Focus op feedback en vragenderwijs begeleiden

  • StartmomentIn overleg
  • VoertaalNederlands
  • OnderwijsvormOp locatie
  • DiplomeringCertificaat

Inhoud

Feedback heeft een sterk effect op leren, inzet, plezier, gevoel van competentie en zelfregulatie van leerlingen. Tussentijdse feedback geeft inzicht in waar een leerling staat en hoe hij verder kan (formatief handelen). Door scaffolding en vragenderwijs feedback te geven, worden leerlingen aangezet tot denken over een opdracht maar ook tot zelfreflectie.

In dit traject vergroot je je repertoire van feedbackvormen en activerende vragen. We oefenen het geven van feedback, bespreken opnames van interactiesituaties en vragen je in gesprek te gaan met leerlingen over je handelen. Dit resulteert in een profiel van sterke punten en verbeterpunten en in een aantal adviezen.

Leerdoelen

  • Je krijgt inzicht in het eigen handelen met betrekking tot het geven van en door leerlingen doen benutten van feedback. Ook krijg je gerichte aanwijzingen om deze in de praktijk toe te passen.
  • Je verbreedt je repertoire van kenmerken, inhouden en vormen van feedback
  • Je leert verschillende manieren onderkennen waarop leerlingen feedback kunnen waarnemen en daarop reageren.
  • Je kunt het middel feedback gebruiken als onderdeel van het onderwijsleerproces en als opmaat voor een leergesprek en voortgezette coaching.

Doelgroep

vo-docenten

Een traject bestaat uit een eerste gesprek, het verwerken van vragenlijstgegevens, het maken, analyseren en bespreken van een video-opname en het uitbrengen van een rapportage en aanbevelingen.

Je gaat met de trainer in gesprek over je werkcontext, behoeften en vraagstelling en samen breng je de huidige situatie in kaart. Aan de hand van uitkomsten van vragenlijsten die door jezelf en de leerlingen worden ingevuld, krijg je nauwkeurig zicht op je huidige handelingsrepertoire. Er wordt een video-opname gemaakt van een situatie waarin je een of meer leerlingen feedback geeft, en geselecteerde fragmenten daarvan worden samen met de trainer bekeken en besproken.

Je ontvangt een integrale rapportage en krijgt concrete aanbevelingen om het eigen repertoire uit te breiden en het handelen af te stemmen op de leerlingen.

Incompany

Dit betreft een incompanycursus. Data en locatie worden in overleg vastgesteld. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Trainer

Dr. Karin Smit

Dr. Karin Smit

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: