Meldingsplichtige aandoeningen bij runderen

  • Startmomentdatum volgt
  • VoertaalNederlands
  • OnderwijsvormOnline
  • DiplomeringCertificaat, Accreditatiepunten
  • Prijs€175

Meldingsplichtige aandoeningen bij runderen

Deze E-module gaat over meldingsplichtige aandoeningen bij rundvee. De module is opgezet vanuit het perspectief van de praktiserende dierenarts. De module meldingsplichtige aandoeningen bij rundvee start met een introductie over regelgeving en daarna worden verschillende aandoeningen behandeld. De cursus bevat veel casussen waarmee de praktiserende dierenarts geconfronteerd kan worden. Praktiserende dierenartsen spelen bij de monitoring/surveillance van diverse meldingsplichtige aandoeningen en bij de aanpak en bestrijding van deze aandoeningen een belangrijke rol. De aandoeningen hebben, afgezien van de effecten voor de diergezondheid, vaak de nodige impact op het nationale of zelfs internationale handelsverkeer en kunnen een enorme maatschappelijke impact hebben. Het is daarom belangrijk dat dierenartsen op de hoogte zijn van de klinische verschijnselen, welke mogelijkheden ze hebben voor aanvullende diagnostiek en wat hun rol is in de aanpak van deze aandoeningen door de betrokken overheidsinstanties.

De module start met een introductie over de regelgeving en daarna worden de verschillende aandoeningen behandeld. In de regel wordt de inhoudelijke informatie over de aandoening voorafgegaan door een beschrijving van de impact die de aandoening heeft gehad of kan hebben. Daarna volgt een inhoudelijk overzicht met algemene informatie over de aandoening, waaronder bijvoorbeeld de klinische verschijnselen bij individuele dieren en observaties in het koppel. Vervolgens wordt vermeld welke stappen er dan doorlopen (moeten) worden en wat de rol van de praktiserende dierenarts daarbij is.

Leerdoelen van de cursus Meldingsplichtige aandoeningen bij runderen

  • Kennismaken of opfrissen van de Europese wetgeving en systematiek ten aanzien van meldingsplichtige dierziekten
  • Kennismaken of opfrissen van de pathofysiologie, de verschijnselen en het voorgeschreven plan van aanpak van de voor Nederland meest relevante meldingsplichtige dierziekten
  • Het vergroten van de herkenning van verschijnselen van voor Nederland relevante meldingsplichtige dierziekten
  • Kunnen uitleggen wat de effecten zijn van het optreden van meldingsplichtige dierziekten en positieve testuitslagen aan betrokken veehouders
  • Nadenken over het eigen handelen bij verdenkingen van meldingsplichtige dierziekten

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor praktiserende dierenartsen die te maken kunnen krijgen met meldingsplichtige aandoeningen bij rundvee.

Datum van de cursus

Datum

Nieuwe datum volgt

Locatie

Online

Duur

Flexibel, te verdelen over maximaal 1 week vanaf de startdatum

Docent/moderator

Dr. R. (Ruurd) Jorritsma

Dr. R. (Ruurd) Jorritsma

Overige vragen

Onderwijs voor Professionals (OvP)