Interactie observeren met CLASS

 • StartmomentIn overleg
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat

Interactie observeren met CLASS

Interacties van hoge kwaliteit zijn dé tool van pedagogisch medewerkers en leerkrachten om het leren van jongen kinderen te stimuleren. Wil je weten hoe je interactie in kunt zetten om de ontwikkeling van een kind (nog meer) te stimuleren, bijvoorbeeld tijdens vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken, verschonen en fruit eten? Het observatie-instrument CLASS geeft inzicht in zowel de emotionele als educatieve de proceskwaliteit op de groep.

De emotionele, sociale, cognitieve en taalontwikkeling van kinderen verloopt erg snel op jonge leeftijd. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn van essentieel belang om deze ontwikkeling te stimuleren. Zij zorgen via sensitieve en responsieve interacties voor een veilige en prettige omgeving waarin jonge kinderen kunnen verkennen, exploreren én leren. peelt, en op welke manier we hierbij kunnen helpen.

Het observatie-instrument CLASS geeft inzicht in hoe je interactie kunt inzetten om de ontwikkeling van een kind (nog meer) te stimuleren binnen voor- en vroegschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterklassen). Dit kan tijdens allerlei situaties zijn, zoals vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken, spelletjes, maar ook tijdens het verschonen, fruit eten en het opruimen van speelgoed.

Bestemd voor

Pedagogisch medewerkers, Leerkrachten groep 1-2, VE-coaches en intern begeleiders.

Inzet van CLASS voor het verbeteren van interactievaardigheden

Bij Onderwijsadvies & Training werken meerdere officiële CLASS observatoren, die zijn opgeleid door Teachstone (de uitgever van de CLASS). Met behulp van de CLASS kijken we naar het type interactievaardigheden die pedagogisch medewerkers en leerkrachten laten zien, hoe vaak deze interacties voorkomen en wat de kwaliteit hiervan is. Op deze manier geeft de CLASS duidelijke aanknopingspunten voor de verbetering van interactievaardigheden; het maakt sterke en minder sterke punten in de interacties met kinderen inzichtelijk.

Achtergrondinformatie

De Classroom Assessment Scoring System (CLASS) is een van oorsprong Amerikaans gestandaardiseerd observatie-instrument waarin de kwaliteit van interacties binnen voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs centraal staan. De CLASS wordt in de Verenigde Staten, maar ook in steeds meer Europese landen, veelvuldig gebruikt om zowel de emotionele als educatieve de proceskwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterklassen) in kaart te brengen.

Op de Universiteit Utrecht wordt onderzoek gedaan met de CLASS door de onderzoeksgroep van prof. Paul Leseman, bijvoorbeeld binnen het EVENING onderzoek en de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Daarnaast wordt de CLASS ingezet als instrument om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten te verbeteren.

Mogelijkheden

De CLASS kan op verschillende wijzen worden ingezet. Hieronder bespreken we de meest voorkomende mogelijkheden. Voor de Voorschoolse educatie (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) gebruiken we de CLASS Toddler en voor de Vroegschoolse educatie (kleuterklassen) de CLASS Pre-K.

 • Meer inzicht in CLASS

  Wil je medewerkers meer inzicht geven in de CLASS in het kader van bijscholing of professionalisering? Dan kunnen we de pijlers van de CLASS, zoals het geven van feedback, bevorderen van de autonomie bij kinderen en stimuleren van taal tijdens routinemomenten, bespreken in één of meerdere workshops. Deze workshops kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden en zijn een mooie introductie op mogelijke live- of video-observaties (zie hieronder).

  Ben je benieuwd naar de proceskwaliteit tijdens specifieke (spel)activiteiten of (routine)momenten? Dan kunnen we ook door jullie gemaakte filmfragmenten observeren met de CLASS. Net als bij de live-observaties krijgt de PM of leerkracht een feedbackverslag die (eventueel samen met de VE-coach of IB’er) wordt nabesproken en kunnen we bij een voldoende grote groep gemiddelde scores terugkoppelen in een rapportage. Daarnaast kunnen de PM’s of leerkrachten op basis van het feedbackverslag meer specifieke leerdoelen opstellen, die aan de hand van nieuwe filmfragmenten op een later moment worden geëvalueerd.

 • Inzicht in proceskwaliteit via observaties

  Wil je weten hoe het gesteld is met de proceskwaliteit binnen jouw groep/klas/organisatie? Dan komen we graag 2 a 3 uur per groep/klas met de CLASS observeren. Na deze live-observatie krijgen de PM’s op de groep of leerkracht een feedbackverslag die (eventueel samen met de VE-coach of IB’er) wordt nabesproken. Bij een voldoende grote groep worden ook de gemiddelde geobserveerde scores teruggekoppeld in een rapportage. Aan de hand van zowel de feedbackverslagen als de rapportage kan een vervolgtraject worden besproken om de proceskwaliteit binnen de organisatie te versterken.

 • Aanbod op maat

  Ook kunnen we een aanbod op maat maken, zowel voor PM’s en leerkrachten, als voor VE-coaches, IB’ers, leidinggevenden en adviseurs. We horen graag welke wensen er zijn.

Prijs

De kosten zijn afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.

Noot: Wij mogen geen personen buiten onze eigen organisatie opleiden in het gebruik van de CLASS. Hiervoor kun je terecht bij Teachstone.

Adviseur

Dr. Martine Broekhuizen

Dr. Martine Broekhuizen

Adviseur

C.J. (Karin) van Look MSc

C.J. (Karin) van Look MSc

Adviseur

Dr. Marije Stolte

Dr. Marije Stolte

Wil je aan de slag met de interactievaardigheden van PM’s/ leerkrachten via CLASS? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee over de vraag die bij jullie speelt, en op welke manier we hierbij kunnen helpen.

Contactgegevens

onderwijsadviesentraining@uu.nl
030 253 2261
uu.nl/onderwijsadviesentraining

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: