Werkgeheugen in de klas

 • LocatieUtrecht
 • Duur5 dagdelen
 • Startmoment28 maart 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€1.000

Leerlingen met een zwakkere werkgeheugenvaardigheid hebben een grotere kans op leerachterstanden. Wil je een beter beeld krijgen van de werkgeheugenvaardigheid van leerlingen? En weten hoe je leerlingen met een zwakker werkgeheugen kunt ondersteunen? Daar gaan we in deze training mee aan de slag.

Je leert aan de hand van wetenschappelijke inzichten hoe je instructieaanpassingen kunt inzetten om het werkgeheugen te ondersteunen. Op basis van een eigen casus pas je deze inzichten toe in de dagelijkse praktijk.

Bestemd voor

Leerkrachten groep 3-8, intern begeleiders, remedial teachers, schoolpsychologen en -orthopedagogen.

We adviseren om deze training met twee collega’s van dezelfde school te volgen (bijvoorbeeld één intern begeleider en één leerkracht).

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in hoe je leerlingen met een zwakker werkgeheugen kunt identificeren
 • De resultaten uit twee gecomputeriseerde werkgeheugentaken leren interpreteren
 • Kennis van mogelijke strategieën ter ondersteuning ontwikkelen en toepassen in de dagelijkse praktijk

Prijs

 • Deelname kost € 1000,-
 • Inclusief gratis jaarlicentie voor de afname van de gecomputeriseerde werkgeheugentaken. Er zijn verschillende licenties mogelijk.
  • Richtprijs Voorbeeld 1: € 200,- per 10 afname;
  • Richtprijs Voorbeeld 2: € 200,- voor vaste aanschaf + € 4,- per afname

Werkgeheugen is de vaardigheid om informatie tijdelijk vast te houden en tegelijkertijd te bewerken. Kinderen gebruiken hun werkgeheugen voortdurend om informatie kort te onthouden en te bewerken, bijvoorbeeld om instructies te volgen, een tekst te lezen of een rekensom op te lossen. Werkgeheugenvaardigheid is daarmee van cruciaal belang bij leren en een voorspeller van schoolprestaties.

Deze training besteedt aandacht aan twee stappen:

 1. het identificeren van zwakkere werkgeheugenvaardigheid
 2. het ondersteunen van leerlingen met een zwakker werkgeheugen

1. Identificeren van leerlingen met een zwakker werkgeheugen

Bij sommige leer- en ontwikkelingsstoornissen komen regelmatig zwakkere werkgeheugenvaardigheden voor, zoals bij dyslexie en dyscalculie, maar ook bij ADHD. Echter, ook kinderen zonder specifieke leer- of ontwikkelingsstoornis kunnen zwakkere werkgeheugenvaardigheden hebben. Voorzichtige schattingen op basis van onderzoek suggereren dat ongeveer 10% van de kinderen in regulier onderwijs door zwakkere werkgeheugenvaardigheden meer moeite hebben om mee te komen in de klas.

We gaan in de training aan de slag met twee gecomputeriseerde online werkgeheugentaken: het Apenspel en het Leeuwenspel. Hiermee leer je om de werkgeheugenvaardigheid van leerlingen in kaart te brengen. Aan bod komt: bij welke leerlingen vermoed je een zwakker werkgeheugen? Hoe neem je de taken af? Hoe interpreteer je de prestaties op de taken (in combinatie met andere informatie)?

2. Ondersteunen van leerlingen met een zwakker werkgeheugen

Hoewel het trainen van werkgeheugen met computertaken veelbelovend leek, blijken dergelijke trainingen weinig effectief. De aanpak van werkgeheugenproblemen in de klas vraagt dus om een andere benadering, namelijk het ondersteunen van het werkgeheugen in de situatie van de klas. Door deze benadering is het kind beter in staat om tot leren te komen.

We bespreken vier verschillende type strategieën die je als leerkracht in de klas kunt inzetten:

 1. psycho-educatie over het werkgeheugen
 2. klassenorganisatie
 3. didactiek
 4. leerkracht-leerling relatie.

Veel van deze strategieën zullen gunstig zijn voor alle leerlingen in de klas. Maar sommige strategieën vragen maatwerk: wat heeft deze leerling nodig, op dit moment, in deze situatie?

In het voorjaar van 2024 start een nieuwe training. Bekijk de data hieronder.

 • Donderdag 28 maart (15.15 - 18.00 uur)
 • Donderdag 11 april (15.15 - 18.00 uur)
 • Donderdag 25 april (15.15 - 18.00 uur)
 • Donderdag 23 mei (15.15 - 18.00 uur)
 • Donderdag 20 juni (15.15 - 18.00 uur)

Aanmelddeadline

29 februari 2024

Locatie

De training vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie volgt.

Trainer

Dr. Eva van de Weijer-Bergsma

Dr. Eva van de Weijer-Bergsma

Trainer

Dr. Marije Stolte

Dr. Marije Stolte

Aanmelden kan tot uiterlijk 29 februari 2024 via onderstaand formulier.

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: