Docentprofessionalisering Extern Onderwijs

 • LocatieUtrecht
 • Duur8 uur
 • Startmoment22 april 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat, Accreditatiepunten

De leergang Docentprofessionalisering Extern Onderwijs is ontwikkeld om dierenartsen die coassistenten begeleiden toe te rusten zodat ze een veilige leeromgeving kunnen creëren en de didactische vaardigheden die benodigd zijn voor het begeleiden te vergroten.

Inhoud

Elk jaar volgen zo’n 500 diergeneeskundestudenten een coschap in een extramurale onderwijspraktijk. Na de basiscoschappen in het uniforme deel van de master lopen de studenten hun Junior Extramuraal Coschap (JECO). Aan het einde van de opleiding volgt voor deze studenten het Senior Extramuraal Coschap (SECO). De waardering van studenten voor deze coschappen is onveranderd hoog. Studenten leren het werkveld kennen en kunnen bestaande verwachtingen staven aan de realiteit. Ze krijgen niet alleen de mogelijkheid om ervaring op te doen met allerlei vaardigheden, ze leren er ook wat het betekent om in een team te werken en welke specifieke vaardigheden dat van hen vraagt. Voor studenten is het belangrijk om de eerstelijns dierenartsenpraktijk en de (on)mogelijkheden die daar geboden worden te leren kennen. Naast de verplichte opdrachten stelt iedere student ook persoonlijke leerdoelen op. De student bespreekt met de dierenarts van de onderwijspraktijk waar het extramurale coschap wordt gelopen of deze leerdoelen haalbaar zijn in deze dierenartsenpraktijk.

Het is belangrijk dat de dierenartsen die hen begeleiden (docenten extramuraal onderwijs (DEO’s)) de didactische principes van het leren en beoordelen op de werkplek kennen en dat zij een veilige leeromgeving aan de coassistenten kunnen bieden. Een ondersteunende leeromgeving waarin vertrouwen en klinische bekwaamheid kunnen worden ontwikkeld kan het leren positief beïnvloeden.

Daarom heeft de faculteit Diergeneeskunde een leergang voor begeleidende dierenartsen.

Doelgroep voor Docentprofessionalisering Extern Onderwijs

Dierenartsen in de extramurale onderwijspraktijk die affiniteit (en bij voorkeur ook enige ervaring) hebben met het begeleiden van studenten.

Leerdoelen

De leergang voor Docenten Extramuraal Onderwijs (DEO’s) heeft de volgende doelen:

 1. de onderwijsfilosofie onder de aandacht te brengen;
 2. de DEO te ondersteunen in het creëren van deze veilige leeromgeving;
 3. de DEO te scholen in de didactische principes van het leren op de werkplek;
 4. het ontwikkelen van de vaardigheden die dat van hen vraagt;
 5. de DEO te scholen in de beoordeling van competenties en vaardigheden, en de verwerking daarvan in Scorion, het digitale portfolio van de faculteit Diergeneeskunde.

Module 1 - Leren op de werkplek

Zelfstudie en online bijeenkomst

 • Zelfstudie: e-module Faculteit Diergeneeskunde en extramuraal onderwijs
 • Zelfstudie: e-module De kunst van goede feedback deel 1
 • Online bijeenkomst
 • Motiveren
 • Leren van ervaringen – de leercyclus
 • Maken van ontwikkelplannen - portfolio
 • Rol en taken van docenten extramuraal onderwijs
 • De veilige leeromgeving

Module 1 wordt door de toekomstig DEO gevolgd voorafgaand aan het begeleiden van de eerste coassistent in de onderwijspraktijk.

Deze online module is te volgen op 16 april van 15:00 uur – 17:00 uur en 22 april van 15:00 uur – 17:00 uur – online bijeenkomst

Meld je aan voor module 1 op 16 april

Meld je aan voor 16 april

Meld je aan voor module 1 op 22 april

Meld je aan voor de module op 22 april

Module 2 – Coachend begeleiden in de praktijk

Locatie Faculteit Diergeneeskunde • Zelfstudie: e-module De kunst van goede feedback deel 2 • Contact & contract • Geven en ontvangen van feedback in diverse (lastige) situaties • Individuele begeleiding – oefenen, oefenen, oefenen.

Module 2 wordt gevolgd als de DEO enige ervaring heeft met het begeleiden van coassistenten.

Datum module 1

Deze online module is te volgen op 16 april van 15:00 uur – 17:00 uur en 22 april van 15:00 uur – 17:00 uur – online bijeenkomst

Meld je aan voor 16 april

Meld je aan voor 16 april

Meld je aan voor 22 april - VOL

De bijeenkomst van 22 april zit vol. Meld je hieronder aan voor de bijeenkomst van 16 april.

Contact

Onderwijs voor Professionals (OvP)