Omgaan met (sociale) media in de publieke sector

 • LocatieUtrecht
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€2.500

Professionals in de publieke sector krijgen regelmatig met media te maken. Denk aan maatregelen in het kader van de energietransitie, de opening van een nieuw AZC, of de uitloop van een infrastructureel project. Er staan belangen op het spel, emoties kunnen hoog oplopen en maatschappelijke risico’s worden duidelijk.

In deze cursus maak je kennis met de meest recente inzichten in de werking van journalistieke en sociale media en hun wisselwerking met de publieke sector. Ook leer je op welke manieren je strategisch gebruik kunt maken van media. Onmisbaar wanneer je werkt aan beleid, of in de uitvoering bij een publieke organisatie, in een adviserende, management- of leidinggevende functie.

Doelgroep

Professionals in de publieke sector die regelmatig met media-aandacht te maken hebben, maar zelf geen communicatie-achtergrond hebben. De leergang is relevant voor professionals in het advies, beleid en in de uitvoering en op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

Leerdoelen

Na afloop van deze leergang:

 • Kun je media-aandacht voor vraagstukken binnen jouw werkveld en het beleid van jouw organisatie verklaren aan de hand van theorie.
 • Kun je factoren die bijdragen aan media-aandacht herkennen en actief beïnvloeden.
 • Kun je media-aandacht gebruiken voor reflectie op het eigen handelen zonder mee te gaan in de ‘waan van de dag’.
 • Kun je kritisch reflecteren op bestaande mediastrategieën van jezelf en je organisatie en deze verbeteren.

Tijdsinvestering

De leergang bestaat uit vier tweewekelijkse bijeenkomsten op de vrijdag (10.00 - 16.00 uur), inclusief lunch en borrel achteraf.

Inhoud

Aan de hand van herkenbare casussen zoals de Oostvaardersplassen, de Toeslagenaffaire en het Kinderpardon, behandelen we theorieën op het gebied van agendasetting, framing, reputatiemanagement, de totstandkoming van het nieuws, publieke verantwoording en strategische communicatie. Dit overzicht van bestuurskundige en communicatiewetenschappelijke kennis biedt verdieping en duiding van media-ervaringen van professionals in het publieke domein.

Centraal staat het leren van elkaars ervaringen. Je brengt casussen in en krijgt hierop feedback van deskundigen en van de andere deelnemers. Je leert verschillende media-invloeden in je werkveld te herkennen en krijgt inzicht in hoe je hiermee strategisch kunt omgaan.

Deze nuchtere, evidence-based aanpak biedt aanknopingspunten voor reflectie en handelen. Op basis van theoretische inzichten in de functies van journalistieke en sociale media in het openbaar bestuur ontwikkel je nieuwe handelingsperspectieven, voor wanneer je publiciteit zoekt of met media-aandacht te maken krijgt.

Hiermee kun je de effectiviteit van beleid, advies, management en communicatie versterken en media inzetten als toetssteen voor het eigen handelen. Ook draagt deze kennis bij aan het ontwikkelen van een doordacht (social) mediabeleid voor het eigen team of de organisatie.

Opzet

 • De leergang start met verdiepende kennis over medialogica: de wijze waarop media nieuws selecteren en presenteren. Dit verloopt volgens ingesleten patronen waaruit je kunt leren herkennen welke gebeurtenissen nieuwswaardig zijn.
 • Op de tweede cursusdag besteden we aandacht aan specifieke invloeden van media in publieke organisaties: het agenderen en framen van kwesties en het ter verantwoording roepen van publieke organisaties.
 • De derde cursusdag staat in het teken van sociale media en desinformatie rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
 • Tijdens de vierde en laatste cursusdag behandelen we strategische communicatie en reputatiemanagement door publieke organisaties, waarvoor een passende mediastrategie onontbeerlijk is.

In de ochtend (10.00 - 12.30 uur) behandelen we state-of-the-art inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek. Deze worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van actuele voorbeelden uit de praktijk. Er zijn inspirerende lezingen van gastsprekers.

In de middag (13.30 - 16.00 uur) passen deelnemers deze kennis toe op hun eigen cases en gaan hierbij in dialoog met elkaar en met gastsprekers. We werken aan de hand van bewezen methoden voor het stimuleren van dialoog en toepassing van kennis.

Literatuur

Dekker, R., Jacobs, S. & Korthagen, I. (2021). Openbaar bestuur en media. Den Haag: Boom Bestuurskunde.

Diverse materialen en kennisclips die online beschikbaar worden gesteld.

Data

De data volgen.

Locatie

Utrecht. De exacte locatie volgt z.s.m.

Cursuscoördinator

Dr. Rianne Dekker

Dr. Rianne Dekker

Docenten

Gezaghebbende sprekers uit de wetenschap en de praktijk delen hun kennis en ervaringen en gaan met deelnemers in discussie over hun eigen casussen. Dit zijn onder meer:

Dr. Rianne Dekker
Rianne Dekker is universitair docent en onderzoeker aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Als bestuurskundige met een achtergrond in sociologie, onderzoekt zij hoe online vormen van sociale organisatie zich verhouden tot het openbaar bestuur.

Dr. Sandra Jacobs
Universitair docent Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar strategische communicatie en de interactie tussen publieke organisaties en de nieuwsmedia, en de constructie van publieke debatten.

Dr. Iris Korthagen
Coördinator digitalisering en senior onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Zij doet onderzoek naar medialogica, digitalisering en desinformatie.

In aanloop naar de cursus verschijnen hier meer professionals uit de journalistiek en uit het openbaar bestuur.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent een professional in de publieke sector die regelmatig met media-aandacht te maken heeft, maar beschikt zelf niet over een communicatie-achtergrond. De leergang is relevant voor professionals in het advies, beleid en in de uitvoering en op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

Voor deze cursus geldt een minimum aantal deelnemers van 12 en een maximum aantal deelnemers van 25.

Certificaat

Na succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht.

Vragen?

Hanneke Plugge

Hanneke Plugge

Volg ons via: