Masterclass Grip op Platformwerk

  • LocatieUtrecht
  • StartmomentDatum volgt nog
  • VoertaalNederlands
  • OnderwijsvormOp locatie
  • Prijs€195

Grip op het beleid en bestuur van platformwerk

Het centrale thema van deze masterclass is: “Grip op platformwerk”. Met platformwerk (of kluswerk) bedoelen we korte diensten waarvan vraag en aanbod via digitale platforms bij elkaar worden gebracht. Gemeenten, lokale ondernemers, en maatschappelijke organisaties krijgen steeds meer te maken met uitwassen van deze platformeconomie, zoals oneerlijke concurrentie, onzekere banen, en een achteruitgang van de leefbaarheid in de stad. Desondanks lukt het deze stakeholders van platformbedrijven vaak niet om grip te krijgen op platformwerk. Het meest bekende voorbeeld hiervan is misschien wel het taxiplatform Uber, waartegen diverse rechtszaken gevoerd zijn, maar platformwerk kent vele vormen en platformbedrijven verschillen onderling ook sterk.

In het streven naar een duurzame platformeconomie wordt dan ook gezocht naar manieren om hier grip en zeggenschap op te krijgen, maar kennis daarover wordt nog nauwelijks gedeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om alternatieve organisatievormen voor platforms, zoals coöperaties en sociaal ondernemerschap, maar ook om passend beleid en handhaving.

Onze Masterclass

Daarom organiseren wij een masterclass waarin inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van deelnemers samenkomen. In deze masterclass staan wij stil bij de volgende discussiepunten:

  • Wat werkt wel en wat juist niet bij beleid en alternatieve organisatievormen voor de platformeconomie?
  • Door welke bril kunnen we deze ontwikkelingen beter begrijpen?
  • Hoe kunnen bestaande initiatieven elkaar versterken?

De kosten voor deze masterclass zijn €195,-.

Doelgroep van Grip op platformwerk

Ambtenaren (van gemeenten tot rijk en uitvoeringsinstanties), lokale ondernemers (van startups tot gevestigd MKB), en professionals binnen maatschappelijke organisaties (van vakbonden tot initiatieven vanuit ZZP’ers zoals Broodfondsen) met enige praktijkkennis rond platformeconomie en/of platformwerk.

De toegevoegde waarde van uitwisseling tussen deze verschillende groepen zit vooral in het besef dat om grip te krijgen op platformwerk er samengewerkt moet worden. Een platformcoöperatie van zorgprofessionals als alternatief voor bestaande platforms kan bijvoorbeeld veel baat hebben bij ondersteuning door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Andersom kunnen beleidsmakers ook leren van sociaal ondernemerschap in de platformeconomie, bijvoorbeeld over welke aanpak goed zou kunnen werken voor specifieke problemen.

Meer over de klik- en kluseconomie

Silicon Valley zet wereldwijd de arbeidsmarkt op zijn kop. Met agressieve strategieën knagen online platformen als Uber en Deliveroo aan ons poldermodel en onze verzorgingsstaat. Zonder sollicitatiegesprek, pensioen, verzekeringen of baas. Alles wordt geregeld via de app op je mobieltje. Goedkoop en makkelijk voor aanbieder en consument. Lekker vrij en flexibel voor de werker. Die is geen kantoorslaaf, maar klikt gewoon even voor een klus. Laten we de klussers spartelen of bieden we ze vaste poldergrond?

Kijk hier de hele aflevering

VPRO Tegenlicht - Klik- en kluseconomie

Programma van Grip op platformwerk

Deze masterclass duurt van 10:00-15:00. Tussen het programmaonderdeel “alternatieve organisatievormen voor platformwerk” en “besturen voor publieke waarden” is de lunch. Deze is bij de prijs inbegrepen.

Publieke waarden in een platformeconomie

Tijdens de masterclass starten we met de introductieactiviteit. In deze activiteit staan we stil bij hoe de publieke waarden onder druk staan in een platformeconomie. Gezamenlijk bespreken we waar we tegenaan lopen.

Alternatieve organisatievormen voor platformwerk

Er zijn alternatieve organisatievormen voor platformwerk, denk aan platformcoöperaties en sociaal ondernemerschap. Om hier dieper in te duiken delen we inzichten vanuit de wetenschap en behandelen we een casus.

Besturen voor publieke waarden

Na de lunch staan we stil bij passend beleid en handhaving voor platformwerk. We behandelen vragen zoals wat er op nationaal en lokaal niveau moet gebeuren nu de Europese Platform Work Directive is aangenomen. Om dergelijke vragen te beantwoorden delen we wetenschappelijk inzicht en behandelen we een casus.

We beëindigen de dag met een conclusie en evaluatie.

Podcast Equal Care: Caregiving Platform Cooperative

Equal Care is a multi-stakeholder cooperative in England that values building trusted relationships between the giver and receiver of support. Their care offerings range from personal care and practical jobs, to help with life admin and community advocacy, to mental health and wellbeing support. Workers get a decent wage without the people getting support having to pay more. The receiver and caregiver are involved in the decision making process and intentionally choose each other to create lasting, respectful, quality care and support relationships.

Beluister hier de hele aflevering

Podcast Equal Care: Caregiving Platform Cooperative

Docent

Damion Bunders MSc

Damion Bunders MSc
  • Damion Bunders is Universitair Docent Governance of Urban Digitalisation bij het departement Sociale Geografie & Planologie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In zijn onderzoek, onderwijs en publieke betrokkenheid houdt Damion zich bezig met de digitale transitie en hoe deze kan worden (her)vormgegeven ten gunste van de samenleving.

Contact over deze Masterclass

Onderwijs voor Professionals (Geowetenschappen)