Soort-specifieke proefdierkundecursus pluimvee en andere vogels

 • LocatieUtrecht
 • Startmoment27 mei 2024
 • VoertaalEnglish
 • OnderwijsvormAt location
 • DiplomeringCertificate
 • Prijs€919

De soort specifieke Proefdierkunde cursus pluimvee en andere vogels is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren waarin met pluimvee en andere vogels gewerkt wordt (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: voor het verkrijgen van een bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus EN een soortspecifieke cursus.

Dierproeven mogen alleen door experts worden opgezet en uitgevoerd. Daarbij moet de aantasting van het welzijn van het proefdier tot het absolute minimum worden teruggebracht. Alle dieren hebben tenslotte dezelfde intrinsieke waarde. Dit vergt kennis, deskundigheid en een juiste attitude ten opzichte van proefdieren. De Universiteit Utrecht verzorgt sinds 1986 de cursus Proefdierkunde, daarmee is dit de langstlopende en meest gegeven cursus Proefdierkunde in Europa. De cursus is door de overheid erkend. Sinds een aantal jaar worden ook verschillende soortspecifieke cursussen georganiseerd, welke (net als de basiscursus) FELASA geaccrediteerd zijn (functie A+B wanneer de basiscursus, plus een soortspecifieke cursus is gevolgd).

In de soort-specifieke Proefdierkunde cursus pluimvee en andere vogels wordt ingegaan op diersoortspecifieke kennis die relevant is bij het opzetten en uitvoeren van dierproeven waarin met deze soorten wordt gewerkt. We gaan onder andere in op welzijn, gedrag, huisvesting en voeding, en maken kennis met hanteermethoden en enkele experimentele basistechnieken.

Bijzonderheden:

 • De voertaal in deze cursus is Engels.
 • Omdat je tijdens de cursus met dieren werkt, is het verstandig om je te laten vaccineren tegen tetanus.
 • Voor medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde van de UU geldt een ander tarief, zie prijs (zondra prijs 2023 bekend is)
 • Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Leerdoelen pluimvee en andere vogels

De leerdoelen van deze cursus zijn volgens de EC richtlijn Education and Training Framework gerelateerd aan Directive EU/2010/63 zie pagina’s 40-74 voor de leeruitkomsten

De volgende modules worden behandeld:

Core modules:
3.1 Basic and appropriate biology - theory
4 Animal care, health and management
5 Recognition of pain, suffering and distress
6.1 Humane methods of killing - theory

Function specific modules (EU function A+B):
3.2 Basic and appropriate biology – skills
7 Minimally invasive procedures without anaesthesia – theory
8 Minimally invasive procedures without anaesthesia – skills

Pluimvee en andere vogels is voor:

Deze cursus is geschikt voor onderzoekers die dierproeven met deze diersoort gaan opzetten en uitvoeren (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: de cursus Proefdierkunde is slechts een deel van de wettelijke eisen gesteld aan een ‘Artikel 9 functionaris’. Naast een certificaat van een erkende cursus Proefdierkunde (basiscursus plus soortspecifieke cursus) nodig moet je wetenschappelijk (MSc niveau) opgeleid zijn in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden.

Om te laten toetsen of er aan de wettelijke eisen is voldaan en je bevoegd bent om dierproeven op te zetten en uit te voeren, kun je contact opnemen met de Instantie voor Dierenwelzijn van je vergunninghoudende instelling. Voor meer informatie over bevoegdheid en bekwaamheid bij dierproeven, kun je kijken op de website van het 3Rs Centre en de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

Prijs

Nader te bepalen

Contact en registratie

Las secretariaat, email: lascourse-birds@uu.nl

Te behandelen modules

De volgende modules worden behandeld:

Core modules:
3.1 Basic and appropriate biology - theory
4 Animal care, health and management
5 Recognition of pain, suffering and distress
6.1 Humane methods of killing - theory

Function specific modules (EU function A+B):
3.2 Basic and appropriate biology – skills
7 Minimally invasive procedures without anaesthesia – theory
8 Minimally invasive procedures without anaesthesia – skills

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn volgens de EC richtlijn Education and Training Framework gerelateerd aan Directive EU/2010/63 zie pagina’s 40-74 voor de leeruitkomsten

Contact en aanmelden

Las secretariaat, email: lascourse-birds@uu.nl

Cursusdata

27 mei 2024 - 7 juni 2024 (toets: 6 juni 2024)

Contact en registratie

Las secretariaat, email: lascourse-birds@uu.nl

Contact en registratie

Las secretariaat, email: lascourse-birds@uu.nl

Voor vragen over deze cursus

Contact met LAS

 • Voor vragen neem contact op met onderstaande mailadres