Leiderschap in Cultuur Overijssel (LinC Overijssel)

 • Duur11 maanden
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€3.000

Leiderschap in Cultuur Overijssel (LinC Overijssel) is een leerprogramma van negen maanden voor Ieiders in de cultuur die mee willen werken aan de versterking van de kunst, cultuur en creatieve sector in de provincie Overijssel. Binnen het programma werken we intensief aan thema’s als persoonlijk leiderschap, waardecreatie, impact, innovatie en verandervermogen; waarbij we de verbinding maken van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten.

Doelgroep

LinC Overijssel richt zich op leidinggevenden, makers, managers, beleidsmakers, ondernemers en initiatiefnemers verbonden aan het culturele veld in Overijssel. Bij voorkeur stellen we een leergroep samen met een grote diversiteit aan disciplines en invalshoeken: Kunst en Cultuur staat hier voor omroepen, archieven, podiumkunsten, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

Leerdoelen

LinC Overijssel is onderdeel van een versterkingsprogramma voor de kunst en cultuur van de provincie Overijssel. LinC is een leerprogramma voor leiders in de kunst en cultuur. Leiders die hun organisatievermogen, publieke verantwoordelijkheid, ondernemerschap en hun innovatievermogen inzetten voor een vitale, impactvolle en financieel gezonde sector in de provincie. Een sector waar een creatief ‘maak klimaat’ heerst, waar gewerkt wordt aan talentontwikkeling, aan ondernemende en samenwerkende organisaties en aan nieuwe crossovers tussen kunst, creativiteit en samenleving.

Samenwerking

De uitvoering van het programma is in handen van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en sleutelfiguren uit het veld. Verder maken we gebruik van een breed netwerk van wetenschappers, trainers en coaches met ruime ervaring op het terrein van leiderschapsontwikkeling en kennis van de culturele sector.

LinC Overijssel wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel.

Netwerk

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC Overijssel is onderdeel van een serie internationale, landelijke en regionale LinC-edities. Alumni van het programma kunnen lid worden van Club LinC, de alumnivereniging die het netwerk onderhoudt en diverse activiteiten voor haar leden organiseert.

Opzet

Het programma is gebaseerd op ervarings- en actiegericht leren. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit programma geen ‘verzorgde reis’ is, die je als deelnemer -al of niet tevreden- kunt ‘ondergaan’. We vragen deelnemers hun kennis, ervaring, tijd en energie in te zetten om te leren, te onderzoeken, hun visie op en kwaliteiten in leiderschap in te brengen, hun netwerk te gebruiken en te delen om zo de culturele sector te versterken, ook tijdens het programma. Tijdens de selectieprocedure is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met de wil om zelf vorm te geven aan je eigen leerproces, aan leiderschap en aan vernieuwing in de regio.

Het programma is een mix van inhoud en vaardigheden. Er zit een stevige kenniscomponent in met de inzet van wetenschappelijke en praktische expertise vanuit gastdocenten en ervaringsdeskundigen, maar altijd gericht op het toepassen in de beroepspraktijk en de regio. De vaardigheden zijn gericht op de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten in de breedste zin van het woord.

Programma

Het programma bestaat uit drie leersporen die naast en door elkaar lopen:

 • Leerspoor 1: De Labs

  Acht tweedaagse bijeenkomsten; deze noemen we ‘labs’ om aan te geven dat leren samengaat met reflecteren, innoveren en experimenteren. Elk lab heeft een eigen thema. Deze thema’s komen tot stand in nauwe samenwerking met de sector en de provincie Overijssel, geënt op de uitdagingen waar Overijssel voor staat. Denk aan talentontwikkeling, partnerschappen, lobby en pr, innovatie op het snijvlak van kunst, cultuur en samenleving, kunst en cultuur in samenhang met stadsontwikkeling, het vergroten van publieksbereik, het verbinden van kunst en techniek, het verbeteren van het ‘startup’ klimaat. Het positioneren van de kracht van de provincie vanuit een culturele invalshoek. Maar ook thema’s die gaan over goed werkgeverschap, operationeel en tactisch leiderschap, teamontwikkeling, het professionaliseren van organisaties en de verhouding met fondsen en beleid.

 • Leerspoor 2: Persoonlijke ontwikkeling

  Het vinden van je persoonlijke signatuur in je leiderschap is een belangrijk onderdeel. Dit start met het vaststellen van je leiderschapsprofiel en de ontwikkelingsthema’s die daaruit voortkomen. In dit spoor vinden individuele coachingsgesprekken plaats waar je je persoonlijke leervragen kan adresseren.

  Daarnaast vinden er begeleide intervisiebijeenkomsten plaats gedurende het programma. De groep is bovendien een belangrijke ‘spiegel’ voor je ontwikkeling en je zelfkennis.

 • Leerspoor 3: Een interventure

  Een interventure gaat over innoveren en interveniëren. Je gaat in dit spoor in een kleiner team aan de slag met een prangend actueel vraagstuk uit de regio of een organisatie (anders dan die waar jij werkzaam bent). Opdrachten worden geworven bij stakeholders en partijen uit het Overijsselse culturele veld.

  Belangrijk onderdeel is het doen van een interventie in een specifieke context om ideeën of oplossingsrichtingen in de praktijk te testen. lnterventures draaien dus niet alleen om analyse en adviseren, maar ook om iets uitproberen in de praktijk. Het moet dus haalbaar zijn om een complex vraagstuk in de loop van een half jaar een nieuwe wending te geven.

Overzicht editie 2023/2024 (reeds gestart)

Datum

Onderdeel

Tijden

Locatie

Ntb

Lab 1: Van buiten naar binnen

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Lab 2: Persoonlijk leiderschap

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Persoonlijke coachgesprekken I

ntb

Ntb

Ntb

Intervisie 2

ntb

Ntb

Ntb

Lab 3: Sociale innovatie en design thinking

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Intervisie 3

ntb

Ntb

Ntb

Lab 4: Team en organisatie ontwikkeling

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Intervisie 4

ntb

Ntb

Ntb

Lab 5: Strategische samenwerking en politieke vaardigheden

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Persoonlijke coachgesprekken II

ntb

Ntb

Ntb

Lab 6: Businessplanning en verdienmodellen

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Lab 7: De toekomst van de sector in LinC Overijssel

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Lab 8: Publiek Leiderschap

10.00 - 17.00 uur

Ntb

Ntb

Certificaatuitreiking

15.30 - 18.30 uur

Ntb

Locatie

Verschillende locaties in Overijssel. De exacte locaties volgen.

Programmateam

Drs. Iselien Nabben

Drs. Iselien Nabben

Programmateam

Drs. Paul Adriaanse

Drs. Paul Adriaanse

Toelatingsvoorwaarden

Als deelnemer aan LinC Overijssel:

 • Beschik je over ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de culturele sector te realiseren;
 • Heb je voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten;
 • Ben je bereid om te leren: om standpunten, meningen en denkpatronen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden;
 • Ben je bereid om je eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de sector te stellen;
 • Wil je zakelijke of artistieke innovaties te realiseren; Sta je op een kruispunt in je werkzame leven.

Intakeprocedure

Vooraf vindt een gezamenlijk intakegesprek plaats, om te kijken of het programma aansluit op jouw ervaring en opleidingswensen.

Op basis van de intakegesprekken wordt een zo divers mogelijke groep van maximaal 20 deelnemers samengesteld. Definitieve inschrijving volgt daarna.

Certificaat

Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht als bewijs van deelname.

Vragen?

Wiebke de Jongh

Wiebke de Jongh

Volg ons via: