Leiderschap in Sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal

 • LocatieUtrecht
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€3.250

‘Leiderschap in Sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal’ is een leergang van zes maanden gericht op MVO-managers van Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs. Binnen het programma buigen we ons over de rol van de MVO- / maatschappelijk manager, trends en ontwikkelingen, competenties en persoonlijk leiderschap.

Doelgroep

Deze leergang is ontwikkeld voor MVO-managers van Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs.

Leerdoelen

Na afronding van deze leergang:

 • Herkent de deelnemer elementen van goed beleid in publieke waardecreatie en kan deze toepassen op de eigen voetbalorganisatie.
 • Is de deelnemer in staat om de spanning tussen publieke waardecreatie en andere vormen van waardecreatie in het betaald voetbal te herkennen.
 • Is de deelnemer in staat effectief om te gaan met weerstand in de rol van MVO-manager, in relatie tot bovengenoemde spanning.
 • Heeft de deelnemer geleerd zich individueel te ontwikkelen in de professionele rol van MVO-manager.
 • Is de deelnemer in staat om de MVO-organisatie beter te positioneren en te presenteren.

Samenwerking

De uitvoering van het programma is in handen van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eredivisie CV.

Samenwerking Eredivisie CV

Opzet

Het programma biedt inzicht in de spanningen binnen de club waarmee gewerkt wordt en biedt mogelijkheden om de competenties in de professionele rol van MVO-manager te vergroten. Gemeenschappelijke bijeenkomsten onder leiding van inspirerende sprekers worden afgewisseld met een individueel leertraject op basis van individuele leerdoelen en groepsopdrachten.

Thema’s

Tijdens de leergang staan de volgende relevante thema’s centraal:

 • De rol(len) van de MVO-manager
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Maatschappelijk beleid en strategie
 • De diverse waarden binnen de club
 • Omgaan met weerstand
 • Intern en extern stakeholdermanagement
 • Storytelling

Programma

 • Dag 1 - Masterclass waardecreatie, impact en de rol(len) van MVO-manager

  Docenten: Maarten van Bottenburg en Jan-Willem van der Roest

  • Ochtend: Masterclass waardecreatie, impact en professionele rol.
  • Middag: Verkenning gezamenlijke leerdoelen en uitzetten groepsopdracht.
 • Dag 2 - Masterclass waardecreatie, impact en de rol(len) van MVO-manager

  Docenten: Sofie van den Hombergh en Martijn van der Spek

  Werken met de professionele rol(len) van MVO-manager

  Naast de ontwikkeling van inhoudelijke competenties in het organiseren van maatschappelijke waardecreatie, is het voor de MVO-manager van belang om te leren werken met bewuste én onbewuste dynamieken in deze rol. De rol is immers geen gegeven. Effectief functioneren in rol vraagt om bewust zijn; van het verschil tussen persoon en rol en van de (dynamieken van) de taak en organisatie(s) waar je in/mee werkt. Een rol heb je niet zomaar; die moet je zoeken, op maat maken en vervolgens nemen/pakken. Tijdens deze dag zullen we concepten en tools aanreiken om te leren werken met emoties en ervaringen, als bron van ‘organisational intelligence’ om aan het functioneren in je rol toe te voegen.

 • Dag 3 - Masterclass organisatieverandering

  Docent: Maikel Waardenburg

  Organisatieverandering in de BVO.

 • Dag 4 - Skills lab storytelling

  Docent: Marion van der Geest

  Storytelling door inzichten uit de neuromarketing Ben jij die gepassioneerde voorvechter van maatschappelijke projecten, met de verantwoordelijkheid om anderen te overtuigen? Stel je eens voor, dat beslissers geen vragen meer hebben over het resultaat en de kwaliteit van jouw project, dat al jouw voorstellen moeiteloos worden omarmd. Met overtuigingstechnieken uit de neuromarketing was dit nog nooit zo gemakkelijk. Wil jij impact hebben, dan is het cruciaal om te begrijpen dat keuzes worden gestuurd door emoties. 95% van onze informatieverwerking en beslissingen gaat onbewust, 5% van ons brein is vatbaar voor ratio en argumenten. Toch trappen we constant in de val om te argumenteren op inhoud en ratio. Met het beïnvloedingsmodel leert Marion je om jouw boodschap af te stemmen op ons onbewuste brein waardoor je 95% kans hebt om impact te maken. In dit onderdeel over persoonlijke overtuigingskracht leer je de voorwaarden om te overtuigen en welke stijl het beste bij jou past om een gedeelde gedachte te kunnen creëren.

 • Dag 5 - Weerstand en persoonlijke ontwikkeling

  Docenten: Sofie van den Hombergh en Martijn van der Spek

  Omgaan met weerstand. De betaald voetbalsector kent spanningsvelden tussen verschillende waarden die verschillend gewogen worden door een diversiteit aan in- en externe stakeholders. Het is van belang met (dergelijke) spanningen te kunnen werken in de rol van MVO-manager. De MVO-manager is in the business-of-change; het vakgebied is immers een relatief jonge tak van sport in de voetbalorganisatie en nog volop in ontwikkeling. Verandering triggert de status quo en daarmee (onbewuste) dynamieken van weerstand en tegenstand. Tijdens deze Masterclass verkennen we dergelijke dynamieken en onderzoeken we manieren van ermee omgaan.om aan het functioneren in je rol toe te voegen.

 • Dag 6 - Weerstand en persoonlijke ontwikkeling

  Docenten: Sofie van den Hombergh en Martijn van der Spek

 • Dag 7 - Intervisie

  Docent: Jan-Willem van der Roest

 • Dag 8 - Afsluiting

  Docenten: Jan-Willem van der Roest en Maarten van Bottenburg

  Presentaties groepsopdracht en afsluiting met certificaatuitreiking.

Toetsing

Deelnemers worden beoordeeld via:

 • Een groepsopdracht en -presentatie (50%);
 • Een reflectieopdracht (50%).

Tijdsinvestering

Voor deze cursus geldt een aanwezigheids- en participatieverplichting. Eventuele afwezigheid moet vooraf worden toegelicht en als dat niet mogelijk is achteraf worden verklaard.

Elke deelnemer moet alle opdrachten hebben gemaakt en een voldoende hebben behaald om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Voor de cursus geldt een totale tijdsinvestering van 124 uur.

Data

Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Meld je dan aan via het onderstaande interesseformulier.

Houd me op de hoogte

Locatie

De leergang vindt plaats in regio Utrecht: bij de Universiteit Utrecht of de Eredivisie CV / KNVB Campus in Zeist.

Programmacoördinator

Dr. Jan-Willem van der Roest

Dr. Jan-Willem van der Roest

Programmacoördinator

Aukje Geubbels

Aukje Geubbels

Docenten en sprekers

Hierbij introduceren we alvast diverse docenten en sprekers, deze lijst wordt komende weken compleet gemaakt met o.a. enkele gastsprekers.

Dr. Jan-Willem van der Roest

Dr. Jan-Willem van der Roest werkt als academisch adviseur en universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Jan-Willem heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke waarde van topsport. Daarnaast heeft hij meerdere organisatiekundige onderzoeken uitgevoerd binnen de topsport.

Marion van der Geest

Marion van der Geest is manager van PSfm traint. Ze is gespecialiseerd in neurosales, overtuigen en leiderschaps-communicatie. Dankzij haar jarenlange ervaring in de retail en sales is zij een geloofwaardige en effectieve sparringpartner voor organisaties die het beste uit hun mensen willen halen. Het kunnen vertalen van een business strategie naar een succesvolle training beschouwt Marion als een van haar sterke punten.

Prof dr. Maarten van Bottenburg

Prof dr. Maarten van Bottenburg is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Universiteitsbreed is hij trekker van het focusgebied Sport & Society. Van Bottenburg verricht inmiddels dertig jaar wetenschappelijk onderzoek en advieswerk op sportgebied. Rode draad in zijn werk is de vraag hoe sport zich ontwikkelt als maatschappelijk verschijnsel, welke publieke waarden en vraagstukken daarmee in verband staan, en hoe en waarom het organiseren en het besturen van sport hierop impact hebben.

Sofie van den Hombergh MSc

Sofie van den Hombergh werkt als trainer en adviseur professionele vaardigheden bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ze is coördinator van het programma sociale en professionele academische vaardigheden. Sofie richt zich op het ontwikkelen, verzorgen en onderzoeken van integrale en impactvolle professionele sociale en academische vaardigheidstrainingen en -programma’s, zowel in de bachelor- en masterprogramma’s van USBO als in haar executive programma’s en via externe adviesopdrachten.

Dr. Maikel Waardenburg

Maikel Waardenburg is als universitair hoofddocent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zijn onderzoek concentreert zich op publiek-private interacties en samenwerkingsvraagstukken, in het bijzonder gericht op een vitale samenleving en kwetsbare groepen. Centrale thema’s in zijn onderzoek zijn: publiek-private interacties, systeemverandering en organisatieverandering. Zijn onderzoek richt zich met name op vraagstukken rond sociale inclusie en publieke gezondheid, toegespitst op het sociaal domein en de sportsector. Maikel is coördinator van het masterprogramma Organisaties, Verandering en Management.

Drs. Martijn van der Spek

Martijn van der Spek werkt als senior consultant, coach en programmaleider bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), van de Universiteit Utrecht. Als consultant is hij verbonden aan USBO Advies, de ‘maatwerkafdeling’ van USBO. Hij werkt aan organisatieadvies- en ontwikkeltrajecten voor organisaties in de profit en non-profit sector. Hij coacht (senior) functionarissen op verschillende issues, zoals de ontwikkeling van effectief leiderschap, rolconsultatie, teambuilding, loopbaanadvies, moeilijke werkrelaties, conflictmanagement etc.

Aanmeldprocedure

Het programma gaat van start met 15-20 deelnemers, die op dit moment een sturende en coördinerende rol hebben in publieke waarde(n)creatie in het betaald voetbal. Selectie vindt verder plaats op basis van een (online) aanmeldformulier waarin de motivatie en de eigen leerdoelen door de deelnemer naar voren worden gebracht.

Na de intakeprocedure vindt met iedere kandidaat een intakegesprek plaats om de motivatie en eigen leerdoelen te bespreken.

Kosten

Voor het opleidingsprogramma hanteren we een bijdrage van € 3.250 per deelnemer. Hierin zit inbegrepen:

 • 2x een tweedaagse, inclusief hotelovernachting
 • 4x een eendaagse, inclusief lunch en/of diner
 • Lesmaterialen
 • Certificaat

Certificaat

Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht.

Vragen over het programma?

Neem contact op met een van de programmacoördinatoren.

Programmacoördinator

Dr. Jan-Willem van der Roest

Dr. Jan-Willem van der Roest

Programmacoördinator

Aukje Geubbels

Aukje Geubbels

Vraag over toelating en aanmelding?

Neem contact op met de projectassistent.

Projectassistent

Chantal Besson

Chantal Besson

Volg ons via: