Data in de school

AanmeldenAanmelden
 • LocatieUtrecht
 • Duur5 bijeenkomsten van 3 uur
 • Startmoment17 oktober 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€1.025

In deze cursus leer je hoe je data van je school, zoals leerresultaten en doorstroomgegevens, op een zinvolle manier kunt analyseren én benutten om je onderwijs te verbeteren.

Inhoud

We besteden aandacht aan data-analyse, maar ook aan de schoolorganisatie en lerende cultuur.

Deelnemers werken met vraagstukken en data van hun eigen school. Je leert hoe je van een praktijkprobleem binnen de school of je vak tot een onderzoekbare vraag komt, welke data je nodig hebt om hier antwoord op te geven, hoe je passende analyses doet en hoe je op basis hiervan een voorstel formuleert voor verbeteracties voor een vakgroep, team of de schoolleiding. De data haal je voornamelijk uit het schooladministratiesysteem, en analyses leer je uitvoeren met Excel. Toetsanalyse komt aan bod als hier vraag naar is.

De precieze inhoud van de cursus wordt mede in overleg met de deelnemers bepaald.

NB: Dit is geen cursus waarin je met Magister/MMP of SOM/Cum Laude leert werken. Je maakt wel gebruik van data die je exporteert uit het data-administratiesysteem van je school. Check vooraf of er iemand is op school die je daarbij kan helpen.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus:

 • kun je van een praktijkprobleem binnen de school en/of je vak komen tot een onderzoekbare vraag voor analyse;
 • kun je op, basis van schooldata en met behulp van de beschikbare handleidingen, bepalen in hoeverre groepen leerlingen van elkaar verschillen en hoe verschillende resultaten onderling samenhangen, en daar conclusies uit trekken;
 • kun je leerlingresultaten op één of meerdere toetsen analyseren en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak voor de (eigen) lessen;
 • kun je op basis van analyses van schooldata een aanzet voor mogelijke verbeteracties en vervolgonderzoeken formuleren voor een vakgroep, jaargroep of de schoolleiding;
 • heb je inzicht in de randvoorwaarden voor datageïnformeerd werken en welke stappen jouw school hierin nog kan zetten.

Deelnemers

Idealiter nemen er per school minimaal twee personen deel, zodat er op school een data team ingericht kan worden. Als dit niet lukt, of als je met meer dan drie personen wilt deelnemen, neem dan even contact met ons op. De cursus is toegankelijk voor deelnemers van meerdere scholen.

Doelgroep

Docenten, teamleiders en datacoaches.

Tijdsinvestering

5 bijeenkomsten van 3 uur, 1 online consult en optioneel een extra consult.

Bekijk welke onderwerpen in ieder geval aanbod zullen komen in de training Data in de school.

 • In-, door- en uitstroom van leerlingen
 • Doorlopende leerlijnen/aansluiting onderbouw en bovenbouw (met bijv. vakadviezen)
 • Toetsanalyse/eindexamenanalyse bij een vak

Tussen de derde en de vierde bijeenkomst kunnen de deelnemers een online consult aanvragen met de trainer, waarbij ze feedback krijgen op een plan of analyse. Per school wordt één consult ingepland, in overleg met de deelnemers.

Data

17 oktober ‘24, 13.30 - 16.30
21 november ‘24, 13.30 - 16.30
13 januari ‘25, 13.30 - 16.30
4 februari ‘25, 13.30 - 16.30
17 maart ‘25, 13.30 - 16.30

Aanmelding is mogelijk tot 3 oktober.

Incompany / maatwerk?

We bieden deze cursus ook incompany aan, als maatwerktraject. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. Stuur een mail naar: onderwijsadviesentraining@uu.nl

Trainer

Dr. Judith Loopers

Dr. Judith Loopers

Trainer

Dr. Claudy Oomen

Dr. Claudy Oomen

Aanmelding

Aanmelding is mogelijk tot 3 oktober.

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.