Burgerschap en educatie

 • LocatieUtrecht
 • Duur10 weken
 • Startmoment2 september 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringMicrocredentials, Certificaat
 • Prijs€995
 • ECTS5 EC

Hoe bevorder je burgerschap in je dagelijkse onderwijs?

Alle Nederlandse scholen zijn wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen en docenten van alle schoolvakken hebben daarin een rol. Dat vraagt veel van jouw professionaliteit als docent en de keuzes die je maakt op het gebied van vak-inhoud, didactiek en de manier waarop je omgaat met je leerlingen. Hoe leid je leerlingen bijvoorbeeld naar zelfstandigheid terwijl je ook verwacht dat ze zich aanpassen aan de regels van jou, de klas, de school en de samenleving?

Die uitdaging staat centraal in deze keuze-cursus. We verkennen de betekenissen van burgerschap, toegespitst op de relatie met onderwijs, en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken het spanningsveld tussen socialisatie en emancipatie, tussen aanpassing en zelfstandig worden. Kernthema’s zijn: ‘Bildung’, ‘Liberal Education’, canonvorming, democratie, vrijheid van onderwijs, het gezag van de leraar, democratie op school, burgerschap in een informatiesamenleving, religie en radicalisering. De cursus heeft 9 bijeenkomsten met elk een eigen thema. Ieder thema bereid je voor op basis van (keuze)literatuur. Na de bijeenkomsten werk je het thema burgerschap uit voor je eigen vak en je eigen onderwijs. In de loop van de cursus ontwikkel je zo je eigen perspectief op burgerschap en onderwijs.

Als afsluiting van de cursus schrijf je een integrerend essay.

Doelgroep

Leraren in het voortgezet onderwijs die een baan op een middelbare school hebben.

Leerdoelen

 • Heeft de student kennis van belangrijke ideeën over het begrip burgerschap in de context van het onderwijs vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken;
 • Heeft de student inzicht in de wijze waarop in onderwijs/educatie bij kan dragen aan burgerschap;
 • Heeft de student een eigen visie op burgerschap in relatie tot het eigen schoolvak en in connectie met andere schoolvakken en van relevante (vak)didactiek op dit terrein;
 • Kan de student met medestudenten een vraagstuk rond burgerschap analyseren vanuit verschillende invalshoeken en een vertaling maken naar een relevante educatieve invulling;

Studieduur

Negen fysieke bijeenkomsten van 2 uur, en 122 uur zelfstudie.

Tijdsinvestering

 • 5EC
 • 9 cursusbijeenkomsten
 • 122 uur zelfstudie

Data

2 september 2024
3 februari 2025

Locatie

Deze cursus vindt plaats op het Utrecht Science Park.

Docent

Dr. Jan Marten Praamsma

Dr. Jan Marten Praamsma

Docent

Dr. Saro Lozano Parra

Dr. Saro Lozano Parra