Soort-specifieke Proefdierkunde cursus Paarden en Ezels

 • LocatieUtrecht
 • Duur40 uur
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalEngels
 • OnderwijsvormOnline, Op locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€750
 • ECTS1,4 EC

De soort-specifieke Proefdierkunde cursus Paarden en Ezels is bestemd voor onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren waarin met paarden en ezels gewerkt wordt (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: voor het verkrijgen van een bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus EN een soortspecifieke cursus.

Dierproeven mogen alleen door experts worden opgezet en uitgevoerd. Daarbij moet de aantasting van het welzijn van het proefdier tot het absolute minimum worden teruggebracht. Alle dieren hebben tenslotte dezelfde intrinsieke waarde. Dit vergt kennis, deskundigheid en een juiste attitude ten opzichte van proefdieren. De Universiteit Utrecht verzorgt sinds 1986 de cursus Proefdierkunde, daarmee is dit de langstlopende en meest gegeven cursus Proefdierkunde in Europa. De cursus is door de overheid erkend. Sinds een aantal jaar worden ook verschillende soortspecifieke cursussen georganiseerd, welke (net als de basiscursus) FELASA geaccrediteerd zijn (functie A+B wanneer de basiscursus, plus een soortspecifieke cursus is gevolgd).

In de soort-specifieke Proefdierkunde cursus Paarden en Ezels wordt ingegaan op diersoortspecifieke kennis die relevant is bij het opzetten en uitvoeren van dierproeven waarin met deze soorten wordt gewerkt. We gaan onder andere in op welzijn, gedrag, huisvesting en voeding, en maken kennis met hanteermethoden en enkele experimentele basistechnieken.

Bijzonderheden:

 • Deze cursus wordt aangeboden in het Engels.
 • Omdat je tijdens de cursus met dieren werkt, is het verstandig om je te laten vaccineren tegen tetanus.
 • Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor onderzoekers die dierproeven met Paarden en Ezels gaan opzetten en uitvoeren (ex. Art. 9. Wet op de dierproeven of Wod). Let op: de cursus Proefdierkunde is slechts een deel van de wettelijke eisen gesteld aan een ‘Artikel 9 functionaris’. Naast een certificaat van een erkende cursus Proefdierkunde (basiscursus plus soortspecifieke cursus) nodig moet je wetenschappelijk (MSc niveau) opgeleid zijn in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden.

Om te laten toetsen of er aan de wettelijke eisen is voldaan en je bevoegd bent om dierproeven op te zetten en uit te voeren, kun je contact opnemen met de Instantie voor Dierenwelzijn van je vergunninghoudende instelling. Voor meer informatie over bevoegdheid en bekwaamheid bij dierproeven, kun je kijken op de website van het 3Rs Centre: https://www.uu.nl/organisatie/3rs-centre/educatie-en-training en de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht: https://ivd-utrecht.nl/nl/infocentrum/bevoegd-en-bekwaam

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn volgens de EC richtlijn ‘Education and Training Framework’ gerelateerd aan Directive EU/2010/63: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/en.pdf (zie pagina’s 40-74 voor de leeruitkomsten)

De volgende modules worden behandeld:

Core modules: 3.1 Basic and appropriate biology - theory 4 Animal care, health and management 5 Recognition of pain, suffering and distress

Function specific modules (EU function A+B): 3.2 Basic and appropriate biology – skills 7 Minimally invasive procedures without anaesthesia – theory 8 Minimally invasive procedures without anaesthesia – skills

Toelatingseisen:

Deze cursus is toegankelijk voor onderzoekers en masterstudenten (in een biologische, biomedische of zoötechnische studierichting met voldoende kennis op het gebied van anatomie, fysiologie en biologische/biomedische vakken). De cursus heeft een verplichte entreetoets (zie hieronder).

Entreetoets

Om de cursus Proefdierkunde te kunnen volgen, is algemene kennis van biologische basisvakken vereist: anatomie/zoölogie en fysiologie. In de verplichte entreetoets wordt deze kennis getoetst. Je kunt je gelijktijdig voor zowel de entreetoets als de cursus Proefdierkunde inschrijven. De entreetoets bevat multiple choice vragen en duurt 1 uur. Klik hier voor aanvullende informatie over de entreetoets.

Je kunt je aanmelden voor de entreetoets via deze link

Heb je de entreetoets al gedaan bij een andere cursus, bijvoorbeeld de Basiscursus Proefdierkunde van de UU? Vermeld dit dan bij je aanmelding.

Aanmelden

mail j.m.ensink@uu.nl

Certificaat

Je krijgt een certificaat als je het examen voor de entreetoets en het examen voor de basiscursus en/of soortspecifieke cursus met succes hebt afgerond. Voor het verkrijgen van een bevoegdheid heb je twee certificaten nodig: de basiscursus en een soortspecifieke cursus.

Betalen en annuleren

Betalen mail j.m.ensink@uu.nl voor meer informatie

Annuleren Bij annulering 22 of meer dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering 7 tot 21 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus of als je niet verschijnt wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met j.m.ensink@uu.nl