Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

 • LocatieUtrecht
 • Duur6 maanden
 • Startmoment3 september 2024 (=vol), maart 2025
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€ 3995 (prijsindicatie)

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk is een specialisatieopleiding voor professionals, met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de wetenschap. In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.

Doelgroep

 • Juristen en niet-juristen met een hbo- of universitaire opleiding die zich meer willen verdiepen in de juridische aspecten van aanbesteden.
 • Professionals op zoek naar een samenhangende en verdiepende bespreking van de juridische aspecten van het aanbestedingsproces voor de inkooppraktijk.

Leerdoelen en methode

Deze specialisatieopleiding heeft tot doel kennis van die onderdelen van het aanbestedingsrecht bij te brengen die noodzakelijk is om op de meest doelmatige en correcte wijze te kunnen inkopen.

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

“Aanbestedingsrecht is geen optelsom van procedurele regeltjes, maar een krachtig instrument om de samenleving op duurzame en rechtvaardige wijze in te richten.”

Prof. mr. Elisabetta Manunza

Tijdsinvestering

De onderwijsdagen vinden plaats tussen september en december 2024 op dinsdagen (14:00 - 17:30 uur). Het studieprogramma bestaat uit 11 bijeenkomsten (incl. methodiektraining) en een take-home examen dat uit open kennisvragen én casussen bestaat.

Onderwerpen worden behandeld aan de hand van casuïstiek en praktijk. Naast de bijeenkomsten dienen deelnemers rekening te houden met een voorbereidingstijd van enkele uren per week.

Inhoud

Aanbesteders hebben bij de laatste grote herziening van de aanbestedingsregels meer beslissingsruimte en daardoor meer keuzemogelijkheden gekregen (EU aanbestedingsrichtlijnen, Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) en de Gids Proportionaliteit). De vraag is hoe al die keuzes gemaakt moeten worden en aan welke eisen daarbij moet worden voldaan.

Topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de universiteit belichten de nationale aanbestedingsregels in het licht van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en jurisprudentie. Bijzondere aandacht is er voor:

 • De fundamenten van het aanbestedingsrecht.
 • De vraag hoe duurzaamheid, sociale overwegingen (MVI), nationale veiligheid, integriteit en innovatie te bevorderen, publieke samenwerking vorm te geven, juridische procedures te voorkomen en eerlijke contracten te hanteren aan de hand van heldere, proportionele criteria.

Het programma is opgebouwd aan de hand van juridische vragen die in de praktijk tijdens de verschillende stappen van het inkoopproces leidend zijn.

Programma in het kort

Dag

Onderwerp

 

1

Inleidende bijeenkomst

 

Methodiektraining

Casus oplossen

 

2

Beroepsmogelijkheden voor gegadigden en inschrijvers

 

3

Deel 1: Wie moet aanbesteden?

Deel 2: Inbesteden en Publiek-Publiek Samenwerken

4

Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?

 

5

Deel 1: Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast?

Deel 2: Integriteitsbevordering in het aanbestedingsproces

6

Hoe dienen kwalitatieve geschiktheidseisen, andere selectiecriteria, bijzondere aanvullende voorwaarden en uitsluitingsgronden te worden geformuleerd?

 

7

Doelmatigheidsaspecten gedurende het volledige verloop van het aanbestedingsproces

 

8

Aanbestedingsrecht en nationale veiligheid

 

9

Hoe dienen gunningscriteria te worden geformuleerd en gewogen?

 

10

Deel 1: Belangrijke en evenredige contractuele voorwaarden

Deel 2: Strategische doelen: duurzaamheid, innovatie, sociale aspecten

Casustraining: leren van én met elkaar

Binnen een stimulerende, interactieve leeromgeving gaan de cursisten voorafgaande aan iedere bijeenkomst met elkaar in groepjes aan de slag met een casusopdracht.

In de methodiektraining leren de cursisten hoe een casus op te lossen.

Data

Het maximum aantal deelnemers voor de aankomende editie (start september 2024) is bereikt.

De volgende editie start in maart 2025. De precieze data volgen.

Data aankomende edite (=vol)

Datum

Locatie

 

Dinsdag 3 september

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Donderdag 5 september

Casustraining (online) 14.00 – 15.00 uur

 

Dinsdag 10 september

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Maandag 16 september

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Dinsdag 24 september

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Dinsdag 8 oktober

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Dinsdag 5 november

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Dinsdag 12 november

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Dinsdag 26 november

La Vie, Utrecht

 

Dinsdag 3 december

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Dinsdag 10 december

Kanunnikenzaal, Academiegebouw

 

Maandag 17 februari 2025

Inleverdatum examens

 

Maandag 24 maart 2025

Certificaatuitreiking

 

Locatie

Binnenstad Utrecht

Programmacoördinator

Prof. mr. Elisabetta Manunza

Prof. mr. Elisabetta Manunza

Hoogleraar Elisabetta Manunza over het aanbestedingsrecht

Docenten

mr. Petra Heemskerk
Advocaat bij CMS Derks Star Bussman te Utrecht

mr. Tom Huisjes
Docent en promovendus aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP)

mr. Georg Huith
Advocaat bij Croon Advocaten te Den Haag

prof. mr. Willem Janssen
Universitair hoofddocent, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP)

prof. mr. Pieter Kuypers
Hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en partner/advocaat bij AKD

prof. mr. Elisabetta Manunza
Hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP)

mr. dr. Nathan Meershoek
Docent aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP)

mr. Janet Meesters
Advocaat bij DLA Piper te Amsterdam

mr. Frederik van Nouhuys
Advocaat bij Straatman Koster Advocaten te Rotterdam

mr. Matanja Pinto
Advocaat bij DVLP Advocaten te Amsterdam

prof. dr. ir. Fredo Schotanus
Hoogleraar publieke inkoop, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het UUCePP

mr. Daan Versteeg
Advocaat bij Rozemond Advocaten te Amsterdam

mr. Aslan Vos
Hoofd Juridische Zaken, VolkerWessels | Infrastructuur Nederland

Toelatingseisen

Deze specialisatieopleiding richt zich op juristen en niet-juristen met een universitaire of hbo-opleiding die op operationeel niveau of op beleidsniveau in de praktijk te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen (dus ook ingenieurs, tender- en bid-managers en - adviseurs) en die zich meer willen verdiepen in de juridische aspecten van aanbesteden.

De opleiding richt zich ook op al diegenen die op zoek zijn naar een samenhangende en verdiepende bespreking van de juridische aspecten van het aanbestedingsproces, met aandacht voor de inkooppraktijk.

Binnen de opleiding is plek voor minimaal 20 en maximaal 25 deelnemers.

Kosten

€3.995 (inclusief cursusmateriaal en examengeld), prijsindicatie: onder voorbehoud van wijzigingen.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze specialisatieopleiding? Meld u dan aan via het onderstaande vooraanmeldformulier. Wij nemen vervolgens contact met u op om u definitief in te schrijven.

Vragen?

Erna Borrias

Erna Borrias

Volg ons via:

Student Maarten Trooster over de opleiding