Leiderschap in Cultuur Noord (LinC Noord)

 • Duur12 maanden
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€4.750

Leiderschap in Cultuur Noord (LinC Noord) is een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en die zich verder willen ontwikkelen tot innovatieve leiders. Binnen het programma werken we intensief aan thema’s als persoonlijk leiderschap, aan waardecreatie en impact, aan innovatie en verandering, aan lobby en pr. We maken hierbij de verbinding van het culturele veld naar de samenleving in al haar facetten. LinC Noord wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van We the North.

Doelgroep

LinC Noord richt zich op leidinggevenden, makers, managers, beleidsmakers, ondernemers en initiatiefnemers verbonden aan het culturele veld in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Bij voorkeur stellen we een leergroep samen met een brede diversiteit aan disciplines en perspectieven, waarbij Kunst en Cultuur wordt opgevat in een ruimere context.

Netwerk

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC Noord is onderdeel van een serie internationale, landelijke en regionale LinC-edities. Alumni van het programma kunnen lid worden van Club LinC, de alumnivereniging die het netwerk onderhoudt en diverse activiteiten voor haar leden organiseert.

Opzet

Het programma is gebaseerd op ervarings- en actiegericht leren. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit programma geen ‘verzorgde reis’ is, die je als deelnemer -al of niet tevreden- kunt ‘ondergaan’. We vragen deelnemers hun kennis, ervaring, tijd en energie in te zetten om te leren, te onderzoeken, hun visie op en kwaliteiten in leiderschap in te brengen, hun netwerk te gebruiken en te delen om zo de culturele sector te versterken, ook tijdens het programma. Tijdens de selectieprocedure is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met de wil om zelf vorm te geven aan je eigen leerproces, aan leiderschap en aan vernieuwing in de regio.

Het programma is een mix van inhoud en vaardigheden. Er zit een stevige kenniscomponent in met de inzet van wetenschappelijke en praktische expertise vanuit gastdocenten en ervaringsdeskundigen, maar altijd gericht op het toepassen in de beroepspraktijk en de regio. De vaardigheden zijn gericht op de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten in de breedste zin van het woord.

Programma

Het programma bestaat uit drie leersporen die naast en door elkaar lopen:

 • Leerspoor 1: De Labs

  Acht tweedaagse bijeenkomsten; deze noemen we ‘labs’ om aan te geven dat leren samengaat met reflecteren, innoveren en experimenteren. Elk lab heeft een eigen thema. Deze thema’s komen tot stand in nauwe samenwerking met de sector en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, geënt op de uitdagingen waar deze provincies voor staan.

  Denk aan talentontwikkeling, partnerschappen, lobby en pr, innovatie op het snijvlak van kunst, cultuur en samenleving, kunst en cultuur in samenhang met stadsontwikkeling, het vergroten van publieksbereik, het verbinden van kunst en techniek, het verbeteren van het ‘startup’ klimaat. Het positioneren van de kracht van de provincie vanuit een culturele invalshoek. Maar ook thema’s die gaan over goed werkgeverschap, operationeel en tactisch leiderschap, teamontwikkeling, het professionaliseren van organisaties en de verhouding met fondsen en beleid.

 • Leerspoor 2: Persoonlijke ontwikkeling

  Het vinden van je persoonlijke signatuur in je leiderschap is een belangrijk onderdeel. Dit start met het vaststellen van je leiderschapsprofiel en de ontwikkelingsthema’s die daaruit voortkomen. In dit spoor vinden individuele coachingsgesprekken plaats waar je je persoonlijke leervragen kan adresseren.

  Daarnaast vinden er begeleide intervisiebijeenkomsten plaats gedurende het programma. De groep is bovendien een belangrijke ‘spiegel’ voor je ontwikkeling en je zelfkennis.

 • Leerspoor 3: Een interventure

  Een interventure gaat over innoveren en interveniëren. Je gaat in dit spoor in een kleiner team aan de slag met een prangend actueel vraagstuk uit de regio of een organisatie (anders dan die waar jij werkzaam bent). Opdrachten worden geworven bij stakeholders en partijen uit het noordelijke culturele veld.

  Belangrijk onderdeel is het doen van een interventie in een specifieke context om ideeën of oplossingsrichtingen in de praktijk te testen. lnterventures draaien dus niet alleen om analyse en adviseren, maar ook om iets uitproberen in de praktijk. Het moet dus haalbaar zijn om een complex vraagstuk in de loop van een half jaar een nieuwe wending te geven.

Tijdsinvestering

De Labs, intervisiebijeenkomsten en deelname aan het Interventure-onderdeel zijn verplichte programma-onderdelen van LinC Noord. Gemiddeld ben je als deelnemer gedurende het jaar een dag in de week met LinC Noord bezig.

Data

Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Meld je dan aan via het onderstaande interesseformulier.

Houd me op de hoogte

Huidige editie (vol)

Datum

Onderdeel

Tijden

8 & 9 april 2024

Lab 1

10:00 – 18:00 uur

13 & 14 mei 2024

Lab 2

10:00 – 18:00 uur

10 juni 2024

Intervisie I

Tijd volgt

8 & 9 juli 2024

Lab 3

10:00 – 18:00 uur

9 september 2024

Intervisie II

Tijd volgt

30 september & 1 oktober 2024

Lab 4

10:00 – 18:00 uur

7 & 8 oktober 2024

Individueel gesprek

Tijd volgt

21 & 22 oktober 2024

Individueel gesprek

Tijd volgt

11 & 12 november 2024

Lab 5

10:00 – 18:00 uur

9 december 2024

Intervisie III

Tijd volgt

13 & 14 januari 2025

Lab 6

10:00 – 18:00 uur

3 & 4 maart 2025

Lab 7

10:00 – 18:00 uur

14 & 15 april 2025

Lab 8

10:00 – 18:00 uur / 10:00 - 16:00 uur

15 april 2025

Certificaatuitreiking

16:00 - 18:30 uur

Locatie

Verschillende locaties in Groningen, Drenthe en Fryslân. De exacte locaties volgen.

Programmateam

Drs. Dimphy Schreurs

Drs. Dimphy Schreurs

Programmateam

Drs. Paul Adriaanse

Drs. Paul Adriaanse

Toelatingsvoorwaarden

Als deelnemer aan LinC Noord:

 • Ben je werkzaam in de provincie Groningen, Fryslân of Drenthe;
 • Beschik je over ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de culturele sector te realiseren;
 • Heb je voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten;
 • Ben je bereid om te leren: om standpunten, meningen en denkpatronen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden;
 • Ben je bereid om je eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de sector te stellen;
 • Wil je zakelijke of artistieke innovaties te realiseren;
 • Sta je op een kruispunt in je werkzame leven.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor dit programma is inmiddels verstreken. Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Meld je dan aan via het onderstaande interesseformulier.

Intakeprocedure

Vooraf vindt een intakegesprek plaats, om te kijken of het programma aansluit op jouw ervaring en opleidingswensen. Op basis van de intakegesprekken wordt een zo divers mogelijke groep van maximaal 20 deelnemers samengesteld. Definitieve inschrijving volgt daarna.

Kosten

LinC Noord wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van We the North. Hierdoor is de resterende eigen bijdrage € 4750,-.

Middels diverse individuele arrangementen kan het mogelijk zijn een deel van de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via Werktuig PPO, je eigen gemeente of lokale fondsen.

Certificaat

Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht.

Vragen?

Wiebke de Jongh

Wiebke de Jongh

Volg ons via: