Entrepreneurial Ecosystems

 • LocatieUtrecht
 • Duur5 maanden
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€2950 (onder voorbehoud)

Ondernemerschap – het herkennen en realiseren van kansen voor innovatie – is een van de belangrijkste mechanismen voor economische ontwikkeling. Ondernemen doe je niet alleen en het succes is sterk afhankelijk van de context waarin nieuwe initiatieven worden ontplooid. Een ecosysteem waarin de noodzakelijke actoren en factoren aanwezig zijn en goed op elkaar afgestemd zijn, is nodig om productief ondernemerschap te laten floreren. Zo’n ecosysteem voor ondernemerschap omvat het geheel aan van elkaar afhankelijke actoren en factoren, die zodanig gecoördineerd worden dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een bepaalde regio.

In Entrepreneurial Ecosystems analyseer je de unieke sterktes en zwaktes van jouw regionale ecosysteem. Tijdens de masterclasses werk je aan jouw eigen casus en krijg je tools voor het ontwerpen en implementeren van beleid in jouw regio.

Leerdoelen

In vijf bijeenkomsten leer je om impact te maken op de volgende onderdelen:

 • Diagnose van het ecosysteem;
 • Dialoog met stakeholders;
 • Selectie van beleidsdoelen en beleidsinstrumenten;
 • Implementatie van beleid;
 • Impact-evaluatie

Tijdens deze masterclasses ontvang je:

 • De nieuwste perspectieven in de ontwikkeling van entrepreneurial ecosystemen;
 • Begrip van de aard van ondernemerschap en een ondernemende houding;
 • State-of-the-art beoordelingsmethodologieën en praktische instrumenten;
 • Inzicht in beleidsprocessen en mogelijke interventies;
 • De meest relevante casussen van beleid in Nederlandse regio’s en internationaal.
 • Toegang tot een netwerk waarin je waardevolle kennis en ervaringen uitwisselt.

Na de reeks masterclasses ben je in staat om sterke en kwetsbare punten in jouw Entrepreneurial Ecosystem te herkennen, analyseren en aan de hand daarvan gepaste actie te ondernemen.

Doelgroep

Deze reeks masterclasses is ontworpen voor regionale leiders en aanjagers in de publieke en private sector, zoals programmadirecteuren, programmamanagers, beleidsadviseurs en anderen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van entrepreneurial ecosystems in hun stad of regio.

Overige informatie

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met Birch, een onderzoeks- en adviesbureau voor de publieke sector.

“De regionale economie is een levend netwerk van ondernemers.”

Prof. dr. Erik Stam

Tijdsinvestering

 • 5 sessies van 5 uur, inclusief borrel en diner
 • Een uur eigen werk tussen de sessies door

Inhoud van het programma

Het programma kent een mix van wetenschap en praktijk, van kennis opdoen en toepassen. Er is veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek van regio’s binnen en buiten Nederland, en van de eigen regio. In het programma komen sprekers uit de publieke en private sector, uit binnen- en buitenland. Elke bijeenkomst is er ruimte om te werken aan (jouw) actuele praktijkcases.

 • Masterclass 1: Introductie

  De eerste in deze reeks van masterclasses bestaat uit een kennismaking met medecursisten en een introductie over het Entrepreneurial Ecosystem door Erik Stam. Daarnaast maak je een start met het in kaart brengen van het ecosysteem waar je je in bevind vanuit de EE-componenten Ondernemerschap en Beleid.

  Als afsluiting maak je kennis met een aantal ex-cursisten van de afgelopen jaren die hun ervaringen delen. De masterclass eindigt met een hapje en een drankje om elkaar ook onderling beter te leren kennen.

 • Masterclass 2: Financiering & Diensten

  Tijdens de tweede masterclass focus je op de EE-componenten Financiering en Diensten. Je leert over verschillende financieringsmogelijkheden en krijgt inzicht in methoden en technieken om belangrijke doelgroepen te identificeren en passende diensten aan te bieden. Daarnaast behandel je nieuwe analysetechnieken voor business intelligence en verken je diverse voorbeelden van interventies om het ecosysteem te verbeteren.

  Gastspreker: Maurice van Tilburg

 • Masterclass 3: Kennis & Talent

  De derde masterclass, met een excursie naar een campus, geeft je een interactieve ervaring om het belang van Kennis en Talent voor een gezond Entrepreneurial Ecosystem te verkennen. Hier ga je dieper in op de rol die campusvorming hierbij kan spelen. Verschillende initiatiefnemers op de campus en de campuscoördinator komen zelf vertellen over hun ervaringen. De wordt wederom afgesloten met een hapje en drankje.

  Gastspreker: Gerlinde van Vilsteren (WUR)

 • Masterclass 4: (Missiegedreven) Waardecreatie

  Tijdens deze vierde Masterclass brainstorm je gezamenlijk over maatschappelijke uitdagingen en bespreek je hoe je deze kunt oplossen door ondernemersecosystemen te verbeteren. Je ontvangt de nieuwste onderzoeksinzichten over missiegedreven ecosystemen en legt de relatie tussen ecosystemen en brede welvaart. De manager Ecosystems Development van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij komt vertellen over verschillende kansen en obstakels bij waardecreatie in de praktijk.

 • Masterclass 5: Leiderschap & Netwerken

  Tijdens deze laatste masterclass ligt de focus op de EE-componenten Leiderschap en Netwerken. Je betrekt de internationale context om te leren van succesvolle benaderingen in het buitenland, die je vervolgens omzet in concrete acties om jouw eigen ecosysteem te versterken. Als deelnemers zal je jouw eigen casestudy presenteren, gevolgd door een diner en certificaatuitreiking.

  Gastspreker: Jonathan Levie

Overzicht

Datum

Onderdeel

Tijden

Locatie

N.t.b.

Introductie

13.00 – 18.00 uur

Utrecht

N.t.b.

Financiering & Diensten

13.00 – 18.00 uur

Utrecht

N.t.b.

Kennis & Talent + excursie

13.00 – 18.00 uur

Utrecht

N.t.b.

(Missiegedreven) Waardecreatie

13.00 – 18.00 uur

Utrecht

N.t.b.

Leiderschap & Netwerken

13.00 – 18.00 uur

Utrecht

Locatie

De bijeenkomsten zijn in de Spinoza Hall op de University Campus in Utrecht. Parkeren op deze locatie is beperkt mogelijk. Dicht in de buurt gaat dat heel makkelijk: https://www.uu.nl/pr-utrecht-science-park.

Programmacoördinator

Prof. dr. Erik Stam

Prof. dr. Erik Stam
 • Erik Stam is hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht Universi-ty School of Economics. Hij is een wereldwijde autoriteit op het gebied van onderzoek naar entrepreneurial ecosys-tems. Daarnaast is hij veelvuldig adviseur van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en ondernemerschapsorganisaties.

 • 030 253 7894

Gastdocenten

Maurice van Tilburg

Directeur Capital bij Techleap.nl en voormalig CEO van Euronext Amsterdam. Per 15 september 2023 is Maurice benoemd als directeur van de directie Nationaal Groeifonds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gerlinde van Vilsteren (WUR)

Teamleider Knowledge for Society binnen de Corporate Value Creation van de Wageningen University & Research. CVC helpt onderzoekers om met hun kennis maatschappelijke waardecreatie te realiseren.

Jonathan Levie

Professor of Entrepreneurship & Regional Development aan de University of Galway, Ierland.

Vragen?

Hanneke Plugge

Hanneke Plugge

Volg ons via: