Borging toetskwaliteit en eindniveau voor examencommissies

 • LocatieUtrecht
 • Duur3 bijeenkomsten
 • Startmoment1 oktober 2024
 • VoertaalNederlands, Engels
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€570

In de leergang Borging toetskwaliteit en eindniveau voor examencommissies gaan we dieper in op de verantwoordelijkheden van examencommissies, welke kennis over toetsen en beoordelen nodig is, en hoe de opleiding de rollen en taken op een verstandige manier kan vervullen.

Inhoud

De leergang heeft een vraaggestuurd en interactief karakter en stelt casuïstiek uit de praktijk van examencommissies centraal. Uitwisselen van ervaringen en het inhoudelijk verdiepen van kennis over toetsen en beoordelen is de kern.

In de leergang gaan we dieper in op de feitelijke verantwoordelijkheden (wat wordt wettelijk gezien precies verwacht), welke informatie en achtergrondkennis op het gebied van toetsen en beoordelen daarvoor nodig is, en hoe de opleiding de rollen en taken op een verstandige manier kan vervullen. De deelnemers kunnen ook zelf thema’s en onderwerpen inbrengen.

Het perspectief is primair: het kunnen verantwoorden van de gerealiseerde toetskwaliteit en het eindniveau bij visitatie. Deelnemers kunnen veel van elkaar leren over hoe je dat handig en verstandig doet. Er is voldoende gelegenheid om dilemma’s die de toezichthoudende rol met zich meebrengt in te brengen.

Achtergrond

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de toetskwaliteit en het gerealiseerd eindniveau. Dit is geregeld met de wetswijziging in 2011. Maar met de invoering van deze wet is ook het toegekend belang bij visitatie vergroot. Is de kwaliteit onder de maat dan heeft de opleiding een groot probleem. In de afgelopen jaren is er veel werk verzet bij de faculteiten binnen de Universiteit Utrecht om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, vorm te geven en in te richten.

Doelstellingen

 • Kun je beter strategische keuzes maken om de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma’s en het gerealiseerd eindniveau te (laten) borgen;
 • Weet je welke werkwijzen je kunt inzetten voor het maken van de strategische keuzes.

Doelgroep

De leergang is gericht op leden van examencommissies van de Universiteit Utrecht. Werk je niet bij de UU, en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Kosten

Prijs per deelnemer: 570 euro (bij een minimaal aantal deelnemers van 6).

Groepsgrootte

Aantal deelnemers: 6-12 deelnemers.

Een minimaal aantal deelnemers van 6 is een vereiste voor het doorgaan van de leergang. Mocht de leergang niet doorgaan vanwege te weinig deelnemers, dan wordt hierover uiterlijk twee weken voor de eerste bijeenkomst gecommuniceerd.

Onderwijsvorm

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten, en wordt uitsluitend op locatie aangeboden. Gezien het interactieve karakter van de training en het werken met (soms vertrouwelijke) casuïstiek is het niet mogelijk om deze leergang in een hybride vorm aan te bieden. Deelname op afstand is dus niet mogelijk.

Incompany / maatwerk?

We bieden deze cursus ook incompany aan, desgewenst op maat gemaakt. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Bekijk hieronder welke onderwerpen aan bod komen in de leergang voor examencommissies.

Kwaliteitsborging: plaatsbepaling examencommissies in context

Wat zijn de wettelijke eisen en hoe zorgt de examencommissie dat zij haar verantwoordelijkheid neemt? Hoe positioneert de examencommissie zich in relatie tot het opleidingsbestuur, examinatoren en een eventuele toetscommissie? Wat zijn de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle bij toetsing betrokken actoren en hoe worden deze vervuld? Welke informatie heeft de examencommissie minimaal nodig om zich van haar wettelijke taak te kunnen kwijten? Welke werkwijze(n) worden gehanteerd in de zorg voor en borging van de kwaliteit van toetsing?

Kwaliteit van toetsen

Hoe kun je de werkwijze in toetsontwikkeling en bij kwaliteitsoptimalisaties beoordelen en vaststellen? Welke informatie heb je daarvoor nodig als examencommissie? Wat is de betekenis van kwaliteitseisen zoals transparantie, acceptatie, betrouwbaarheid en validiteit van de toets en hoe stel je die kwaliteit vast? Hoe om te gaan met afwijkende slaagpercentages? Welke cesuurmethoden zijn er in gebruik en is er geregeld of en hoe daarvan kan worden afgeweken?

Het beoordelen van gerealiseerde bekwaamheden op (eind)niveau

Hoe stel je vast dat de gehanteerde eindwerken (zoals thesis, stageproducten, artikel, portfolio) representatief zijn voor het gerealiseerde opleidingsniveau? En hoe is de betrouwbaarheid van de beoordeling van deze complexe taken vast te stellen? Welke methoden worden gebruikt (sampling, kalibreersessies etc.) om het vertrouwen in het gerealiseerde eindniveau te rechtvaardigen? Performance assessment: hoe gebeurt dat nu en wat is er te zeggen over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, en de inzet van toetsinstrumenten daarbij?

Kwaliteit van toetsprogramma’s, toetsplannen en –beleid

Hoe bepaal je de kritische onderdelen van een curriculum t.b.v. toetsing en ontwikkeling naar eindniveau? Hoe beoordeel je programmatische toetsmatrices en toetsplannen? Hoe beoordeel je eindoordelen op basis van toetscombinaties? Wat zijn kenmerken van kwalitatief hoogwaardig toetsbeleid?

Data

 • 1 oktober 2024, 9:30 - 12:30
 • 22 oktober 2024, 9:30 - 12:30
 • 5 november 2024, 9:30 - 12: 30

Trainer

Drs. Marlies van Beek

Drs. Marlies van Beek

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier

Meld je aan

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: