Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen

  • Duur6 maandelijkse bijeenkomsten
  • StartmomentIn overleg
  • VoertaalNederlands

Inhoud

Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding – de opleiding waar je niet alleen kennis verwerft en leert toepassen, maar waar je ook leert om nieuwe kennis te genereren door onderzoek te doen. In deze leergang leer je hoe je vwo-leerlingen vanaf de brugklas al stapsgewijs kunt toe laten werken naar de onderzoekseisen in de examenprogramma’s. Dit doen we door kleine en grotere levensechte onderzoekstaken uit te laten voeren bij de natuurwetenschappelijke vakken.

Binnen deze leergang wordt het internationale wetenschappelijke GLOBE programma gebruikt als voorbeeld hoe je in de klas leerlingen enthousiast kunt maken voor wetenschappelijk onderzoek en vertrouwd kunt maken met het doorlopen van de wetenschappelijke cyclus. Wereldwijd doen leerlingen wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu in hun schoolomgeving in het kader van dit internationale onderwijsprogramma.

Leerdoelen

Na afloop van de leergang:

  • weet je hoe de didactische principes van het leren onderzoek toe te passen – welke (denk-) activiteiten leerlingen moeten uitvoeren en hoe je als docent die activiteiten bij leerlingen kunt uitlokken en ondersteunen;
  • ben je in staat om uitdagende onderzoeksopdrachten ontwerpen voor uiteenlopende leerjaren; ben je in staat om leerlingen te begeleiden bij het opstellen van onderzoeksvragen, het ontwikkelen van een onderzoeksplan, het uitvoeren van een onderzoek en de verslaglegging daarvan.
  • ben je in staat om het leerrendement van leerlingen op adequate wijze te beoordelen;
  • beschik je over de tools om zelf een leerlijn te ontwikkelen voor het doen van onderzoek.

Om deze doelstellingen te realiseren hanteren we een intensieve aanpak, waarbij je zelf een opdracht ontwikkelt, test en uitvoert in de eigen lespraktijk, met ter ondersteuning zowel individuele schriftelijke feedback van de cursusleiders als feedback van medecursisten.

Bestemd voor

Docenten (vwo) in de vakken met een natuurwetenschappelijke dimensie: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, NLT, scheikunde en wiskunde, in onder- en/of bovenbouw.

Prijs

Omdat deze leergang incompany wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. De precieze wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven. Jaarlidmaatschap van het internationale GLOBE programma is bij de prijs inbegrepen.

Literatuur

In deze leergang wordt gebruik gemaakt van het boek Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo. Met Eureka! kunnen docenten het ambacht onderzoeken een plek geven binnen hun vak en binnen het onderwijs. Het boek is via bovenstaande link te bestellen.

Afstemming

De leergang wordt alleen incompany aangeboden binnen één school, omdat een belangrijke nevendoel van de cursus is dat binnen school meer afstemming ontstaat op het vlak van onderzoekstaal, begeleiding en beoordeling, zodat een goede voedingsbodem ontstaat voor een leerlijn ‘natuurwetenschappelijk onderzoek doen’ van brugklas tot profielwerkstuk.

Accenten in het programma kunnen in overleg met de school en/of de deelnemers worden bepaald. Er kan bijvoorbeeld meer nadruk worden gelegd op het toewerken naar een schoolbrede leerlijn ‘natuurwetenschappelijk onderzoek doen’.

Deelnemers

Gezien de praktijkgerichte aanpak van de cursus wordt er gewerkt in groepen van maximaal 16 deelnemers.

De leergang bestaat uit 6 maandelijkse bijeenkomsten van een dagdeel (3 uur). Tussendoor maken deelnemers praktijk gerelateerde opdrachten, bestuderen ze literatuur, doen pilots in de klas en maken daar verslag van.

De totale zelfstudietijd bedraagt circa 24 uur.

Incompany

Dit betreft een incompanycursus. Data en locatie worden in overleg vastgesteld. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Trainer

Dr. Joris Veenhoven

Dr. Joris Veenhoven

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.