Digitale geletterdheid

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 maanden
 • Startmoment3 februari 2025
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOnline, Op locatie
 • DiplomeringMicrocredentials
 • Prijs€ 475,- (3EC)/€ 875,- (5EC)
 • ECTS3 EC

Hoe pas je digitale geletterdheid toe in je dagelijkse onderwijs?

In deze cursus voor vo-docenten maken professionals kennis met vier belangrijke domeinen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en Computational thinking. Zij maken kennis met leerdoelen binnen deze deelgebieden en passen deze toe binnen hun eigen onderwijs. Zowel de kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid van de docent als die van hun leerlingen staan centraal in deze cursus.

Aan de hand van actuele thema’s, zoals:

 • Sociale veiligheid en gedrag op het internet
 • Het vinden en beoordelen van online bronnen
 • De groeiende invloed van media
 • De kansen en gevaren van Chatbots en andere generatieve AI in het onderwijs

ontwikkelen professionals een visie op digitale geletterdheid en leren ze het toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.

Doelgroep

Docenten die in het voortgezet onderwijs werkzaam zijn (2e en/of 1e graads lesbevoegdheid).

Leerdoelen

 • De professional kent belangrijke deelgebieden van digitale geletterdheid (zoals mediawijsheid, informatievaardigheden, Computational thinking, ICT-basisvaardigheden).
 • De professional kan lesdoelen binnen een of meerdere deelgebieden van digitale geletterdheid formuleren en kan deze integreren in de eigen vaklessen.
 • De professional ontwikkelt een visie op het integreren van digitale geletterdheid doelen in het (eigen) onderwijs en kan deze onderbouwen met relevante inzichten uit onderzoek en praktijk.

Studieduur

Vier fysieke bijeenkomsten verspreid over 2 maanden, inclusief een online leeromgeving met opdrachten in de tussenperiode.

Studieomvang

3EC, optionele uitbreiding met extra online module (2EC).

De cursus kan worden uitgebreid naar 5 EC door het volgen van een extra online module, inclusief een extra opdracht visieontwikkeling op schoolniveau. Voor meer informatie, zie tabblad Programma.

Tijdsinvestering

Totaal basismodule (84 uur/3EC):

 • Cursusbijeenkomsten
 • Online module met opdrachten ter voorbereiding op de bijeenkomsten
 • Opdrachten en les(onderdelen) uitvoeren in eigen onderwijs
 • Eindopdracht (presentatie)

Extra online module (56 uur/ incl. basismodule 5EC):

 • Online module met opdrachten
 • Eindopdracht (visie schrijven)
 • Meer informatie: onderaan deze pagina

Opbouw van het programma

Week 1:
Bijeenkomst 2 april 17:00-19:00 uur.
Digitale geletterdheid: wat is het?, waarom is het belangrijk? en hoe kan ik digitale geletterdheid doelen toepassen in mijn vaklessen?
Online zelfstudie als voorbereiding voor week 2: informatievaardigheden en Computational thinking.

Week 2:
Bijeenkomst 9 april 17:00-19:00 uur.
Mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden.
Online zelfstudie als voorbereiding voor week 3: generatieve AI.

Week 3:
Bijeenkomst 23 april 17:00-19:00 uur.
Digitaal burgerschap: actuele casussen waarmee pedagogische en didactische uitdagingen worden besproken. Bijvoorbeeld: generatieve AI, tiktok in de klas, gossip-girl accounts.
Online zelfstudie als voorbereiding voor week 4: Lesmateriaal ontwerpen, uitvoeren, en presentatie voorbereiden

Week 4:
Bijeenkomst 28 mei 17:00-19:00 uur.
Presentaties van deelnemers + thema: hoe neem ik collega’s in de school mee?

Extra online module

Gedurende en na afloop van de cursus kunnen deelnemers een extra online module volgen met specifieke aandacht voor het ontwikkelen van een visie op het ontwikkelen en integreren van digitale geletterdheid in het onderwijs op sectie- en schoolniveau. Zo kunnen zij een actieve bijdrage leveren op het gebeide van digitale geletterdheid binnen de school.

Deelnemers ronden deze module af met een geschreven visie gericht op hun eigen onderwijscontext, waardoor men op sectie- en schoolniveau een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van minimaal twee deelgebieden van digitale geletterdheid in het schoolcurriculum. Na het volgen van de extra online module ontvang je 5EC (I.p.v. 3EC voor de basismodule).

Data

Week 1: Bijeenkomst 2 april 17:00-19:00 uur.
Week 2: Bijeenkomst 9 april 17:00-19:00 uur.
Week 3: Bijeenkomst 23 april 17:00-19:00 uur.
Week 4: Bijeenkomst 28 mei 17:00-19:00 uur.

Locatie

Deze cursus vindt plaats op het Utrecht Science Park.

De cursus wordt gegeven door dr. David van Alten. Hij werkt als lerarenopleider en onderwijsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft ook ruime ervaring als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en Informatiemanager bij een scholengroep in de regio Utrecht. In de cursus worden inzichten uit onderzoek en theorie gekoppeld aan de onderwijspraktijk van de docent en de deelnemers.

Docent

Dr. D.C.D. (David) van Alten

Dr. D.C.D. (David) van Alten

Aanmelden is mogelijk vanaf najaar 2024.