Differentiëren in een nieuw perspectief

 • StartmomentIn overleg

Inhoud

Differentiëren - rekening houden met verschillen tussen leerlingen - is belangrijk als je goed wilt aansluiten op de beginsituatie, interesses en het leerprofiel van leerlingen. Het beïnvloedt de motivatie van leerlingen positief.

Differentiëren kun je vanuit verschillende perspectieven doen. In dit traject laten we zien hoe je dit vanuit verschillende uitgangspunten aanpakt:

 1. werken met niveaus of niveaugroepen;
 2. formatief handelen;
 3. variatie in je didactiek aanbrengen (autonomie en structuur).

Deelnemers werken één van deze perspectieven uit voor hun eigen onderwijs en passen dit toe in een pilot in hun eigen praktijk, waarbij ze onderzoeken wat de ‘werkzame factoren’ zijn van hun aanpak en wat het effect is op de leerlingen. Hierover wisselen zij uit in intervisievorm, en werken toe naar een gedeelde aanpak.

Leerdoelen

Na afloop kun je:

 • Een methode toepassen om leerlingen te verdelen in groepen t.b.v. differentiatie;
 • Verschillende manieren van differentiëren toepassen (naar leerprofiel, interesse, inhoud, niveau);
 • Methoden toepassen om leerlingen te herkennen die (cognitief) meer aankunnen dan in de reguliere lessen/in de school wordt aangeboden;
 • Compacten, verdiepen en verrijken toepassen op het eigen lesmateriaal en inzetten om in te spelen op leerlingen die meer cognitieve uitdaging kunnen gebruiken OF een methode uitwerken om leerlingen die niet mee kunnen komen meer aandacht te geven.

Bestemd voor

(Ervaren) vo-docenten

Individueel traject of groepstraining

In een individueel traject helpen wij ontdekken waarin je kunt differentiëren. Je kunt daarbij kiezen of je wilt inzoomen op leerlingen die meer aandacht nodig hebben, of op wat je kunt doen met leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Je krijgt individuele feedback en inzicht in voorbeeldmateriaal. Ook maak je (opdracht)materiaal om in de eigen klas in te zetten.

Hiernaast bieden wij ook groepstrainingen.

Prijs

De kosten zijn afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.

Programma

Dit traject dat start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt de lessituatie besproken en wordt er gekeken naar wat een goed moment is om het traject te starten. Dit kan gedurende het hele jaar.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is differentiëren (definitie)
 • Voor welke leerlingen gaan we aan de slag met differentiëren (leerlingen uit je klas indelen), leerlinggedrag herkennen
 • Manieren van differentiëren, extra aandacht organiseren, compacten en verrijken, compactschema maken
 • Verdiepen en verrijken, verrijkingsopdracht ontwikkelen

Incompany

Dit betreft een incompanycursus. Data en locatie worden in overleg vastgesteld. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Trainer

Dr. Claudy Oomen

Dr. Claudy Oomen

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: