Search

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In dit executive programma leer je meer over de aspecten van het aanbestedingsrecht die je nodig hebt om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.

Supervising PhD Research

Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.

Beeld- en Didactisch Coachen (opleiding)

In de opleiding Beeld- en Didactisch Coachen worden de basisvaardigheden van didactisch coachen geïntegreerd met Beeldcoaching.

Werkgeheugen in de klas

Je leert aan de hand van wetenschappelijke inzichten hoe je instructieaanpassingen kunt inzetten om het werkgeheugen van leerlingen te ondersteunen.

De kunst van het vragen: mythes en mogelijkheden van het mecenaat

In vier prikkelende workshops verken je de mythes en mogelijkheden van het mecenaat en wat je kunt doen om je positie als vrager te verstevigen.

Leergang Social Intrapreneurship - scaling up social impact

Leergang voor ambitieuze social intrapreneurs die meer sociale impact willen maken

Leiderschap in Cultuur (LinC)

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een programma voor en door leiders in de culturele sector. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

Soort specifieke proefdierkunde cursus herkauwers

De soort specifieke Proefdierkunde cursus herkauwers is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren waarin met runderen, schapen of geiten gewerkt wordt (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod)

Docentprofessionalisering Extern Onderwijs

Dierenartsen in de extramurale onderwijspraktijk leren hoe ze co-assistenten moeten begeleiden bij hen op locatie (op het gebied van didactiek, het bieden van een veilige leeromgeving en het beoordelen op de werkplek)

Functionaris competenties, een cursus voor het juist registreren van personeel

Tijdens deze cursus leer je als functionaris competenties (volgens artikel 13F3c van de Wet op de dierproeven) de verantwoordelijkheid te dragen om personeel als ‘bevoegd’ te registreren voor bedrijven en instituten met een vergunning voor dierproeven.

Endoscopie neusgang, sinoscopie en gastroscopie paard

De faculteit diergeneeskunde (Universiteitskliniek voor Paarden) biedt voor paardendierenartsen die zich verder willen bekwamen op het gebied van endoscopie twee workshops aan.

Leiderschap in Cultuur Noord (LinC Noord)

Leiderschap in Cultuur Noord is een leerprogramma van 12 maanden voor Ieiders in de cultuur die mee willen werken aan de versterking van de kunst, cultuur en creatieve sector in Groningen, Drenthe en Friesland.

Ethiek in publieke dienstverlening

Deze masterclass biedt ambtenaren een gestructureerd stappenplan om ethische reflectie en dialoog in hun organisatie te bevorderen en verankeren.

Coordinating Projects using AI-Aided Systematic Screening with ASReview

Unlock the power of AI-aided systematic reviews and transform your organization's research process with our hands-on, expert-led course.

Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

In deze cursus leer je wat een veranderend klimaat betekent voor de ruimtelijke ordening. Aanpak: kennis uit de sociale- en natuurwetenschappen, perspectieven op de toekomst en reflectie op je eigen praktijk.

Symposium Ombudsfunctionaris: uitkomst of illusie?

Op dinsdag 28 november 2023 organiseert de Universiteit Utrecht in het Academiegebouw het symposium van de ombudsfunctionaris. Het thema: 'ombudsfunctionaris: uitkomst of illusie?' staat deze middag centraal.

Leiderschap voor verenigingsdirecteuren

Academisch leiderschapsprogramma voor (toekomstige) directeuren van belangenbehartigende verengingen. In samenwerking met De Nederlandse Associatie.

Profileringscursus Strafrecht

Binnen de Profileringscursus Strafrecht wordt het hele spectrum van het straf(proces)recht aan de hand van recente jurisprudentie behandeld.

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)

Deze cursus geeft handvatten voor het gebruik van het IAMA envoor het begeleiden van collega's die aan de slag willen met het instrument.

Laboratory animal science -basic course and species-specific course rodents and rabbit

The introduction course to Laboratory Animal Science is intended for researchers who are going to plan and perform animal experiments (ex. Art. 9. Wod).

Clinical Epidemiology

This course focuses on the principles and practice of clinical epidemiology, and elaborates on examples from relevant literature.

Proefdierspecialist (ex art.13.f.3.a. Wod)

Deze opleiding is bestemd voor functionarissen die binnen de Instantie voor Dierenwelzijn de taken uitvoeren van artikel 13f3a van de Wet op de dierproeven (Wod). Door deze opleiding zullen de proefdierspecialisten hun toezichthoudende en adviserende taak op een professionele wijze kunnen uitvoeren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek en verbeterd welzijn van proefdieren, en onnodig gebruik van proefdieren voorkomen.

Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A)

LinC A is een programma ontwikkeld voor artistiek leiders, makers, en kunst- en cultuurprofessionals die hun conceptuele, methodologische en strategische bagage willen verdiepen en verbinden.

Meldingsplichtige aandoeningen bij runderen

Meldingsplichtige aandoeningen, dierziekten rundvee door praktiserende dierenartsen

Understanding child development - from synapse to society (MOOC)

In this course (MOOC) you will learn about the complexities of child development and how a surprisingly rich number of factors influence development at many different levels of organisation.

Refine search:

Areas of interest
Language
Starting moment
Teaching method
Location
Duration
Course type
Price
Certification
Provider