Begeleiden en beoordelen van hbo-studenten in de afstudeerfase

  • Duur60 uur
  • StartmomentIn overleg
  • VoertaalNederlands
  • OnderwijsvormOp locatie
  • DiplomeringCertificaat

Sinds een aantal jaar is vastgelegd dat elke hbo-student onderzoekend vermogen moet ontwikkelen binnen de eigen opleiding. Dit betekent het ontwikkelen van een onderzoekende houding, kennis uit onderzoek van anderen leren toepassen en zelf onderzoek leren uitvoeren. Het onderzoek van hbo-studenten moet aansluiten bij het beroepsproduct dat in de opleiding centraal staat. Maar hoe ziet dat beroepsspecifieke onderzoeksproces er precies uit? En wat wordt in dat proces van de docent verwacht? En hoe kun je de ontwikkeling van onderzoekend vermogen begeleiden en beoordelen?

Bestemd voor

Beginnende en meer ervaren begeleiders van studenten in de afstudeerfase van hbo-bacheloropleidingen

Inhoud

Dit scholingstraject is bedoeld voor hbo-docenten van een specifiek opleidingscluster die studenten begeleiden bij het afstuderen. In het scholingstraject worden de problemen die de deelnemende begeleiders ervaren als vertrekpunt genomen. Deze liggen vaak op het snijvlak van de didactiek van het begeleiden en de kunst van het goed onderzoeken. Daarom is er ruimte in het programma om zowel vaardiger te worden in het begeleiden en beoordelen, als vaardiger te worden in het zelf opzetten van een goed praktijkonderzoek.

In het scholingstraject wordt ook aangesloten bij de visie van de opleidingen op de ontwikkeling en het eindniveau van het onderzoekend vermogen van studenten. De deelnemers worden ondersteund om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om bij studenten onderzoekend vermogen te kunnen aanleren, passend bij de visie van de opleiding.

Doelstellingen

Na afloop van dit scholingstraject:

ben je beter in staat om een onderzoeksproces te begeleiden en beoordelen; heb je inzicht in het onderzoeksproces dat doorlopen moet worden om het beroepsproduct passend bij de eigen opleiding tot stand te brengen; kun je zelf een onderzoeksplan opstellen passend bij het beroepsproduct binnen uw opleiding.

Aantal bijeenkomsten en studiebelasting

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 36 uur zelfstudie (voorbereiding en uitvoering individuele praktijkopdrachten). De cursus kan plaatsvinden op locatie van de deelnemende instelling.

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat indien zij actief hebben deelgenomen aan alle cursusbijeenkomsten en alle praktijkopdrachten hebben uitgevoerd.

Prijs

De kosten zijn afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.

Het onderstaande programma is op hoofdlijnen uitgewerkt. Het wordt op basis van de ingebrachte casussen van de deelnemers verder uitgewerkt. Het kan ook op basis van wensen vanuit het management van de opleidingen worden aangepast.

Bij elk van de hieronder beschreven onderdelen maken de deelnemers praktijkopdrachten. Op deze activiteiten krijgen de deelnemers tijdens de bijeenkomsten intensieve (schriftelijke) feedback van de cursusleider en natuurlijk de medecursisten. Om deze praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat deelnemers zelf daadwerkelijk studenten begeleiden bij onderzoek gedurende de looptijd van het scholingstraject, en over de tijd beschikken om de praktijkopdrachten uit te voeren.

Dagdeel 1: Introductie

  • Analyse van de eigen concerns en die van studenten in de afstudeerfase en hoe in de cursus daarop ingespeeld gaat worden.
  • Uitdiepen wat onderzoekend vermogen is in de context van het beroepsproduct van de eigen opleiding, en hoe het zich onderscheidt van andere soorten onderzoek. Bepalen consequenties voor het begeleiden en beoordelen van afstudeerwerken.

Dagdeel 2 en 3: Methodologie van praktijkgericht onderzoek.

Toegespitst op het ontwerpen van een eigen onderzoeksplan (met aandacht voor: van praktijkvraag naar onderzoeksvraag, kiezen methode, consistent en samenhangend schrijven).

Dagdeel 3 en 4: De didactiek van het begeleiden.

Aan de hand van gespreksopnames van deelnemers worden thema’s besproken als: doelgericht feedback geven (schriftelijk/mondeling) en bevorderen zelfstandigheid.

Dagdeel 5 en 6: Het beoordelen van onderzoekend vermogen.

Door het samen beoordelen van afstudeerwerken en discussie daarover wordt de eigen beoordelingsvaardigheid ontwikkeld, maar ook de onderlinge afstemming verbeterd. De laatste bijeenkomst eindigt met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

Indien de leerbehoefte zich specifiek richt op één van de twee hoofdcomponenten van het scholingstraject (de methodologische component of juist het begeleiden en beoordelen), dan is een verkorte variant van drie of vier dagdelen ook mogelijk.

Voortraject (optioneel)

In het scholingstraject wordt aangesloten bij de visie van de opleiding op de ontwikkeling en het eindniveau van het onderzoekend vermogen van studenten. Met een voortraject kan het opleidingsmanagement ondersteund worden bij het helder krijgen van de visie op de ontwikkeling van onderzoekend vermogen en de vertaling daarvan naar de lespraktijk.

Incompany

Dit betreft een incompanycursus. Data en locatie worden in overleg vastgesteld. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Trainer

Dr. Steven Raaijmakers

Dr. Steven Raaijmakers

Trainer

Dr. Joris Veenhoven

Dr. Joris Veenhoven

Trainer

Dr. Claudy Oomen

Dr. Claudy Oomen

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: