Inside Dynamics in Organisations

 • LocatieUtrecht
 • Duur1 of 2 jaar
 • StartmomentNader te bepalen
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€13.250,- (onder voorbehoud)

Met het executive programma Inside Dynamics in Organisations bieden we een intensieve academische praktijkopleiding aan, waarin gewerkt wordt met dieptepsychologische inzichten en systeemtheorie om in de eigen werkrol te leren interveniëren in complexe organisatiedynamiek. Kortom: de theorie en praktijk van het werken met verborgen processen in organisaties.

Deepening Learning

Het programma kent twee deelprogramma’s van elk circa een jaar. Het tweede deelprogramma (Deepening Learning) is toegankelijk voor mensen die het certificaat van het eerste deelprogramma behaald hebben.

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor ervaren functionarissen die hun inzicht en competentie in het werken met (onbewuste) organisatiedynamiek willen verdiepen en vergroten. Mensen met de volgende functies (of ambities in die richting) kunnen met name baat hebben bij het programma:

 • Organisatieadviseurs en managementconsultants
 • Leiders en (interim)managers
 • Coaches en trainers
 • HR- en MD-professionals

Leerdoelen

In dit programma ontwikkel je je in het werken met de binnenwereld; van individuen, van interacties/relaties, teams/groepen en organisaties. Bovendien leer je deze te begrijpen in hun specifieke context. We richten ons op vragen als:

 • Wat speelt zich binnenin mensen af?
 • Hoe verhouden mensen zich tot elkaar?
 • Hoe werkt (onbewuste) groepsdynamiek?
 • Welke rol spelen druk op of veranderingen in het systeem/de organisatie?
 • Wat is de impact van de primaire taak van het systeem op de werkrelaties en cultuur?
 • Welke invloed heeft de omgeving op het systeem en op de mensen die erin werken?

Je krijgt zicht op deze vragen en op de relatie ertussen. Zodoende leer je werken met de interface van Persoon-, Rol-, Systeem- en Context.

Professional partnership

De leergang heeft een professional partnership met het Tavistock Institute of Human Relations (TIHR), Londen.

“Werken met wat er onder de oppervlakte gebeurt.”

Drs. Martijn van der Spek BSc

Opzet

Inside Dynamics in Organisations is een eenjarig programma en kent de volgende leervormen, waarin cognitie, praktijkervaring en toepassing geïntegreerd worden:

 • Conceptueel leren
 • Ervaringsgericht leren
 • Interventiegericht leren

Het vervolgprogramma Deepening Learning kent dezelfde elementen.

De onderwijsmethoden sluiten aan bij concrete vragen uit de praktijk, terwijl de praktijk wordt onderbouwd met een gedegen theoretisch kader. De (werk)ervaringen van deelnemers bieden een belangrijk aangrijpingspunt om bewuste en onbewuste processen te verkennen. Dit leerconcept brengt met zich mee dat aanwezigheid bij de bijeenkomsten nodig is.

Inhoud

Organisaties en organiseren worden tegenwoordig gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit, verandering en onvoorspelbaarheid. Vanwege de aard van het werk en de manier waarop het georganiseerd wordt, maar ook vanwege onzekerheden, spanningen en ervaren crises in de wereld buiten de organisatie en toenemende druk op economische en politieke verantwoording. De binnenwereld laat zich alleen begrijpen in het licht van de buitenwereld.

Instrumentele ‘how to’ oplossingen voldoen daarbij niet. Veel van wat zich op de werkplek afspeelt, gebeurt immers onder de oppervlakte. Medewerkers, klanten en andere stakeholders brengen naast hun kennis en bekwaamheid, ook wensen, angsten, ambities en gewoontes mee. Bewust ontworpen agenda’s, doelen, strategische plannen en regels, bedoeld om onze aandacht op officieel erkende doelen te richten, kunnen andere doelen verbergen.

Die verborgen doelen zijn vaak emotioneel, ze beïnvloeden wat wij doen en hoe wij ons voelen in ons werk en dus ook hoe effectief wij zijn in het uitvoeren van onze verantwoordelijkheden.

Programma in het kort

 • Conceptueel leren

  Drie Seminars (tweedaags, residentieel)

  • Systeem-psychodynamisch perspectief op organiseren, leiden en begeleiden.
  • Perspectieven op intra- en interpersoonlijke ontwikkeling en relaties.
  • Perspectieven op groeps- en organisatiedynamiek.
 • Ervaringsgericht leren

  Vier Werkconferenties (twee- tot vierdaags, residentieel)

  • Organisation-in-the-mind
  • Inside roles and relations
  • Group Relations conferentie
  • Interveniëren in groepen
 • Interventiegericht leren

  Acht case labs (anderhalf dagdeel)

  • Supervisiegroep
  • Ervaringsgroep
  • Rolverkenning- en –applicatie groep

Werkvormen

Binnen het programma werken we met veel verschillende werkvormen: seminars waarin theorie verkend wordt en verbonden wordt aan werkpraktijken, werkconferenties waar vanuit de eigen ervaring geëxploreerd wordt, case labs welke gericht zijn op leren analyseren van en interveniëren in de levende praktijk, individuele reflectiesessies, supervisie literatuurstudie, papers, praktijkopdrachten en (in Deepening Learning) een eigen praxisproject.

Data

Nader te bepalen.

Locatie

Utrecht. De exacte locatie volgt z.s.m.

Programmaleider

Drs. Martijn van der Spek BSc

Drs. Martijn van der Spek BSc

Staf (een selectie)

Dr. Eliat Aram PhD, Cpsych, Csci
Organisatiepsycholoog, Gestalt psychotherapeut, coach, consultant, supervisor, CEO Tavistock Institute of Human Relations, Verenigd Koningkrijk

David Armstrong MA
Organisatieconsultant; associate consultant Tavistock Consulting, Verenigd Koninkrijk

Dr. Leslie B. Brissett
Director of the Group Relations Programme, company secretary & principal researcher / consultant Tavistock Institute of Human Relations, Verenigd Koninkrijk

Drs. Martha Mens MPC
Psycholoog, senior organisatieadviseur expertisecentrum Management en Organisatie Advies, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, co-programmaontwikkelaar Inside Dynamics in Organisations

Drs. Errica Moustaki-Smilansky
Psychoanalytisch psychotherapeut, organisatieadviseur/coach, Alliance Coaching, directeur Carreers in Depth For Organizations, Verenigd Koninkrijk

Petros Oratis BSc
Executive & team coach, psychosocial researcher, doctoral candidate at Tavistock Center, co-founder of The Lateral Space

Prof. dr. Sandra Schruijer
Hoogleraar organisatiepsychologie en vraagstukken van multipartijensamenwerking, USBO, Universiteit Utrecht en Universiteit van Tilburg

Dr. Mannie Sher PhD, AAPSW, TQAP, FBAP
Principal consultant / researcher, executive coach en board evaluator Tavistock Institute of Human Relations, Verenigd Koninkrijk

Drs. Martijn van der Spek BSc
Universitair docent, senior consultant, coach USBO, Universiteit Utrecht, programmaleider Inside Dynamics in Organisations

Dr. Niels Tinga
Psychiater, specialistisch groepstherapeut, supervisor en oud bestuurslid NVGP, MBT therapeut, MBT trainer (MBT-NL)

Dr. Katie Lee Weille
Psychotherapist, hoofddocent Rinogroep, adjunct professor Webster University

Toelatingsvoorwaarden

Het programma heeft een postacademisch karakter en richt zich op afgestudeerden met een hbo- of universitair diploma (of een diploma dat daaraan gelijkgesteld kan worden).

Intake

In dit wederzijdse intakegesprek met de programmaleiding bepalen we samen of je beschikt over de benodigde kennis en werkervaring en of het programma goed aansluit op jouw opleidingswensen.

Na het gesprek vindt definitieve inschrijving plaats. De inschrijving verloopt op volgorde van binnenkomst en heterogene samenstelling van de groep. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 personen. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd.

Kosten

De kosten voor het eerste jaar* van dit programma bedragen € 13.250,-.

Dit bedrag is incl. onderwijskosten, studiemateriaal (boeken, artikelen etc.), begeleiding, accommodatie en catering. Aan deelname aan de Group Relations conferentie(s) en voor de individuele supervisie (deelprogramma Deepening Learning) zijn aanvullende kosten verbonden.

Certificaat

Deelnemers ontvangen, na het behalen van een kwalitatief voldoende resultaat op de beoordelingsonderdelen, het Professional Development Certificaat Universiteit Utrecht Inside Dynamics in Organisations, respectievelijk Inside Dynamics in Organisations - Deepening Learning.

Vragen?

Hanneke Plugge

Hanneke Plugge

Volg ons via: