Beeld- en Didactisch Coachen (opleiding)

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 jaar
 • StartmomentSep
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€ 5.270

Incompany / maatwerk?

We bieden deze cursus ook incompany aan, als maatwerktraject. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. Stuur een mail naar: onderwijsadviesentraining@uu.nl

De tweejarige opleiding

In de tweejarige opleiding Beeld- en Didactisch Coachen leer je de basisvaardigheden van didactisch coachen integreren met beeldcoaching. Je wordt opgeleid tot een erkende ‘beeld- en didactisch coach’. Vanaf de start van de opleiding ga je meteen aan de slag met beeld- en didactisch coachen in de eigen praktijk.

De opleiding is geschikt voor professionals uit alle (onderwijs)sectoren die mensen begeleiden bij hun ontwikkeling met behulp van beeldmateriaal van de eigen werkpraktijk.

Wat is beeld- en didactisch coachen?

Beeldcoaching is een instrument dat helpt bij de professionele ontwikkeling van bijvoorbeeld docenten, begeleiders en leidinggevenden. Het gaat over het opnemen, kijken, ontvangen, verzenden, gebruiken, managen en interpreteren van beelden. Via beeldcoaching kun je op een snelle manier persoonlijke en praktische feedback geven.

Bij het didactisch coachen leer je planmatig en doelgericht coachen. Je stimuleert het denken van de lerenden op een motiverende manier die leerbevorderend werkt. Het geeft je als docent een instrument in handen om systematisch te coachen, door vragen stellen en feedback geven op inhoud, strategie en meta-cognitie.

Door beeldcoaching en didactisch coachen te combineren, kan de lerende systematisch worden gecoacht door feedback te geven op en vragen te stellen over video-opnames van de eigen werkpraktijk. Het is een complex instrument, dat je niet ‘zomaar even’ kunt inzetten: coachen met beeld is een vaardigheid die speciale eisen stelt aan jou als beeldcoach.

Leerdoelen

Na afloop:

 • kun je zelfstandig begeleidingstrajecten opzetten
 • kun je een begeleidingstraject terugbrengen tot de kern
 • kun je een begeleidingsgesprek voeren waarbij videobeelden het hoofdbestanddeel zijn
 • kun je een selectie maken van beelden die competentie bevorderend zijn voor de leraar
 • kun je een veranderingstraject in gang zetten
 • weet je welke interventies je moet plegen om de leraar te begeleiden
 • werk je concreet en oplossingsgericht

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor professionals uit alle (onderwijs)sectoren die mensen begeleiden bij hun ontwikkeling en daarbij video-opnames van de eigen werkpraktijk willen inzetten. Daarnaast kan het ook heel nuttig voor bijvoorbeeld intern begeleiders, intervisiebegeleiders, trainers, coaches en (praktijk)instructeurs.

Docentprofessionalisering intern verduurzamen
Met eigen beeld- en didactisch coaches in huis, creëer je de mogelijkheid voor andere collega’s om zich blijvend te professionaliseren. Door beeldcoaching intern aan te bieden, kun je ontwikkeltrajecten ondersteunen en collega’s van praktisch advies voorzien bij concrete vragen uit de eigen werkpraktijk.

Tijdsinvestering

De meeste mensen hebben 2 jaar nodig om de gehele opleiding (fase 1 t/m 3) af te ronden. De opleidingsduur is afhankelijk van het startniveau en de mate waarin wordt geoefend tijdens de opleiding. Een keer per 4 weken vindt een bijeenkomst plaats van iedere opleidingsgroep. Op jaarbasis zijn dit ongeveer 10 bijeenkomsten.

Houd er qua tijdsbesteding rekening mee dat je voor elk uur training ongeveer 2 uur voorbereiding nodig hebt.

Certificaat

Deelnemers die alle fases van de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen na afloop het Certificaat Beeld- en Didactisch Coachen, dat is erkend door het Opleiders Collectief Beeldcoaching en de Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders in het Onderwijs.

Adviesgesprek tussen trainer en beeldcoach in opleiding

De opleiding bestaat uit 3 fases, verdeeld over ongeveer twee jaar. Lees hieronder meer over wat je precies gaat doen.

Incompany / maatwerk?

We bieden deze cursus ook incompany aan, als maatwerktraject. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. Stuur een mail naar: onderwijsadviesentraining@uu.nl

Opleidingstraject: Jaar 1 (fase 1)

Oriëntatie op de methode

Dit deel van de opleiding is een eerste kennismaking. Het bestaat uit ongeveer 4 sessies met een tussentijd van 3 à 4 weken. De tussentijd is nodig om in de praktijk te oefenen, de techniek en montage onder de knie te krijgen, te reflecteren op de eigen praktijk en het lezen van literatuur en artikelen die in de training worden aangereikt.

Dit ga je doen
Je ervaart wat een camera met je doet en leert wat de effecten zijn als je wordt gefilmd. Ook leer je de grammatica van beeldtaal en leer je waar een situatie aan moet voldoen voordat je met filmen kunt beginnen: de ethische grenzen. Vervolgens maak je opnames en krijg je feedback op je manier van filmen. Je interpreteert beelden vanuit diverse perspectieven waardoor de coachee tot reflectie kan komen. Je analyseert meerdere lessituaties en brengt deze systematisch in kaart.

Het is belangrijk dat je een camera tot je beschikking hebt. Er wordt vanuit gegaan dat je zelf video opnames maakt en inbrengt.

Na afloop:

 • ken je de ethische grenzen van video gebruik
 • kun je een geschikte opname maken
 • weet je de effecten ervan op de docent
 • heb je een interpretatiekader voor de beelden
 • ken je de logica van communicatie op groepsniveau
 • ken je de communicatiecyclus op individueel niveau
 • kun je micro-analyses maken
 • kun je videomateriaal selecteren van sterk naar zwak

Jaar 1 (fase 2)

Toepassen van de methode

In deze fase wordt in ongeveer 6 sessies de basis gelegd van jouw professionele vaardigheden op het gebied van beeld- en didactisch coachen. Hierdoor krijg je meer inzicht in het coachingsproces en je eigen aandeel daarin.

Dit ga je doen
Je traint jezelf door video-opnames te maken in de eigen beroepspraktijk, die je inbrengt tijdens de bijeenkomsten. Je leert effectief te begeleiden met beeld. Je bepaalt gezamenlijk de vraagstelling, maakt gerichte video-opnames en voert begeleidingsgesprekken. Je oefent en bepaalt hoe een feedbacksessie een optimaal effect kan hebben. Je reflecteert ook op je eigen begeleidersvaardigheden door ook de begeleidingsgesprekken op te nemen en te analyseren. Zo ontwikkel je zelfkennis en leer je te begeleiden op een leerbevorderende wijze.

Na afloop:

 • kun je een intakegesprek voeren
 • kun je een selectie maken van beelden die competentie bevorderend zijn voor de docent
 • kun je een begeleidingsgesprek voeren waarbij videobeelden het hoofdbestanddeel zijn
 • kun je een veranderingstraject in gang zetten
 • heb je twee trajecten succesvol beëindigd en met minimaal vijf situaties geoefend

Jaar 2 (fase 3)

Verdiepen en eigen stijl ontwikkelen

Deze derde en laatste fase is een individueel leerproces. Je leert dat jouw eigen gedrag een variabele vormt in veranderingsprocessen van de ander. Wat doe je precies, wat zeg je, hoe vraag je door, welke indruk maak je? Maak je de ander actief of neem je teveel over? Je leert kritisch reflecteren op jouw eigen interventies. Je leert de effecten van jouw persoonlijke stijl kennen en werkt zelfstandig met de methode. Je leert te implementeren als het gaat om videogebruik, en zet hiermee verandering bij anderen in gang.

Dit ga je doen
Je schaaft verder aan je begeleidersvaardigheden en bent in staat per coachee de gewenste situatie te creëren. Je brengt videomateriaal mee van docenten met wie je werkt en kijkt kritisch naar jouw eigen gesprekken. Je werkt aan een persoonlijke activerende begeleidingsstijl om oplossingsgericht te kunnen werken. Je kunt aantonen met 5 of meer verschillende cliënten te hebben gewerkt waarvan je er 3 succesvol hebt afgesloten.

Jouw begeleiderscommunicatie wordt beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar. Tenslotte doe je de ‘masterproof’ en toon je een procesmatige compilatie van jouw ontwikkelingsproces. Deze presentatie voer je uit in aanwezigheid van de opleider, een tweede beoordelaar en belangstellenden. Vervolgens kun je zelfstandig met de methode verder.

Na afloop:

 • kun je een sterkte/zwakte analyse maken van je eigen begeleidersvaardigheden
 • kun je een micro-analyse maken van je eigen gedrag in een begeleidingsgesprek
 • weet je welke interventies je moet plegen om de docent te begeleiden
 • werk je authentiek en respectvol
 • kun je zelfstandig begeleidingstrajecten opzetten
 • werk je concreet en oplossingsgericht
 • activeer je meer dan je compenseert
 • kun je een traject terugbrengen tot de kern
 • kun je presenteren met behulp van video opnames

Nieuwe data '24 -'25

Er zijn nieuwe data gepland. Meld je aan voor 26 augustus 2024.

Data Opleiding Beeld- en Didactisch Coachen, jaar 1:
1.01. Maandag 16-09-24, 09.30-12.30u
1.02. Maandag 07-10-24, 09.30-12.30u
1.03. Maandag 18-11-24, 09.30-12.30u
1.04. Maandag 09-12-24, 09.30-12.30u
1.05. Maandag 03-02-25, 09.30-12.30u
1.06. Maandag 17-03-25, 09.30-12.30u
1.07. Maandag 14-04-25, 09.30-12.30u
1.08. Maandag 26-05-25, 09.30-12.30u
1.09. Maandag 16-06-25, 09.30-12.30u
1.10. Maandag 30-06-25, 09.30-12.30u
NB De data van opleidingsjaar 2 worden later ingepland.

Locatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats op het Utrecht Science Park.

Incompany / maatwerk?

We bieden deze cursus ook incompany aan, als maatwerktraject. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. Stuur een mail naar: onderwijsadviesentraining@uu.nl

dr. Jessica Hegeman

Dr. Jessica Hegeman

Dr. Jessica Hegeman

Heb je een (onderwijskundige) vraag, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompanytraining of adviestraject op maat? We denken graag met je mee.

Neem contact met ons op via: onderwijsadviesentraining@uu.nl of 030 253 2261.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.