Intervisie voor dierenartsen; start-up & reboot

 • LocatieUtrecht
 • DuurTotale tijdsbelasting van 12 uur over 6 maanden
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€680

Wil jij met vakgenoten in gesprek en ervaringen delen? Neem dan deel aan deze intervisiecursus. In een intervisiegroep reflecteer je met elkaar op werkgerelateerde ervaringen met als doel je eigen rol in werksituaties te onderzoeken. Je leert jezelf beter kennen en je handelingsrepertoire te verbreden.

Een goede start

Veel dierenartsen doen al aan een vorm van intercollegiaal overleg. Voorbeelden zijn intervisie via het dierenartsgilde, binnen ketens of telefonisch met oud-studiegenoten. Maar hoe kun je dat intercollegiaal overleg professioneel, effectief en gestructureerd doen? Om nieuwe, enthousiaste dierenartsen een goede start te geven, en bestaande intervisiegroepen te revitaliseren, heeft de faculteit Diergeneeskunde samen met Dactari en ICOVet de ‘Intervisie Start-up’ en de ‘Intervisie Reboot’ opgezet.

Het onlineprogramma is voor beide programma’s gelijk maar de bijeenkomsten worden aangepast aan de voorkennis.

Doelgroep Intervisie voor dierenartsen

Deze cursus is bestemd voor dierenartsen werkzaam in alle sectoren van het beroepsveld, ongeacht leeftijd en ervaring.

Leerdoelen intervisie voor dierenartsen

 • Ontwikkeling van zelfkennis en -bewustzijn
 • Verbetering beroepsuitoefening en deskundigheidsbevordering
 • Collegiale steun
 • Kwaliteitsbevordering en -bewaking

Voorbeelden van intervisie

Tijdens een intervisie kunnen er allerlei situaties, vragen, gedachtes worden ingebracht en besproken. Voorbeelden van veel voorkomende vraagstuken:

 • Hoe ga ik om met de toegenomen werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt?
 • Hoe ga ik om met de stress van de diensten?
 • Hoe combineer ik werk en gezin in een drukke praktijk?
 • Hoe kan ik omgaan met fouten, met lastige klanten, met ethische dilemma’s of verwachtingen die anderen van je hebben?
 • Ik ben toe aan een volgende carrièrestap, maar ik durf het niet.

Video

Cursusopzet

De cursus bestaat uit:

 1. Vijf e-modules: De e-modules zijn bedoeld als voorbereiding op de contactmomenten. In de e-modules komt aan de orde:
 • Wat is intervisie?
 • Randvoorwaarden voor effectieve intervisie
 • Een aantal intervisie modellen wordt uitgewerkt
 • Zelfstandig intervisie doen
 • Registreren van accreditatiepunten
 1. Drie contactmomenten: onder begeleiding van een intervisiecoach wordt intervisie uitgevoerd. Tijdens deze 3 bijeenkomsten wordt de groep begeleid naar zelfstandigheid.

Locatie

Intervisiebijeenkomsten worden regionaal en op locatie georganiseerd en zijn dus nooit ver weg. Indien bijeenkomsten op locatie onwenselijk zijn, worden deze digitaal aangeboden.

Docent

dr. N.J.J.M. (Nicole) Mastenbroek

dr. N.J.J.M. (Nicole) Mastenbroek

Docent

dr. R. (Richta) Ijntema

dr. R. (Richta) Ijntema

Docent

Danse Sonneveld

Danse Sonneveld

Daarnaast zullen Kees de Kruijf en Ron de Jong als intervisie-opleider betrokken worden bij de intervisiebijeenkomsten. Beide zijn senior coaches die al jaren intervisiegroepen begeleiden, zowel binnen als buiten de diergeneeskunde.

Bijzonderheden

 • Deze cursus wordt aangeboden op basis van het blended learning concept. Dat betekent dat een deel van de nascholing wordt aangeboden als e-module en een deel als contactonderwijs waardoor je met minder bijeenkomsten effectief intervisie leert uitvoeren. De e-modules bieden daarnaast een grote mate van flexibiliteit en kunnen onafhankelijk van tijd en plaats worden gevolgd.
 • Deelnemen aan intervisie is een vorm van nascholing en helpt daarmee voldoen aan de eisen van kwaliteitsregisters. De nascholing is geaccrediteerd met 15 nascholingspunten, waarvan 9 IO-punten.
 • De startmomenten hangen af van het aantal aanmeldingen. Het streven is om intervisiegroepen regionaal op te zetten en naar de levensfase van deelnemers. Dat betekent dat een groep zal starten op het moment dat er minimaal 8 aanmeldingen zijn die matchen.

Aanmelden

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen

dr. N.J.J.M. (Nicole) Mastenbroek

dr. N.J.J.M. (Nicole) Mastenbroek

Voor inhoudelijke vragen

dr. R. (Richta) Ijntema

dr. R. (Richta) Ijntema

Voor logistieke vragen

Onderwijs voor Professionals (OvP)

Deze cursus wordt aangeboden door de faculteit Diergeneeskunde en is tot stand gekomen in samenwerking met ICOVet, een onderdeel van Dactari Dierenartsencoöperatie.

“Met intervisie ga je in gesprek met vakgenoten over waar je tegenaan loopt en hoe je situaties op een goede manier kunt aanpakken. Door deze gesprekken heb ik veel meer rust in mijn hoofd gekregen. Hierdoor word ik een betere dierenarts”

Anna Hagen-Witteman, dierenarts gezelschapsdieren en deelnemer intervisie