliteiten inzet? Weten hoe je de interactie met leerlingen kunt optimaliseren? Of wil je oefenen met het geven van feedback? In een beeldcoachtraject staat jouw eigen onderwijs centraal.

Je wordt gecoacht door een gecertificeerd beeld-/didactisch coach aan de hand van opnames van jouw onderwijs. Inzichten die je opdoet zijn direct toepasbaar in je eigen onderwijspraktijk. Beeldcoaching kan worden ingezet bij klassikale lessen of begeleidingsgesprekken met leerlingen. Je kunt je eigen ontwikkelvragen inbrengen. Naast een individueel traject is ook video-intervisie mogelijk.

Wat is beeldcoaching?

Beeldcoaching is een instrument waarbij video-opnames van het eigen onderwijs worden gemaakt. Deze video-opnames worden besproken met een beeldcoach, waarbij de ontwikkelvraag van de docent centraal staat. Beeldcoaching helpt bij de professionele ontwikkeling van onder meer docenten, begeleiders en leidinggevenden.

Het terugkijken van video-opnames gecombineerd met het geven van motiverende feedback en het stellen van leerbevorderende vragen, is een krachtige methodiek voor het stimuleren van het leerproces en het vertrouwen in eigen kunnen.

Voor wie?

Een beeldcoachtraject is heel inzichtelijk voor docenten uit alle onderwijssectoren. Daarnaast kan het ook heel nuttig voor bijvoorbeeld intern begeleiders, intervisiebegeleiders, trainers, coaches en (praktijk)instructeurs.

Wat steek je ervan op?

  • Je krijgt inzicht in je eigen handelen en hoe de lerende daar op reageert.
  • Je kijkt naar jezelf met enige afstand en met ruimte voor reflectie, wat een realistisch beeld geeft van je eigen kunnen.
  • Je reflecteert, verbindt conclusies aan observaties en bedenkt stappen om opgedane inzichten toe te passen in je eigen (onderwijs)praktijk.

Werkwijze

We hanteren een positieve insteek bij beeldcoachen, gericht op het versterken van geslaagde interacties en interventies. Bij beeldcoaching wordt gekeken vanuit drie kaders:

  • Interactie: Hierbij gaat het om de interactie tussen jou en de groep. Hoe verloopt het contact? Hoe reageer je op elkaar? Hoe is de sfeer? Hoeveel ondersteuning bied je? Wat zet je in om de deelnemers goed te bereiken?
  • Organisatie: Hoe breng jij structuur aan in jouw lessen of begeleidingsgesprekken? Hoe ziet de (onderwijs)ruimte eruit? Hoe houd je orde in de groep?
  • Didactiek: Wat doe jij om de deelnemers te laten leren: stel je vragen, geef je uitleg of instructie, of geef je feedback, en op welke manier doet je dat? Welke werkvormen zet je in om het leerdoel te bereiken?

Tijdsinvestering

Het doorlopen van de verschillende onderdelen van het beeldcoachtraject kost bij elkaar ongeveer 8 uur. Hierbij gaan we uit van een intakegesprek, 2 (klas)opnames en 2 nagesprekken. De samenstelling van het traject kunnen we ook in overleg afstemmen. Bekijk een toelichting van de verschillende onderdelen op het tabblad ‘programma’.

Prijs

De precieze kosten zijn afhankelijk van de afspraken die we maken. Neem contact op voor een kostenindicatie.

Kosten voor UU-docenten

UU-docenten kunnen gebruikmaken van O&T eenheden (mits beschikbaar) of deelnemen tegen gereduceerd tarief. In beide gevallen in overleg met de eigen faculteit.

Bekijk hieronder hoe een individueel beeldcoachtraject er op hoofdlijnen uitziet. Het doorlopen van de verschillende onderdelen van het beeldcoachtraject kost bij elkaar ongeveer 8 uur. Afhankelijk van de wensen en ontwikkelvragen, kan ook een traject-op-maat worden samengesteld.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek wordt jouw leervraag geïnventariseerd. Deze vraag is leidend voor welke beelden gemaakt worden en voor de reflectie achteraf. Daarnaast wordt in dit gesprek afspraken gemaakt wanneer de beeldcoach komt filmen.

De opname

De beeldcoach filmt ongeveer 30-45 minuten van jouw (les)bijeenkomst. Je krijgt een microfoontje om, zodat de opnames goed verstaanbaar zijn. De beeldcoach zal rondlopen met de camera in de hand.

Het is raadzaam om de aanwezigen vooraf te vertellen dat je gefilmd gaat worden. De beelden worden alleen voor professionele ontwikkeling gebruikt en besproken tijdens een beeldcoachbijeenkomst. Aanwezigen mogen bezwaar maken, al gebeurt dit in de praktijk vrijwel nooit. In dat geval zal de beeldcoach deze persoon niet in beeld brengen.

Na de opname

Aan de hand van de leervraag die je hebt gesteld, zal de beeldcoach twee tot drie korte fragmenten uitzoeken om na te bespreken.

Beeldcoachbijeenkomst

In deze bijeenkomst worden de fragmenten samen teruggekeken en besproken. De uitkomst van de bijeenkomst is een reflectie op de verschillende onderwijsuitvoeringen en concrete tips om toe te passen voor toekomstig onderwijs.

Vervolgtraject

Op basis van de uitkomsten in de beeldcoachbijeenkomst wordt een vervolgtraject afgestemd. In dit vervolgtraject komt de beeldcoach nog een keer filmen, en probeer je de concrete tips toe te passen. Ook deze beelden worden weer geanalyseerd en besproken in een bijeenkomst om te reflecteren op de toegepaste interventie. Idealiter word je twee tot drie keer gefilmd.

Trainer

dr. Ada Kool

dr. Ada Kool

Trainer

Dr. Claudy Oomen

Dr. Claudy Oomen

Trainer

Drs. Hanne ten Berge

Drs. Hanne ten Berge

Trainer

Dr. Steven Raaijmakers

Dr. Steven Raaijmakers

Trainer

Dr. G. (Gemma) Corbalan Perez

Dr. G. (Gemma) Corbalan Perez

Trainer

Dr. Willemijn Schot

Dr. Willemijn Schot

Trainer

Dr. Jessica Hegeman

Dr. Jessica Hegeman

Wil je een individueel beeldcoachtraject of video-intervisie aanvragen? Neem dan contact op met Jessica Hegeman.

Trainer / adviseur

Dr. Jessica Hegeman

Dr. Jessica Hegeman

Wil je een individueel beeldcoachtraject of video-intervisie aanvragen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jessica Hegeman.

Contactpersoon

Dr. Jessica Hegeman

Dr. Jessica Hegeman

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

“Ik vond het erg leerzaam om de beelden herhaaldelijk te bekijken, met steeds een ander aandachtspunt. De trainer was erg benaderbaar, waardoor ik mij vrij voelde om alles te delen.”

Coachee (2023)

“Door mijn handelen stap voor stap te analyseren, werd ik me bewust van de gevolgen van mijn keuzes. Deze inzichten hebben we omgezet naar actiepunten, waarmee ik mezelf verder kon ontwikkelen.”

Coachee (2023)