Proefdierspecialist (ex art.13.f.3.a. Wod)

 • LocatieUtrecht
 • Duur6 maanden
 • StartmomentOp elk moment
 • VoertaalNederlands, Engels
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€13.500

Deze opleiding is bestemd voor functionarissen die binnen de Instantie voor Dierenwelzijn de taken uitvoeren van artikel 13f3a van de Wet op de dierproeven (Wod).

Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van dieren moeten een passende opleiding hebben gehad.

Om toegelaten te worden voor de 13f3a opleiding voldoet de kandidaat daarom aan de volgende voorwaarden:

 • Een academisch werk- en denkniveau
 • Een relevante vooropleiding binnen het (bio)medische of diergeneeskundig veld met voldoende kennis van anatomie, fysiologie, immunologie
 • Voldoende kennis van het onderzoeksproces (minimaal 26 weken als onderzoeker ervaring met proefdieren)

Door deze opleiding zullen de proefdierspecialisten hun toezichthoudende en adviserende taak op een professionele wijze kunnen uitvoeren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek en verbeterd welzijn van proefdieren, en onnodig gebruik van proefdieren voorkomen.

Proefdierspecialisten zijn lid van de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) en dragen de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren binnen een proefdierencentrum. Dat vraagt om specifieke kennis en een aantal zeer specifieke competenties.

De proefdierspecialist:

 • kan op wetenschappelijk niveau communiceren met alle betrokkenen binnen het proefdierkundige veld over kwesties die te maken hebben met dierenwelzijn;
 • kan omgaan met de rol van onafhankelijk adviseur en toezichthouder op proefdieren en dierproeven.

De opleiding duurt maximaal zes maanden. De opleiding is modulair opgebouwd en wordt op basis van een persoonlijk portfolio samengesteld. De curriculumcommisie zal in overleg met de kandidaat een individueel opleidingsplan opstellen.

Het betreft de modules 1-11, 23 en 50 zoals aangegeven in het Education and training framework ETF.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding bestaat uit aandacht voor taakinvulling, omdat dit minder tot uiting komt in het ETF. Onderwerpen zijn onder andere communicatieve vaardigheden en professionele ontwikkeling.

Persoonlijk opleidingsplan proefdierspecialist

Afhankelijk van de beoordeling van het startportfolio wordt een persoonlijk opleidingsplan op maat opgesteld. De prijs en duur van het traject kunnen variëren.

Locatie van de cursus voor proefdierspecialist

Het programma bestaat uit een combinatie van cursussen, werkbezoeken, begeleidingsgesprekken etc. afhankelijk van het persoonlijk opleidingsplan. Ook online leeractiviteiten kunnen onderdeel uitmaken van de scholing.

Aanmelden voor de cursus proefdierspecialist

U kunt uw aanvraag met argumentatie indienen bij:

 • secretariaat.dwm@uu.nl

Cursusbedrag

De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van vooropleiding en aanwezige kennis (maximaal 13.500).