Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A)

 • LocatieUtrecht
 • Duur8 maanden
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands, Engels
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€4.995

De culturele en creatieve sector staat voor grote uitdagingen. Wat betekent digitalisering voor het maakproces? Hoe ga je om met de constant veranderende richtlijnen van fondsen? En hoe blijf jij jezelf naast alle organisatorische taken op conceptueel en artistiek niveau ontwikkelen?

Artistiek leiders zijn zowel makers als koersbepalers. Zij spelen een grote rol binnen een sector en een samenleving waarin ervaring, cultuur en ecologie steeds meer vervlochten raken met economie en (de gevolgen van) technologie en digitalisering. Dit vraagt om kennis van zowel maakprocessen als hedendaagse cultuurtheorie en filosofie, en bestuur en organisatie.

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor artistiek leiders, makers, en kunst- en cultuurprofessionals in de culturele en creatieve sector die hun conceptuele, methodologische en strategische bagage willen verdiepen en verbinden met die van anderen in de sector. Interesse? Lees meer over toelating.

Leerdoel

Een professional in de culturele en creatieve sector verbindt creatief ontwerp met kritische conceptontwikkeling, en organiseert projecten voor diverse publieken. Professionele ontwikkeling op dit gebied neemt een vlucht als ervaringskennis wordt verbonden met academische inzichten en uitwisseling met collega’s. LinC A biedt een programma en platform voor dit groeiproces.

In case of sufficient interest from non-Dutch speakers, this edition of the Artistic Leadership in Culture (LinC A) programme will be making use of “lingua receptiva”, which implies that both Dutch and English may be used. The speaker uses the language they are most comfortable with, the listener uses their receptive skills for that language (while replying in their own preferred language).

Samenwerking

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en de Creative Humanities Academy (CHA), beide onderdelen van de Universiteit Utrecht, hebben de handen ineengeslagen om een programma te ontwikkelen dat gericht is op kennisontwikkeling en -circulatie, geïnspireerd en geïnformeerd creatief ontwerp, en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van artistiek leiderschap en makerschap.

Netwerk

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC A is onderdeel van een serie internationale, landelijke en regionale LinC-edities. Alumni van het programma kunnen lid worden van Club LinC, de alumnivereniging die het netwerk onderhoudt en diverse activiteiten voor haar leden organiseert.

“Verbreding van inhoud en netwerk. Dat was LinC A voor mij. De investering om de artistieke visie van mijn organisatie meer richting te geven, beter te leren onderbouwen en articuleren, werpt nu al vruchten af.”

Annemoon Geurts, Kazerne

Tijdsinvestering

Deelname aan LinC A betekent dat je investeert in jezelf en je positie binnen de culturele en creatieve sector. Houd dan ook rekening met een tijdsinvestering van gemiddeld 4 uur per week. Binnen deze tijd bereid je onder andere bijeenkomsten voor, kom je samen met andere deelnemers en bezoek je bijvoorbeeld andere culturele instellingen/collega’s.

Opzet

Het programma bestaat uit twee masterclasses, twee interactieve Labs en een start- en slotbijeenkomst. Het is een rijke mix van theoretische en praktische verdieping: van de conceptuele duiding van jouw werk binnen het hedendaags en cultuurhistorisch landschap en het opzetten van persoonlijke artist statements. Daarnaast biedt LinC A begeleiding op maat door middel van coaching en intervisie.

Programma in het kort

 • 1. Startbijeenkomst

  Tijdens de startbijeenkomst spreken we een werkwijze af en worden de doelen van het programma toegelicht. Onze code of conduct faciliteert kennisontwikkeling en -circulatie, geïnspireerd en geïnformeerd creatief ontwerp, en professionele ontwikkeling op het gebied van artistiek leiderschap en makerschap. De doelen van het programma zijn:

  • Werken met concepten uit de hedendaagse cultuurtheorie en filosofie
  • Samenwerking (met partners)
  • Participatieve processen (met publieken)
  • Creative learning
  • Ontwikkeling en strategie

  Het programma is een mix van masterclasses, Creative Learning Labs en coaching & intervisie. Deelnemers krijgen de ruimte om gezamenlijk programma-onderdelen voor te stellen en onderwerpen te agenderen. Dit faciliteren wij door:

  • Uitwisselen van leervragen
  • Inventariseren van onderwerpen, concepten en thema’s
  • Reflectie op vaardigheden en persoonlijke effectiviteit
  • Perspectief op rollen en posities
 • 2. Masterclasses

  Tijdens eendaagse masterclasses bieden we deelnemers kennis en vaardigheden voor het exploreren, (her)formuleren en activeren van concepten op het snijvlak van kunst, cultuur en filosofie. Naast twee voorgeprogrammeerde masterclasses wordt de laatste masterclass van het programma gevuld in afstemming met de deelnemers. Op deze manier sluit LinC A echt aan op wat er speelt en nodig is voor hen.

 • 3. Creative Learning Labs

  Naast de masterclasses, die primair gericht zijn op kennisontwikkeling, bieden we ook manieren aan om kenniscirculatie te stimuleren. Hierdoor wordt de didactiek voor deelnemers iets om mee te nemen naar hun eigen praktijk of organisatie.

  In de Creative Learning Labs wordt niet over concepten gepraat, maar wordt ermee gewerkt. Hierbij staan een aantal aandachtspunten centraal:

  1. De curatie van concepten
  2. Het werken met partners
  3. Het vormgeven van participatieve processen (met publieken).
 • 4. Intervisie

  Onderdeel van LinC A zijn de drie begeleide intervisiebijeenkomsten. Tijdens de intervisie brengen de deelnemers hun eigen werksituaties en leervragen in en wordt er via de structuur van de intervisiemethode gewerkt aan persoonlijke effectiviteit en professionele ontwikkeling.

 • 5. Individuele consultatie

  Tijdens LinC A wordt elke deelnemer op basis van de persoonlijke leerdoelen, ontwikkelbehoefte en eigen casuïstiek gekoppeld aan een persoonlijke begeleider. Je hebt gedurende het traject 1,5 uur individuele consultatietijd met leden van het programmateam. Op deze manier is er per deelnemer specifiek aandacht voor dat wat deze nodig heeft als professional binnen de culturele en creatieve sector.

Overzicht

Datum

Onderdeel

Tijden

Locatie

Ntb

Startbijeenkomst

 

Utrecht

Ntb

Masterclass 1

 

Utrecht

Ntb

Lab 1

 

Utrecht

Ntb

Masterclass 2

 

Utrecht

Ntb

Lab 2

 

Utrecht

Ntb

Slotbijeenkomst + certificaatuitreiking

 

Utrecht

Programmateam

Prof. dr. Iris van der Tuin

Prof. dr. Iris van der Tuin

Programmateam

Drs. Paul Adriaanse

Drs. Paul Adriaanse

Programmateam

Prof. dr. Nanna Verhoeff

Prof. dr. Nanna Verhoeff

Programmateam

Timothy Bland

Timothy Bland

Intake

Vooraf vindt een gezamenlijk intakegesprek plaats, om te kijken of het programma aansluit op jouw ervaring en opleidingswensen.

Op basis van de intakegesprekken wordt een zo divers mogelijke groep van maximaal 20 deelnemers samengesteld. Definitieve inschrijving volgt daarna.

Aanmelden

Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Meld je dan aan via het onderstaande interesseformulier.

Kosten

Middels diverse individuele arrangementen kan het mogelijk zijn een deel van de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via Werktuig PPO, je eigen gemeente of lokale fondsen.

Certificaat

Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht.

Vragen?

Lesley Hordijk-van der Linden

Lesley Hordijk-van der Linden

Volg ons via: