Kleinschalig onderzoek in de school

 • LocatieUtrecht
 • DuurVan 10 september 2024 t/m 31 januari 2025
 • Startmoment10 september 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOnline, Op locatie
 • DiplomeringMicrocredentials, Certificaat
 • Prijs€995
 • ECTS5 EC

Inhoud en werkwijze

In deze cursus ga je een kleinschalig onderzoek in jouw school opzetten en uitvoeren. Dit onderzoek is:

 • praktijkgericht: het is bedoeld om de onderwijspraktijk te optimaliseren en/of beter te begrijpen, en om leerlingen, collega’s en/of schoolleider(s) te betrekken bij jouw (bevindingen uit je) onderzoek.
 • pedagogisch of onderwijskundig: je verricht onderzoek naar leerlingen in de adolescentiefase, hun docenten en/of de schoolcontext.

Typerend voor praktijkgericht onderzoek is dat je de invulling ervan dient aan te passen aan je eigen schoolcontext en kunt laten afhangen van jouw eigen leerbehoeften. Het aanbod van inhoudelijke dossiers biedt houvast, maar zijn niet voorschrijvend: je bedenkt je eigen onderzoeksvraag welke aansluit bij jouw eigen schoolcontext.

Voor het thema van je onderzoek zijn meerdere inhoudelijke dossiers (met expert) beschikbaar. Tijdens het intakegesprek inventariseren we jouw onderzoeksinteresse en bespreken we vervolgens welke inhoudelijke expert we aan jou zullen koppelen. Als jouw onderzoeksinteresse buiten het dossieraanbod valt, bekijken we intern welke experts er goed aansluiten. Een inhoudelijk dossier biedt jou een startpunt en startliteratuur; de expert brengt de nodige expertise in. Je consulteert de expert buiten de werkcolleges om. Om je een idee te geven, staan hier de inhoudelijke dossiers uit het cursusjaar 2023-2024:

 • leefwerelden van de adolescent (dr. Larike Bronkhorst)
 • motivatie van leerlingen (dr. Ralph Meulenbroeks)
 • culturele diversiteit (dr. Lotte Henrichs)
 • burgerschap (dr. Jan Marten Praamsma)
 • ontwikkeling van startende leraren (dr. Monika Louws)

Tijdens 6 bijeenkomsten (dinsdag 17.15 - 19.00 uur, deels op Utrecht Science Park en deels online, start september 2024) ga je jouw onderzoek onder begeleiding van een cursusdocent opzetten en uitvoeren, waarbij je ook feedback krijgt van je medecursisten. Je neemt deel aan een keuzecursus die we aanbieden aan studenten van de lerarenopleiding. Een gemengde groep van studenten en bevoegde leraren zorgt voor interessante mogelijkheden om onderling te discussiëren over praktijkrelevantie en kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Buiten de bijeenkomsten om, heb je circa 3 keer een (online) gesprek met je inhoudelijke expert over je onderzoek.

Doelgroep

Deze cursus wordt voor zowel aangeboden voor studenten aan de lerarenopleiding als onderwijsprofessionals (specifiek: leraren werkzaam in po of vo). Er wordt gewerkt met een gemengde groep.

De cursus is gericht op onderwijsprofessionals die graag hun praktische onderzoeksvaardigheden (verder) willen ontwikkelen of opfrissen binnen een academische context. Het wordt geadviseerd om de cursus samen met een collega te volgen, zodat je samen kunt optrekken bij het opzetten van het onderzoek in de eigen schoolcontext.

Leerdoelen

 1. een kleinschalig pedagogisch onderzoek in de school opzetten, uitvoeren en presenteren, in dialoog met belanghebbenden op school, onder begeleiding van inhoudelijke experts;
 2. theoretische en methodologische begrippen benutten om gemaakte keuzes in praktijkgericht onderzoek te verantwoorden;
 3. een praktijkartikel schrijven over kleinschalig pedagogisch/onderwijskundig onderzoek;
 4. over de praktijkrelevantie en kwaliteit van pedagogisch/onderwijskundig praktijkgericht onderzoek argumenteren en communiceren

Tijdsinvestering

5 EC staat gelijk aan 140 uur, gemiddeld 6 uur per week, flexibel in te delen.

Schatting van tijdsinvestering

 • Voorbereiden en bijwonen werkcolleges: 18 uur
 • Geven peer feedback op onderzoek van medecursisten: 8 uur
 • Consultatie dossierexpert & cursusdocent: 8 uur
 • Consultatie belanghebbenden in de schoolcontext: 8 uur
 • Zelfstandig onderzoek uitvoeren, schrijven van praktijkartikel: 98 uur

Opbouw van het programma

Tijdens de cursus ga je een praktijkgericht onderzoek bedenken, uitvoeren en opschrijven. Die drie activiteiten vormen de basis voor het cursusprogramma. Grofweg ziet dat er als volgt uit:

Bijeenkomsten 1 – 2 (september/oktober): uitwerken plan van onderzoek in dialoog met belanghebbenden van de school Bijeenkomst 3 (oktober): definitief (goedgekeurd) plan van onderzoek, voorbereiden data verzameling evt. ontwikkelen instrument/ lesactiviteit
Bijeenkomsten 4 - 5 (november / december): verzamelen gegevens en analyse, in dialoog met belanghebbenden van de school
Bijeenkomst 6 (januari): schrijven praktijkartikel, communiceren over bevindingen met belanghebbenden van de school

Data

10 september 2024
1 oktober 2024
22 oktober 2024
5 november 2024
10 december 2024
14 januari 2025

Locatie

De helft van de bijeenkomsten vindt plaats op het Utrecht Science Park, de andere helft vindt online – via Teams - plaats.

Docent

Dr. Monika Louws

Dr. Monika Louws

Aanmelden is mogelijk vanaf 13 mei 2024

Meld je aan!

Meer informatie?

Neem contact op met de Graduate School of Teaching via gst@uu.nl of onderwijsvoorleraren@uu.nl