Docentprofessionalisering Extern Onderwijs

 • LocatieUtrecht
 • Duur8 uur
 • Startmomentn.n.b
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat, Accreditatiepunten

De leergang Docentprofessionalisering Extern Onderwijs is ontwikkeld om dierenartsen die coassistenten begeleiden toe te rusten zodat ze een veilige leeromgeving kunnen creëren en de didactische vaardigheden die benodigd zijn voor het begeleiden te vergroten.

Elk jaar volgen zo’n 225 diergeneeskundestudenten hun coschap Extern Onderwijs (EO) in een extramurale praktijk. Het is belangrijk dat de dierenartsen die hen begeleiden (dierenartsen extern onderwijs (DEO’s)) de didactische principes van het leren en beoordelen op de werkplek kennen en dat zij een veilige leeromgeving aan de coassistenten kunnen bieden. Daarom heeft de faculteit Diergeneeskunde een leergang voor begeleidende dierenartsen.

Doelgroep voor Docentprofessionalisering Extern Onderwijs

Dierenartsen in de extramurale onderwijspraktijk die affiniteit (en bij voorkeur ook enige ervaring) hebben met het begeleiden van co-assistenten.

Leerdoelen

Daarom heeft de faculteit Diergeneeskunde een leergang voor docenten Extern Onderwijs (EO) ontwikkeld die als doel heeft:

 1. de onderwijsfilosofie onder de aandacht te brengen;
 2. de docenten EO te ondersteunen in het creëren van deze veilige leeromgeving;
 3. de docenten EO te scholen in de didactische principes van het leren op de werkplek;
 4. het ontwikkelen van de vaardigheden die dat van hen vraagt;
 5. de docenten EO te scholen in de beoordeling van competenties en vaardigheden, en de verwerking daarvan in Epass, het digitale portfolio van de faculteit Diergeneeskunde.

Inhoud

Elk jaar volgen zo’n 225 studenten hun coschappen in de extramurale praktijk. Ze volgen hier het coschap Extern Onderwijs. De waardering van studenten voor dit coschap is onveranderd hoog. Studenten leren het werkveld kennen en kunnen bestaande verwachtingen staven aan de realiteit. Ze krijgen niet alleen de mogelijkheid om ervaring op te doen met allerlei vaardigheden, ze leren er ook wat het betekent om in een team te werken en welke specifieke vaardigheden dat van hen vraagt. Voor studenten is het belangrijk om de eerstelijnspraktijk en de (on)mogelijkheden die daar geboden worden te leren kennen.

Er zijn ook aandachtspunten. Zo is het belangrijk dat er tijdens een eerste kennismaking aandacht is voor de matching van student en praktijk. Studenten maken daarom ontwikkelplannen die voorgelegd worden aan de praktijk waar ze hun coschappen gaan lopen. De ontvangende praktijk geeft aan of de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn in de betreffende praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat er een veilige leeromgeving geboden wordt, en dat begeleidende dierenartsen didactische principes van het leren en beoordelen op de werkplek kennen. Een leeromgeving waarin vertrouwen en klinische bekwaamheid kunnen worden ontwikkeld in een ondersteunende omgeving kan het leren positief beïnvloeden.

Module 1 - leren op de werkplek

 • Zelfstudie: e-module feedback 1
 • Motiveren
 • Leren van ervaringen - leercyclus
 • Maken van ontwikkelplannen - portfolio
 • Rol en taken van docenten EO
 • De veilige leeromgeving

Module 2 - feedbackcultuur

 • Zelfstudie: e-module feedback 2
 • Voortgangsgesprekken - eigen video-opname - eigen leerpunten
 • Geven en ontvangen van feedback in diverse situaties
 • Individuele begeleiding - rollenspellen met acteur

Datum module 2

 • 27 november 2023

Locatie

Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde

Bijzonderheden

De modules volgen op elkaar en kunnen niet los van elkaar gevolgd worden of in een andere volgorde.

Contact

Onderwijs voor Professionals (OvP)