Leergang Didactiek onderwijs voor professionals

 • LocatieUtrecht
 • Duurmei tot en met augustus 2024
 • Startmoment23 mei 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • PrijsVoor medewerkers van TUe, WUR, UU en UMCUtrecht geldt een gereduceerd tarief.

Leergang Didactiek onderwijs voor professionals

Naast onderwijs voor initiële studenten verzorgen universiteiten ook steeds meer onderwijs voor professionals (ovp). Dit type onderwijs brengt veel kansen, maar tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee voor cursusontwerp, begeleiding en assessment. De kenmerken, verwachtingen en (leer)behoeften van de professionals en de grote diversiteit binnen de doelgroep, maken dat dit onderwijs een andere aanpak vraagt dan het onderwijs aan initiële studenten.

Leerdoelen

Deze leergang ondersteunt docenten bij de (door)ontwikkeling van onderwijs voor professionals, met veel ruimte voor eigen leerdoelen, uitwisseling van ervaringen met collega’s en toepassing van het geleerde op de eigen onderwijspraktijk.

Doelgroepen

Docenten en -ontwikkelaars van ovp van universitaire instellingen.

Gereduceerd tarief voor EWUU-partners

Voor deelnemers die werkzaam zijn bij één van de vier EWUU-partners (Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht) geldt een gereduceerd tarief.

Aantal deelnemers

8 - 16

Drie sessies

De leergang bestaat uit drie gezamenlijke sessies, met daarnaast individuele coaching, intervisie en onderlinge uitwisseling. Sessie 1 behandelt de visie op ovp en de kenmerken van didactiek voor ovp, in sessie 2 gaan we in op het ontwerp van onderwijs voor professionals, sessie 3 is een terugkomsessie waarin de toepassing van het geleerde in de praktijk centraal staat.

Drie sessies op 23 mei, 13 juni en 29 augustus 2024

 • Sessie 1 Visie op ovp en kenmerken van didactiek voor ovp

  In sessie 1 staan de visie op onderwijs voor professionals en kenmerken van een passende ovp-didactiek centraal. Welke redenen zijn er om leven lang ontwikkelen te stimuleren? Wat wil de organisatie bereiken met ovp en welke rol wil en kun je daarbij zelf innemen? Verder kijken we naar de kenmerken, behoeften en verwachtingen van professionals en besteden we aandacht aan de kenmerken van didactiek voor ovp. In hoeverre en hoe is die anders dan didactiek voor initiële studenten?

  Tijdsinvestering: 6 uur sessie + 4 uur voorbereiding.

  We gaan ervan uit dat deelnemers didactische kennis hebben op BKO-niveau en bekend zijn met principes als constructive aligment, formatief en summatief toetsen en theorieën over motivatie. Voor deelnemers die hun kennis over onderwijsdesign willen aanvullen of ophalen, is er een module ‘Voorkennis ophalen’. Tijdsinvestering daarvoor is 1-4 uur.

 • Sessie 2: Ontwerp en begeleiding

  In sessie 2 staat het ontwerp en de inhoud van onderwijs voor professionals centraal. Hoe kom je tot ovp dat is afgestemd met het werkveld en de deelnemers? Hoe richt je ovp in aansluitend op wat professionals willen en nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen? Welke begeleidingsstijl past bij de behoeften en kenmerken van professionals? Welke lastige situaties kun je tegenkomen in ovp-groepen en hoe ga je daarmee om? Je leert in deze sessie bewuste keuzes te maken voor een cursusvormgeving, werkvormen, begeleiding en toetsvormen die aansluiten bij professionals.

  Tijdsinvestering: 6 uur sessie + 6 uur voorbereiding.

 • Sessie 3: Afsluitende bijeenkomst

  Tussen sessies 2 en 3 werken de deelnemers aan atelieropdrachten waarin ruimte is voor persoonlijke leerdoelen en het werken aan voorbereiding of vormgeving van eigen ovp. Gedurende deze periode is uitwisseling en discussie mogelijk via een Ulearning-platform, vinden vier (online) intervisiesessies plaats en krijgen deelnemers een individuele coachingsessie.

  Sessie 3 is een afsluitende bijeenkomst waarin deelnemers de eigen opdrachten en bevindingen aan elkaar presenteren. Aan de hand van conclusies uit atelieropdrachten en aanvullende inbreng kiezen we gezamenlijk een aantal thema’s die we verder uitdiepen.

  Tijdsinvestering: 4 uur sessie + ter voorbereiding in totaal 15 tot 20 uur, namelijk: vier intervisiesessies op 18 juni, 26 juni, 2 juli en 27 augustus van 9-10u

  • een individuele coachingsessie van 1 uur
  • werken aan atelieropdracht(en): 10 uur

Tijdpad

Deadline aanmelding: 10 mei 2024

Uitsluitsel over groepssamenstelling: 13 mei 2024

Voorbereiding sessie 1: 14 – 23 mei 2024

Sessie 1:
Donderdag 23 mei 2024, 10-16 uur

Voorbereiding sessie 2:
24 mei – 13 juni 2024

Sessie 2:
Donderdag 13 juni 2024, 10-16 uur

Atelieropdrachten + individuele coaching:
14 juni – 28 augustus 2024

Intervisiebijeenkomsten (online):
18 juni 2024, 9-10 uur
26 juni 2024, 9-10 uur
2 juli 2024, 9-10 uur
27 augustus 2024, 9-10 uur

Afsluitende bijeenkomst:
Donderdag 29 augustus 2024, 9.30-13 uur

Drie sessies

Sessie 1

23-05-2024

Visie op ovp en kenmerken van didactiek voor ovp

10-16u incl lunch

Sessie 2

13-06-2024

Ontwerp en begeleiding

10-16u incl lunch

Sessie 3

29-08-2024

Afsluitende bijeenkomst

9.30-13u incl lunch

    

Intervisiesessies

Tussendoor zijn er vier intervisiesessies:

 • 18 juni
 • 26 juni
 • 2 juli
 • 27 augustus

van 9-10u.

Plus:

 • een individuele coachingsessie van 1u
 • werken aan atelieropdracht(en): 10u

Locatie

De leergang vindt plaats op een locatie in Utrecht Centrum (op loopafstand van het station).

Programmabegeleiding

Begeleiders van de Leergang: Sanne Elling en Hester Glasbeek, Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht

Contact

Voor meer informatie, of een voorlopige aanmelding kun je contact opnemen met: Sanne Elling: s.k.elling@uu.nl