Ethiek in publieke dienstverlening

  • Duureen middag
  • StartmomentDoorlopend
  • VoertaalNederlands
  • OnderwijsvormOp locatie
  • DiplomeringCertificaat

Een stappenplan voor reflectie en dialoog

De roep om ethische reflectie in organisaties binnen de publieke dienstverlening wordt steeds luider. Door de hardnekkige problematiek rondom de toeslagenaffaire, stikstofreductie, de aardbevingsschade in Groningen, en de asielopvang ervaren ambtenaren vaak ‘morele buikpijn’. Hoe kunnen deze organisaties ethiek centraal stellen in hun dagelijkse werkwijze? Deze masterclass biedt ambtenaren een gestructureerd stappenplan om ethische reflectie en dialoog in hun organisatie te bevorderen en verankeren.

In deze incompany masterclass:

  • Maak je kennis met een handzame methode van ethische reflectie en dialoog: het stappenplan waarin een morele casus gestructureerd wordt behandeld.
  • Leer je het stappenplan praktisch toe te passen op de casuïstiek van de publieke dienstverlening in vijf fases: verkenning, explicitering, analyse, afweging, en aanpak.

Doelgroep

Ambtenaren in de publieke dienstverlening zoals de Belastingdienst, het UWV, de IND of het IMG.

Leerdoelen

Na afloop van deze masterclass:

  • Kun je optreden als gespreksleider om ethische reflectie en dialoog binnen jouw organisatie te verankeren en bevorderen.
  • Ben je in staat het stappenplan in de praktijk toe te passen op de morele casuïstiek die binnen jouw instantie speelt.

Samenwerking

Deze masterclass wordt aangeboden in samenwerking met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Tijdsinvestering

Een middagprogramma van 4 uur, plus 4 uur voorbereiding en 2 uur terugkoppeling.

Opzet

Met een groep collega-ambtenaren duiden we het belang en de rol van ethiek binnen jouw instantie. Ter inleiding wisselen we ervaringen uit over al dan niet bestaande methoden om ethische reflectie en dialoog binnen jouw organisatie. Vervolgens introduceren we de methode van het gestructureerde stappenplan en doorlopen we de fases van verkenning, explicitering, analyse, afweging, en aanpak. Na afloop vindt een informele borrel plaats.

Programma in het kort

Tijd

Onderwerp

12.45 - 13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.00 - 13.15 uur

Welkom en introductie door docent Maurits de Jongh

13.15 - 13.45 uur

Plenaire inventarisatie

13.45 - 14.30 uur

Fase 1 en 2 in groepjes: verkenning en explicitering

14.30 - 14.45 uur

Pauze

14.45 - 15.00 uur

Plenaire terugkoppeling fase 1 en 2

15.00 - 16.00 uur

Fase 3 en 4 in groepjes: analyse en afweging

16.15 - 16.30 uur

Pauze

16.30 - 17.00 uur

Fase 5 in groepjes: aanpak

17.00 - 17.15 uur

Plenaire terugkoppeling fase 5

17.15 - 17.45 uur

Afsluiting

17.45 - 20.00 uur

Informeel diner

Data

De precieze data zijn in overleg te bepalen.

Locatie

Op locatie bij het incompany traject of bij de Universiteit Utrecht.

Programmacoördinator

Dr. Maurits de Jongh

Dr. Maurits de Jongh

Toelatingseisen

Deze masterclass vereist geen specifieke vooropleiding.

Binnen de masterclass is plek voor minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Kosten

+/- €7.500,- voor groepen tussen 8-15 personen.

De exacte prijs wordt in overleg met de opdrachtgever vast gesteld op basis van specifieke wensen en aantallen deelnemers.

Certificaat

Na afronding van de masterclass ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht.

Interesse?

Neem contact op met programmacoördinator Dr. Maurits de Jongh.

Vragen?

Dr. Maurits de Jongh

Dr. Maurits de Jongh

Volg ons via: